Žodžio dieną paminėjo prie bendro stalo

Žodžio dieną paminėjo prie bendro stalo

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Vievio bibliotekoje tradiciškai paminėjo savivaldybės literatai, laikraščio „Elektrėnų kronika“, bibliotekos ir Vievio kultūros centro darbuotojai. Prie apskritojo stalo susėdo per tris dešimtis neabejingų gimtajam žodžiui ir jo puoselėjimui žmonių.

Red. inf.

Dalyvavo ir svečių iš Trakų: Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Aleksejus Kutkinas ir poetė Viktorija Kurakevič. Renginį pradėjo Vievio kultūros centro renginių organizatorė Nijolė Leonavičienė, perskaitydama pranešimą, kodėl Lietuvoje tokia diena minima.

Įdomaus laiko ir likimo istorijos liejosi susėdus už bendro stalo. A. Kutkino mama buvo lietuvė, po 1863 metų sukilimo, kai buvo uždraustas lietuviškas žodis, jos protėviai buvo ištremti į Udmurtiją. Ten 1942 m.  Votkinsko mieste gimė Anatolijus, kurį mama išmokė kalbėti lietuviškai. Mamos kraštas traukė jaunąjį kūrėją, pasirinkusį technišką specialybę. Jis atvyko į Elektrėnus statyti Lietuvos elektrinės ir apsigyveno tame krašte, kur knygnešys Motiejus Grybauskas iš Karaliaučiaus gabeno uždraustą spaudą, maldaknyges, o „kontrabandą“ platinti padėjo vievietis  vaistininkas Jurgis Milančius. Prie bendro stalo Spaudos atgavimo dienos minėjime susitiko A. Kutkinas ir M. Grybausko vaikaitė Ona Kulbokienė. Abu rašo eiles, abiejų eilės apie meilę tėvynei, apie gyvenimo prasmę.

Apie Lietuvos istoriją eiles skaitė ir Genovaitė Žigutienė, prisimindama Vytautą Didįjį, ir Juozas Kulvinskas, prisimindamas pagonybę. Daugiausia, žinoma, eilių skambėjo apie meilę ir pavasarį. Literatė Vilija Narvydienė net meilės formulę išvedė: kiekvienas amžiaus tarpsnis gražus, jei myli ir esi mylimas.

Be žinomų savivaldybės literatų, eiles skaitė ir jaunoji vievietė Justina Dainytė. O eiles keitė bendros dainos, kurias vedė Audronė Stepankevičiūtė. Laikas Vievio bibliotekoje tą penktadienio, gegužės 6 d., pavakarę neprailgo. Gaila, kad jo visada trūksta ir patys gražiausi renginiai baigiasi. Baigiasi, žinant, kad po metų vėl susitiksime. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimą laikraščio „Elektrėnų kronika“ redakcija, Vievio kultūros centras ir Vievio biblioteka organizavo penktąjį kartą ir tikrai ne paskutinį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų