PARENGTAS VIEVIO MIESTO PAPLŪDIMIŲ DETALUSIS PLANAS

PARENGTAS  VIEVIO MIESTO PAPLŪDIMIŲ DETALUSIS PLANAS

geras_2fgdfhdhfdhdf2010 m. sausio 14 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Detaliųjų planų Vievio miesto teritorijoje parengimas (Kauno g., paplūdimio teritorija)“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti sklypų suformavimą laisvoje valstybinėje žemėje, nustatyti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtį, būdą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reguliavimą.
Uždavinys – suformuoti žemės sklypus Vievio miesto teritorijoje pritaikant juos visuomenės reikmėms.
Veikla – detaliųjų planų Vievio miesto teritorijoje parengimas.
Tikslinės grupės – Vievio miesto gyventojai.
Iki šiol Elektrėnų savivaldybė dėl lėšų stygiaus neturėjo pasirengusi Vievio miesto nenaudojamų teritorijų detaliųjų planų. Buvo parengtas tik bendrasis planas, todėl šis projektas buvo būtinas.
Rengiant detaliuosius planus buvo vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu patvirtintomis „Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis“. Supaprastinto atviro konkurso būdu atliktas paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis su UAB „Statybos strategija“. UAB „Statybos strategija“ parengė Vievio miesto paplūdimių detalųjį planą.
Elektrėnų savivaldybės administracija visais galimais būdais siekė, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir būtų kokybiškas, todėl buvo nuspręsta tikslus pasiekti vienu teritorijos planavimo dokumentu. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 03 V – 466 patvirtino Vievio miesto paplūdimio detalųjį planą, kurio sprendiniais suformuoti 2 visuomenei skirti sklypai. Planuojant sklypus vienu detaliuoju planu rezultatas pasiektas greičiau, racionaliau, paprasčiau ir pigiau.
Parengus paplūdimių detalųjį planą Vievio miesto teritorijoje bus lengviau tas teritorijas pritaikyti visuomenės reikmėms, jas prižiūrėti ir naudoti. Detalusis planas bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas prisidėjo prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Projektas prisidėjo prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. parengtas Vievio miesto paplūdimių detalusis planas.
Norintys susipažinti su turima informacija apie projektą gali kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių.
Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų