Parama smulkiesiems ūkiams – viena patraukliausių

Parama smulkiesiems ūkiams – viena patraukliausių

Gegužės 2 dieną prasidėjo ir daugiau nei mėnesį, iki birželio 29 dienos, tęsis paraiškų priėmimas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų kvietimui skirta 6 mln. eurų.
Vienas pagrindinių KPP tikslų – remti smulkiuosius ir vidutinius ūkius, todėl šiai veiklos sričiai įgyvendinti 2018–2020 m. lėšos buvo padidintos 15 mln. Eur. Skaičiuojama, kad dėl to paramą papildomai gaus apie 1 tūkst. smulkiųjų ūkių. Juos gavę ūkininkai galės pirkti ir žemės ūkio techniką, ir statyti gamybinius pastatus, ir įsigyti ūkinių gyvūnų ar daugiamečių augalų. Paramos lankstumas ūkininkus itin žavi, todėl „Parama smulkiesiems ūkiams“ – viena patraukliausių tarp KPP pareiškėjų.

Kas gali pretenduoti?
Pretenduoti gauti „Paramą smulkiesiems ūkiams“ gali visi smulkūs ūkiai, kurių valdos dydis, išreikš­tas standartine produkcijos verte (SP), siekia nuo 4000 iki 7999 eurų. Minėtai veiklos sričiai skirtomis lėšomis gali pretenduoti pasinaudoti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Svarbu, kad pareiškėjai būtų ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai, norintys gauti paramą, neturi turėti įsiskolinimų nei LR biudžetui, nei „Sodrai“.
Kam tinkama?
„Parama smulkiesiems ūkiams“ tinkama ir patraukli turėtų būti tiems pareiškėjams, kurie dirba smulkiame ūkyje, nori jį atnaujinti, modernizuoti, pagerinti ekonominius ūkio veiklos rezultatus, tačiau tam reikalingų investicijų vis neranda.
Minėtiems rodikliams pagerinti reikalingą žemės ūkio techniką, įrangą, statybines medžiagas, skirtas gamybiniams pastatams statyti, ūkinius gyvūnus ar daugiamečius augalus įsigyti paramos gavėjai gali pasinaudodami parama – 15 tūkst. Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kaip ir kada išmokamosparamos lėšos?
Šiuo paraiškų priėmimo laikotarpiu, gegužės 2–birželio 29 dienomis, patvirtinti paramos gavėjai pasidalins 6 mln. Eur paramą. Didžiausia suma, kurią galės gauti vienas pareiškėjas, yra 15 tūkst. eurų be PVM.

Gavę „Paramą smulkiesiems ūkiams“ ūkininkai galės įsigyti ir statybines medžiagas, ir žemės ūkio techniką, o nuo šiemet – ir senesnius kaip 7-erių metų naudotus traktorius
Gavę „Paramą smulkiesiems ūkiams“ ūkininkai galės įsigyti ir statybines medžiagas, ir žemės ūkio techniką, o nuo šiemet – ir senesnius kaip 7-erių metų naudotus traktorius

Svarbu paminėti, kad patvirtintam paramos gavėjui parama bus mokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji dalis, kurią sudaro 80 proc. paramos sumos, paramos gavėjui išmokama netrukus po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusieji 20 proc. sumos išmokama kitais metais, jei yra tinkamai įgyvendintas verslo planas.
Svarbu paminėti, kad paramą gavęs pareiškėjas pradėti įgyvendinti verslo planą turi per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą. Apie tai, kad planą paramos gavėjas pradeda įgyvendinti, jis turi informuo­ti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), pateikdamas tai įrodančius dokumentus.

Leidžia pirkti ir techniką, ir statybines medžiagas
Kaip jau minėta, naudodamiesi „Paramos smulkiesiems ūkiams“ lėšomis pareiškėjai gali įsigyti nau­ją žemės ūkio techniką ir žemės ūkio įrangą, naujus technologinius įrenginius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, naujas statybines medžiagas, skirtas pastatų rekonstrukcijai. Nauja tai, kad naudojantis paramos lėšomis šiemet bus leista įsigyti ir naudotus, senes­nius kaip 7 metų, traktorius, kurie turi galiojančią tvarkingą techninę apžiūrą, taip pat kurie nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ar viešųjų lėšų.
Kaip galima suprasti iš tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo, „Parama smulkiesiems ūkiams“ yra labai ­lanks­ti ir prieinama skirtingų kryp­čių ūkininkams. Tad žemdirbiai, siekiantys geresnių ekonominės veiklos rezultatų, patogesnių darbo sąlygų, didesnio darbo našumo, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkius, raginami teikti paraiškas „Paramai smulkiesiems ūkiams“ gauti. Mat ne tik paramos sąlygos, bet ir su ja prisiimami įsipareigojimai yra patrauklūs – jie nereikalauja nieko ypatingo, ko nedaro kiekvienas tvarkingas ūkio vienetas, t. y. – turto, kuriam įsigyti naudojama parama, draudimas, nuoseklus produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio augimas, laiku vykdomi mokėjimai ir tvarkinga buhalterinė apskaita.

Pataria būti atidesniems
Apie tai, kaip „Parama smulkiesiems ūkiams“ veikia praktikoje, pasakojo Marijampolės savivaldybės Nuoragėlių kaime ūkininkaujantis Povilas Šalaševičius.
– Dirbu nedideliame gyvu­lininkystės ūkyje, auginu mėsinius galvijus. Šiuo metu ūkyje turiu 24 gyvulius.
Nors skaičius palyginti nedidelis, visi jie kasdien gamina šalutinį produktą – mėšlą. Iš tiesų tai – geras produktas, tačiau, norint gauti iš jo naudos, reikia tinkamai realizuo­ti. Tad man buvo reikalingas mėšlo kratytuvas. Smulkiam ūkiui įsigyti tokį padargą nėra paprasta. Sužinojęs, kad su „Parama smulkiesiems ūkiams“ galima įsigyti naują žemės ūkio techniką ir kad gavęs maksimalią galimą 15 tūkst. eurų paramos sumą man reikalingą padargą įstengčiau nusipirkti, ėmiausi paraiškos pildymo darbų.
Mano džiaugsmui, ūkis ir parengtas verslo planas paramos reikalavimus atitiko, taigi 2016 m. gavau 15 tūkst. eurų minėtam mėšlo kratytuvui įsigyti. Gavus pinigus, procesai vyko greitai, ir mėšlo kratytuvas jau netrukus stovėjo mano kieme. Tiesa, reikia pripažinti, kad gavęs paramą ir įsigijęs įrangą atsipalaidavau. Pamiršau, kad už paramos lėšas įsigytą įrangą reikia nedelsiant ap­drausti. Kitaip tariant, neįvykdžiau prisiimto įsipareigojimo. Šiuo pavyzdžiu noriu pasakyti ūkininkams, kad reikia mokėti ne tik imti, bet ir duoti. Atsakingas ir tvarkingas paramos įgyvendinimas, prisiimtų taisyklių laikymasis yra tarsi padėka už tai, kad ji buvo suteikta.
Kalbant apie „Paramą smulkiesiems ūkiams“ tų taisyklių laikytis ilgai netenka – vos trejus metus. Vieneri metai praėjo, liko dar dveji, tačiau ir jie praeis greitai, jei domėsiuosi, atsakingai tvarkysiu dokumentus ir laiku vykdysiu prisiimtus įsipareigojimus, – kalbėjo „Parama smulkiesiems ūkiams“ pasinaudojęs ūkininkas P. Šalaševičius.

Pateikti galima ir popierine, ir elektronine forma
Prasidėjus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ paraiškų priėmimo laikotarpiui, kuris truks nuo gegužės 2 d. iki birželio 29 d, paraiškas paramai gauti pareiškėjai galės teikti dviem būdais.
Pirmasis – popierinę paraiškos formą pareiškėjai pateikia ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, antrasis – elektroninę paraiškos formą pateikia per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS www.zumis.lt. Paramos taisyklėse nurodoma, kad paraiška turi būti pildoma naudojant specialią paramos paraiškos formą, kurią galima rasti ŽŪM ir NMA internetinėse svetainėse.

Ričardo PASILIAUKO nuotrauka

 

 

 

Užs. 1720

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69