Pagražinkime Lietuvą!

Pagražinkime Lietuvą!
Kaip individui sunkiais gyvenimo momentais yra būtina artimųjų, draugų pagalba bei parama, taip tautai ir valstybei, iškilus pavojui jos egzistencijai, yra būtina kreiptis į visuomenę, jos organizacijas.

Tai labai gerai suprato 1918 m. iš carizmo jungo išsivadavusios Nepriklausomos Lietuvos valstybės šviesieji protai. Vienas tokių buvo rašytojas, žymus valstybės ir visuomenės veikėjas, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, 1921 m. stojęs prie naujai susikūrusios visuomeninės organizacijos – Lietuvai pagražinti draugijos vairo. Ši draugija sėkmingai veikė iki pat sovietinės okupacijos, Vaižganto žodžiais tariant, ieškodama Lietuvoje „deimančiukų“ – savo Tėvynę karštai mylinčių, jos gražios, laimingos ateities kūrimui pasiaukojusių žmonių. Tokie buvo draugijos steigėjai: miškininkas, profesorius Povilas Matulionis, buvęs teisingumo ministras ir valstybės tarybos pirmininkas Stasys Šilingas, prof. Tadas Ivanauskas, prof. Liudas Vailionis, Eugenijus Kubilius ir kiti. Draugijos centro valdybos pirmininkais buvo renkami:
kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas 1921 m. – 1924 m.
generolas-leitenantas Vladas Nagevičius 1925 m. – 1928 m.
pulkininkas Vladas Braziulevičius 1928 m. – 1940 m.
1921 m. – 1940 metų laikotarpyje draugija atliko labai reikšmingą visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto gražinimo darbą. Didelę istorinę reikšmę turi 1925 m. birželio 28 d. LPD organizuotas tautos suvažiavimas Veliuonoje. Neišdildomą įspūdį visiems laikams paliko LDK Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimas 1930 metais. Didžiulį darbą draugija atliko statant paminklus Vytautui Didžiajam visoje Lietuvoje ir iškilmingai keliaujant po kraštą Jo Didenybės paveikslui. Tokie renginiai taip sustiprino Tautos dvasią, kurios per 50 metų nepalaužė okupantai. Jie su neregėtu žiaurumu stengėsi visa tai ištrinti iš tautos atminties. Tautos patriotai ir šviesuoliai buvo sunaikinti, ištremti arba priversti bėgti iš Tėvynės. Iki šiol mes nepakankamai vertiname ir gerbiame Jų atminimą. Tik didžiuodamiesi jais, atstatysime pasididžiavimą savo Tėvyne.
Praslinkus slogiam sovietinės okupacijos laikotarpiui, Atsikūrusios Nepriklausomos Lietuvos šviesuolių būrelis su muziejininke Birute Federavičiene ir a. a. monsinjoru Kazimieru Vasiliausku 1995 06 23 atgaivino LPD veiklą. Ši visuomeninė organizacija toliau intensyviai dirba, stengdamasi užgydyti patirtas tautos kultūrinio paveldo žaizdas: steigiami draugijos skyriai rajonuose ir kaimuose, organizuojamos konferencijos, seminarai, suvažiavimai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti, žemės dienos minėjimai, paukščių sutikimo šventės ir kt.

Juozas Dingelis
Lietuvai pagražinti draugijos
Valdybos pirmininkas

„Lietuvai pagražinti“ draugija kuriasi ir Elektrėnuose. Spalio 22 d. Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkas Bronius Kiela bendruomenių ir kultūros įstaigų atstovams papasakojo apie draugijos veiklą ir pakvietė elektrėniečius būti aktyvius, darant gerus darbus. Visi norintys prisidėti prie savo krašto pagražinimo, kviečiame jungtis prie draugijos. Registruotis galima redakcijoje, tel.: 8-605-12999 arba el.p ekronika@gmail.com. Laukiame.

Redakcija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69