Pamaldų tvarka Didžiąją Savaitę ir Velykų iškilmėje

Elektrėnų bažnyčioje
 
Didysis Penktadienis (balandžio 18 d.) Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 17.30 val.,Viešpaties kančios pamaldos 19 val.
 
Didysis Šeštadienis (balandžio 19 d.) Velyknakčio pamaldos 21 val. (atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).
 
Viešpaties Prisikėlimas Šv.Velykos (balandžio 20 d.)
Velykų ryto pamaldos 8.00 val.
 

Antra Šv.Velykų diena (balandžio 21 d.) šv. Mišios 10 val.

 

Vievio bažnyčioje

Didysis penktadienis (balandžio mėn. 18 d.) Melo Gibsono filmas „Kristaus Kančia“ (Vievio parapijos namuose) – 16.00 val.

Kryžiaus kelio pamaldos – 18.15 val.

Kristaus Kančios minėjimo pamaldos – 19.00 val.
 
Didysis šeštadienis (balandžio mėn. 19 d.) Šv. Velykų nakties pamaldos – 20.00 val. (Ugnies, vandens šventinimas, Krikšto pažadų atnaujinimas, Šv. Mišios, velykinio stalo valgių pašventinimas).
 
Šv. VELYKOS (balandžio mėn. 20 d.) Viešpaties Prisikėlimo pamaldos, procesija – 8.00 val. (Pašventinti atsineškite velykinių valgių).
 
ŠV. VELYKŲ antroji diena (balandžio 21 d.) šv. Mišios – 10.00 val.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų