Opozicijos pozicija

Elektrėnų savivaldybės tarybos opozicijos (Lietuvos socialdemokratų partijos, Darbo partijos bei partijos Tvarka ir teisingumas) atstovai nuo šiol turi lyderį. Juo pusės metų laikotarpiui tapo Arvydas Vyšniauskas, LSDP Elektrėnų skyriaus pirmininkas. Kaip ir kitose srityse, taryboje lyderiui tenka didesnė atsakomybė. Darbo patirties savivaldoje turintis ir į LR Seimą 2012 m. kandidatuojantis A. Vyšniauskas rugsėjo 28 d. savivaldybės tarybos posėdyje turėjo vertingų pasiūlymų savivaldybės merui dėl posėdžio eigos. Tvirtinant tarybos posėdžio dienotvarkę, buvo pasiūlyta pirmąjį klausimą, Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2011-2015 m. veiklos programą, svarstyti posėdžio pabaigoje, informacijos pateikimo metu, kadangi tai nebuvo sprendimo projektas, kuris tvirtinamas balsavimu. Šį pasiūlymą argumentuodami, kad nekorektiška dėl dalies (15 iš 25) tarybos narių programos balsuoti visiems tarybos nariams, palaikė kiti opozicijos atstovai. Į logišką pasiūlymą valdančioji dauguma neatsižvelgė ir daugumos programą pristatė posėdžio pradžioje. ,,Buldozeris“ įsibėgėjo.

Opozicijos vardu

Arvydas Vyšniauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas

Vaidas Ratkevičius, Darbo partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas

Algimantas Adomaitis, Partijos Tvarka ir teisingumas Elektrėnų skyriaus pirmininkas

 

Valdančiosios daugumos programa sėja nerimą ir nežinią

Su valdančiosios daugumos (Liberalų ir centro sąjungos, Naujosios sąjungos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Krikščionių partijos, Lietuvos centro partijos) programa turėtų susipažinti kiekvienas Elektrėnų savivaldybės gyventojas, kuriam rūpi savivaldybės ateitis. Dabartinė valdžia žada principingai vertinti ,,moraliai politikai ir tarnybinėms pareigoms nusižengiančius asmenis“, šalinti korupcijos ir biurokratizmo apraiškas. Taigi, kviečiame gyventojus viešinti visus, jų manymu, šias nuostatas atitinkančius atvejus arba apie tai informuoti opozicijos lyderį ar kitą opozicijos narį, kurie nedelsdami imsis atitinkamų priemonių.

Be to, kad valdančiosios daugumos atstovai žada optimizuoti Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrą, Elektrėnų ir Beižionių vaikų globos namų ir VšĮ Vaikų dienos centro veiklą, grasina reorganizuoti esamų sveikatos įstaigų tinklą, kai kurias įstaigas, teikiančias socialines paslaugas. Dar neseniai karštai diskutavę dėl veiklos optimizavimo ir sėję revoliucines nuotaikas, kai kurie asmenys pagaliau atskleidė savo tikruosius planus: reorganizuoti.

Atsakingai pareiškiame, siūlysime nepriimti skubotų sprendimų dėl įstaigų reorganizavimo, kad nenukentėtų ten dirbantys darbuotojai. Žinant, kaip į logiškus siūlymus reaguoja daugumos atstovai, rezultatus sunku prognozuoti. Tik sujungę jėgas galėsime neleisti žengti neapgalvotų žingsnių. Valdžios veiksmų viešinimas galėtų tam užkirsti kelią.

Savivaldybės gyventojai turėtų atkreipti dėmesį į daugybę pažadų, ypač į pažadą nedidinti UAB ,,Elektrėnų komunalinio ūkio“ ir UAB ,,Gelvitos“ teikiamų paslaugų kainų, siekį renovuoti senus namus ištisais kvartalais ar į tai, kad valdžia imsis priemonių dėl UAB ,,VAATC“ veiksmų, susijusių su Vilniaus regioniniu komunalinių atliekų sąvartynu.

Siūlome išspręsti pačių pradėtus ,,Jaunimo kranto“, ,,Koncesijos“ ir kitus užsitęsusius ,,Vasiukų“ klausimus. Tarybos daugumai linkime vykdyti funkcijas, numatytas LR teisės aktuose, t.y. dirbti,o ne stengtis siekti, kad būtų siekiama…

Opozicija dirba konstruktyviai

Tarybos posėdyje opozicija dar kartą įrodė, kad pasirengusi dirbti konstruktyviai: daliai klausimų, būtinų vykdyti ūkinę veiklą savivaldybėje (dėl pritarimo teikti projektus gauti ES struktūrinių fondų paramą, dėl mokesčių lengvatų teikimo, dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, dėl nuostatų tvirtinimo ir kt.), vieningai pritarė.

Ginčas kilo, kai buvo sprendžiamas klausimas ,,Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams“. Į opozicijos siūlymą priimti socialiai teisingą sprendimą – suvienodinti mokyklų direktorių ir mokytojų priedų dydžius ir Vievio gimnazijos direktoriaus priedo klausimą svarstyti atskirai, valdžią suformavusi dauguma neatsižvelgė. Yra pagrindo manyti, kad Vievio gimnazijos mokytojų priedai yra kur kas žemesni, nei šios mokyklos direktoriaus. Tikimės, kad valdžios atstovai, sveikinę mokytojus su profesine švente, informavo šiuos apie savo sprendimą.

Daug abejonių sukėlė klausimas, susijęs  su  Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita. Opozicijos atstovai, išnagrinėję dokumentą ir papildomą medžiagą, stebėjosi, kad į Tarnybos pastabas savivaldybės administracija ir įstaigos atsižvelgia tik iš dalies, t.y. nevykdo rekomendacijų dėl veiklos gerinimo. Štai į pastabą ,,parengti ir patvirtinti Elektrėnų savivaldybės įstaigose planuojamų atlikti statybos remonto darbų priėmimo ir kontrolės tvarką“, savivaldybės administracija reaguoja savaip: priimti 2 statybos darbų techninės priežiūros specialistai, o tvarka, kaip informavo posėdžio metu  administracijos direktorius, vis dar neparuošta. Belieka tikėtis, kad šių specialistų darbas turės įtakos jei ne savivaldybės veiklos ekonomiškumui, tai bent atliekamų statybos darbų savivaldybėje kokybei. Laikas parodys.

Opozicijos atstovai įpareigojo savivaldybės kontrolierių pasirūpinti, kad savivaldybėje veikiančių įstaigų finansininkams būtų palengvintas jų darbas, t.y. būtų suorganizuoti mokymai, susiję su programos VSAFAS diegimu savivaldybėje. Tai gali turėti įtakos finansinių ataskaitų teikimui ateityje.

Sveikinimai siekiant įdarbinimo rekordų

Sveikiname Elektrėnų savivaldybės gyventojus su ,,mažėjančiu nedarbo lygiu“ savivaldybėje, o valdančiosios daugumos atstovus – su galimybe įdarbinti gimines ir artimuosius: Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyrių papildė du  specialistai (gal jie parengs trūkstamą Tvarką?). Dokumentų valdymo ir informacijos skyriuje analitike įdarbinta liberalcentristė Vaida Davidavičienė. Sveikiname Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijai atstovaujantį savivaldybės tarybos narį jo sutuoktinei Ingai Kartenienei pradėjus eiti mero patarėjos pareigas. Be p. Kartenienės mero patarėjais dirba Vaidas Andriejauskas ir Aleksandras Klumbys. Meras Kęstutis Vaitukaitis turi dar 7 visuomeninius patarėjus. Iš viso 10. Koneveikę buvusią valdžią, esamieji lenkia apetitu dešimteriopai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69