Pas ūkininkus skuba mobilioji ministerijos komanda

Pas ūkininkus skuba mobilioji ministerijos komanda

Startavo mobilioji Žemės ūkio ministerijos pagalba. Spe­cialistų grupė per gegužės mėnesį aplankė daugiau kaip dešimt šalies ūkių. Ūkininkai džiaugiasi, kad tereikia užpildyti prašymą, ir tokia „greitoji“ atvažiuoja į vietą bei padeda spręsti iškilusius sunkumus.

Tikslas – patarti

Ūkininkas iš Telšių rajono Vladas Termenas (pirmas iš kairės) džiaugėsi, kad mobilios pagalbos komanda iš karto ėmėsi konkrečių veiksmų, norėdama padėti spręsti jo problemas. Nuotrauka Aurelijos Servienės
Ūkininkas iš Telšių rajono Vladas Termenas (pirmas iš kairės) džiaugėsi, kad mobilios pagalbos komanda iš karto ėmėsi konkrečių veiksmų, norėdama padėti spręsti jo problemas. Nuotrauka Aurelijos Servienės

Žemės ūkio ministerijos duo­menimis, mobiliajai komandai ge­gužės mėnesį jau teko pagelbėti Kelmės, Telšių, Šilalės, Kėdainių, Alytaus bei kitų rajonų ūkinin­ka­ms.
Ministerijos specialistai ir vietiniai Valstybinės maisto ir veterinarijos bei Žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovai kon­sultavo tiesioginių išmokų, eko­loginio ūkininkavimo, Europos Sąjungos investicinės paramos, afrikinio kiaulių maro, apyvartinių lėšų, žemėtvarkos ir kitomis su žemės ūkiu susijusiomis temomis.
Že­mės ūkio ministras Giedrius Surplys yra ne kartą kalbėjęs apie mobilios pagalbos būtinumą. Lankydamasis įvairiuose šalies rajonuo­se ir susitikdamas su ūkininkais jis įsitikino, kad neretai sunkumų užkluptiems žemdirbiams trūksta konkrečios pagalbos. Pristatydamas mobilios komandos įsteigimo argumentus, ministras teigė, kad jos tikslas – ūkininkams padėti spręsti iškilusias problemas, išsamiai paaiškinti, kokia parama ūkis gali pasinaudoti, patarti, kokia linkme eiti, atsakyti į ūkininkams rūpimus klausimus.

Naudinga abiem pusėms

Žemės ūkio ministro patarėjas Jonas Pupius, įvertindamas pirmuo­sius mobilios komandos apsilanky­mus ūkiuose, teigė, kad jie buvo nau­dingi abiem pusėms: ir besikrei­pusiems, ir pačiai patariamajai gru­pei.
To­kios pat nuomonės yra ir ūkininkas iš Telšių rajono Dūseikių kaimo Vladas Termenas. Penkiolika metų javus auginantis ūkininkas tapo sukčiaujančios grūdų supirkimo įmonės, kuriai paskelbta restruktūrizacija, auka, iškilo klausimų dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo ir kt.
„Tokios mobilios komandos ne tik reikalingos, bet ir būtinos. Kai susiduri su nestandartinėmis situacijomis, vietos specialistai nelabai gali padėti, retai jiems pasitaikančių „mandrysčių“ jie nežino. Turėjome problemų ir deklaruojant pasėlius dėl kai kurių nesutapimų, atvykę komandos specialistai sudėliojo visus taškus“, – pasidžiaugė pašnekovas.

Ledai pajudėjo tik po vizito

Ūkininkas iš Kelmės rajono Dūseikių kaimo Arūnas Vozgirdas taip pat įsitikino, kad mobi­lios pagalbos komanda atvažiuoja ne tik bėdų išklausyti, bet ir jų spręsti. Ūkininkas kenčia nuo šernų – jo tei­gimu, žvėrys išnaikina apie 60 proc. jo pievų ir ganyklų. Žmogus ne kartą kvietė atvykti Savivaldybės komisiją dėl žalos atlyginimo, tačiau jos niekaip nesulaukė. Ledai pajudėjo tik po to, kai su tos komisijos vadovu susisiekė pas ūkininką apsilankiusi ministerijos mobili komanda.
„Įsitikinau, kad mobili komanda atvyksta ne dėl atsižymėjimo, kaip sakoma „dėl paukščiuko“, o siekdama padėti, išjudinti biurokratus. Patarčiau ir kitiems ūkininkams, turintiems problemų, pasinaudoti tokia pagalba. Tuo labiau kad išsikviesti komandą labai paprasta“, – kalbėjo ūkininkas.

Komandoje – įvairių instancijų atstovai

Mobiliąją komandą sudaro ne tik ministerijos, bet ir jai pavaldžių institucijų – Nacionalinės mo­kėjimo agentūros, Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos, VšĮ „Ekoagros“, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovai. Pagal tai, kokia yra aktualija, priklauso ir tuo metu vyks­tančios komandos sudėtis.
Žemės ūkio ministerija in­formuo­ja: norint, kad pas ūki­ninkus atvyktų mobilioji komanda, tereikia užsiregistruoti ir užpildyti formą, skelbiamą ministerijos tinklalapyje, nurodant savo kontaktus bei pažymint vieną ar kelis aktualius klausimus bei temas ir atsiųsti nurodytu el. paštu. Jei siekiančių pagalbos ūkių užsiregistruos labai daug, prioritetas bus teikiamas turintiems finansinių sunkumų ir/ar ieškantiems atsa­kymų į kuo daugiau klausimų.
Planuojama, kad komanda kiekvieną savaitę vyks pas užsiregistravusius ūkininkus ir padės jie­ms atsakyti į kilusius klausimus.

 

 

 

 

 

Užs. 1807

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69