Nori prisidėti prie šalies gynybos – tapk šauliu

Nori prisidėti prie šalies gynybos – tapk šauliu

Virginija Jacinavičiūtė

Įtampai geopolitikoje augant,­ pasaulio lyderiai atvirai kalba apie karo tikimybę. Galimas karas neramina kiekvieną, tačiau ši grėsmė veikia žmones skirtingai. Vieni svarsto nusipirkti daugiau maisto atsargų, kiti galvoja, kaip galėtų prisidėti prie šalies ­gynybos. Todėl pastaruoju metu pastebimas Šaulių sąjungos narių augimas. Kaip sako Elektrėnų LDK Algirdo 1001 šaulių kuopos vado pavaduotojas Saulius Mikalajūnas, šaulių stiprybė yra žmonių įvai­ro­vė – kiekvienas savaip gali prisidėti prie šalies gynybos.

Žodis šaulys kilęs nuo žo­džio šaudyti. Ar tai svarbiausias šaulio gebėjimas?
Šauliai yra trijų tipų: koviniai, kinetiniai (komendantiniai), neki­netiniai. Kas yra koviniai šauliai iš­duoda pavadinimas. Jie ruo­šiasi Tėvynę ginti su ginklu, aktyviai treniruojasi pagal kariuomenės programas ir dabar jau yra priskirti konkretiems kariuomenės daliniams. Jei kiltų karas, jie papildytų kariuomenės dalinius kaip pilnaverčiai kariai.
Kinetiniai šauliai kaip fizikoje atspindi judesį. Tai šauliai, kurie esant karo ar nepaprastai padėčiai, būtų pavaldūs mūsų savivaldybės karo komendantui. Todėl jie vadi­nasi komendantiniai, o kinetiniais vadinami, nes jie ruošiasi ir, reikalui esant, galėtų prisidėti kovojant ­ginklu, nes to mokosi ir geba. O ­nekinetiniai šauliai veiktų be ginklo, ne lauko sąlygomis.

Kokio tipo yra Elektrėnų LDK Algirdo šaulių kuopa?
Neturime kovinių šaulių, todėl esame komendantinė kuopa. Bet turime ir kinetinių, ir nekinetinių šaulių skyrius. Jeigu būtų nepaprastoji padėtis, galime padėti policijai saugoti kažkokį objektą, paremti policiją užtikrinant viešąją tvarką, paremti Sienos apsaugos tarnybą ir pan. O mūsų kuopos nekinetininkai yra švietėjai, kibernetinio saugumo specialistai, iš dalies paramedikai, ryšininkai ir kitokie savo ričių specialistai, kurie gali veiklą vykdyti iš namų ar kabineto.

Minėjote, kad komendantiniai šauliai pavaldūs savivaldybės komendantui. Kas tai per pareigybė?
Tai naujai ruošiama pareigybė, kuri perimtų visą valdžią paskelbus karo padėtį. Komendantui taptų pavaldus ir meras, ir administracijos direktorius. Elektrėnų savivaldybės komendantą turime nuo pernai metų gegužės. Komendantai yra specialiai ruošiami Karo akademijos ir privalės būti kiekvienoje savivaldybėje.

Jei ateitų tokia diena, kad miesto valdžia taptų pavaldi komendantui, kokios pareigos tektų šauliams?
Jei ateitų diena X, kaip mes vadiname, ir taptume pavaldūs komendantui, gali būti, kad tektų atlikti įvairių užduočių. Nuo žmonių srautų valdymo iki strategiškai svarbių objektų saugojimo. Tai vandentiekis, elektros paskirstymo pastotės ir panašūs infrastruktūros objektai. Šiais laikais žmonija labai trapi. Atjungi elektrą – ir pusė namų lieka be šilumos, negali pasigaminti maisto ir pan.

Minėjote, kad šaulių gretose yra paramedikų. Ar tokių gebėjimų galima išmokti Šau­lių sąjungoje?
Jeigu žmogus ateina su gebėjimais, tai labai gerai, bet šiaip visko galima išmokti. Paramedikai suteikia pirmąją pagalbą, o mūšio metu jų tikslas – išsaugoti gyvybę, užtikrinti gyvybines funkcijas ir perduoti sužeistąjį kitų medikų rūpesčiui. Yra ir dar viena pirmos pagalbos rūšis, kurios šauliai mokomi, bet apie tai nenorėčiau plėstis.

Prasidėjus migrantų krizei, elektrėniečiai kartu su kitų miestų šauliais teikė pagalbą VSAT pareigūnams. Nuotraukoje Saulius Mikalajūnas ir Rasa Povilaitienė

Teko pastebėti, kad šauliai itin prisidėjo prie pandemijos valdymo.
Nors pandemija ne karas, bet situacija per pandemiją taip pat pri­skiriama prie ekstremalių. Pandemijos laiku šauliai aktyviai prisidėjo prie sudėtingos situacijos valdymo – teikė tiesioginę pagalbą ligoninėse, talkino policijai keliuose, saugojo COVID-19 patikros postus, ve­žiojo reagentus tam, kad nuimtų krūvį nuo medikų ir kitų darbuotojų.

Kokie žmonės renkasi ­šaulio kelią?
Ateina labai įvairūs žmonės, su įvairiomis kompetencijomis. Profesionalūs medikai, logistai, IT specialistai, humanitarai, įvairaus lygio vadovai… Kompetencijų įvairovė – didžiausia Šaulių sąjungos stiprybė. Gal nuo 2017 m. tą įvertino kariuomenė ir pradėjo tuo naudotis. Šiandien šauliai yra didelis pastiprinimas kariuomenei, todėl ji atsirinkinėja reikiamus specialistus iš šaulių tarpo ir kviečiasi juos į ­visokius kursus, pratybas. Pavyz­džiui, kuopoje turime labai aukšto lygio IT specialistą, kariuomenė dažnai jį kviečia į kibernetinio saugumo pratybas.

Šaulių stiprybė slypi įvai­rovėje, o kokios būdo savybės jungia šaulius į vienį?
Šaulių sąjunga vienija žmones, kurie nori kažką savo Tėvynei duo­ti, o ne tik imti. Dažniausiai ateina sąmoningi žmonės, suprantantys, kas yra savanorystė, kaip galima prisidėti prie valstybės saugumo. Sąmoningi žmonės visada lieka, o tie, kurie atranda ne tai, ko tikisi, nestoja į sąjungą arba įstoję greitai „nubyra“. Būti šauliu reikia pasišventimo. Tikrai ne kiekvienas pasiryžęs aukoti savo laisvalaikį. Būna, kad žmonės nori tapti šauliu dėl priežasčių, ku­rios tėra mitas. Arba, atvirkščiai, dėl tų mitų mano, kad negalės būti ­šauliais.

Elektrėnų kuopos šauliai prižiūri savivaldybėje esančias Laisvės kovotojų žūties ir palaidojimo vietas

O kokie tie mitai?
Yra įvairių mitų arba vertinimų, kurie nėra tikslūs. Dalis žmonių ma­no, kad šauliai – ginklų entuziastai, kurie daugiausia laiko praleidžia tobulindami šaudymo įgūdžius. Bet kaip minėjau, yra nekinetinių šaulių, kurie naudingi ir be ginklo. Kiti ma­no, kad tai uždara organizacija, į kurią priimami tik karybos specialistai ir entuziastai. Tai irgi nėra tiesa. Nes visi gali būti naudingi. Yra sakančių, kad šauliai – karinė organizacija, kurios užduotis – padėti Lietuvos kariuomenei. Tiesa, kad prireikus galime padėti kariuomenei. Esame sukarinta, bet civilinė organizacija, skirta stiprinti Lietuvos respublikos gy­nybinius pajėgumus. Sklando mitas, kad šauliai šauliškai veiklai privalo skirti visą savo laisvalaikį, bet tiesa, kad prievartos nėra. Šaulių sąjungoje kiekvienas gali būti naudingas tokiu būdu, kokiu pats nori. Taip pat reikia išsklaidyti mitą, kad šauliai privalo būti itin stiprūs fiziškai. Šauliai turi fizinių treniruočių, bet jos nereika­lauja itin daug jėgos. Nereikia vadovautis mitais. Jeigu žmogus nori prasmingai prisidėti prie Tėvynės gynybos ir gerų darbų, tai Šaulių sąjunga yra viena iš geriausių galimybių.

Kaip tapti šauliu?
Pirmiausia reikia užpildyti prašymą ir atlikti tam tikrus vindikacinius veiksmus. Reikia pažymos iš Teisingumo ministerijos, kad žmogus neteistas. Dar vienas reikalavimas būti Lietuvos Respublikos piliečiu. O tapus šauliu yra tik du privalomi veiksmai – duoti priesaiką ir baigti bazinį šaulio įgūdžių kursą. Šio kurso trukmė priklauso nuo formato – savaitė, jei paskaitų klausai visą dieną, arba 3–4 mėn., jei klausai po darbo vakarais. Šis kursas panašus į bazinį kario kursą, tik truputį supaprastintas. Išklausius kursą šaulys veiklai ­skiria tiek laiko, kiek gali ir nori.

Šiuo metu pasaulis iš­gyvena geopolitinius neramumus, nemenka įtampa jaučiama Lietuvoje, kurią supa net du nedraugiški kaimynai. Apie grėsmes kalba politikai, žmonės vis dažniau domisi, kaip elgtis karo metu. O šau­liai ar ramiai jaučiasi?
Mes jaučiamės ramiai, nes mes esame pasiruošę. Visada sakome, kad geriau būti pasiruošus, negu bijoti. Nėra ko slėpti, kad padėtis įtempta, bet sėdėt ir bijot – irgi ne išeitis. Reikia suprasti, kaip veikia valstybės gynybos sistema. Kol karas vyksta kitose valstybėse, mums tiesioginės grėsmės nėra, grėsmė tik numatoma. Jeigu priešas peržengia mūsų sieną, tai pirma kovoja kariuomenė su visais NATO sąjungininkais. O jei nepakanka pajėgų, pralaimim arba atsitraukiam, tada iniciatyvą perima Krašto apsaugos savanorių pajėgos, kurie irgi turi savo užduotis. Jei ir savanoriai išblaškomi, tada prasideda bendrasis pilietinis pasipriešinimas, kurį padėtume koordinuoti mes, šauliai. Mes esame apmokyti, kaip bendrauti su civiliais, inici­juoti tautos pilietinį pasipriešinimą. O nesant karinei padėčiai, susitelkiame į taikos meto užduotis.

Elektrėnų jaunieji šauliai svečiuose pas Algirdo mechanizuoto pėstininkų bataliono karius

Kokios jos?
Geras pavyzdys buvo pagalba ­pasienio tarnyboms per migrantų krizę. Kadangi šauliai turi daug specifinių žinių, ginklų valdymo įgū­džių ir kitas priemones, tai tiesiog pastiprinom pasieniečių pajėgas.

Jau minėjote, kad aktyviai prisidedate savanoriaudami, elektrėniškiai Elektrėnų LDK Algirdo 1001 šaulių kuopą dažnai mato valstybinių švenčių metu. Bet turbūt šauliams labai svarbu tobulinti įgūdžius?
Mes nuolat tobulėjame. Nuolat kas nors iš šaulių būna kokiuose nors kursuose. Kursus organizuo­ja ir Šaulių sąjunga, ir kariuomenė. Net seniausi kuopos nariai nuolat mokomės. Kursus gauname pri­klausomai nuo konkrečių užduočių ir krypties. Praėjus bazinį šaulio kursą yra visos galimybės gilinti žinias – paramediko, ryšininko, karo inžinerijos, komunikacijos ir kt. Šauliai gauna daug karybos teorijos ir ­praktikos žinių.

Atrodo, kad savanoriavimas atveria labai plačias galimybes. Gal nutinka ir taip, kad žmonės atranda savo profesinį pašaukimą?
Nekinetinių šaulių skyriuje yra narių, kurie dėl sveikatos negali ­lakstyti su ginklais arba to nenori daryti. Bet jie randa veiklos vie­noje iš mūsų didesnių sričių – švietimo. Važinėja į mokyklas, į tam tikras ­organizacijas, pristato šaulių veiklą. Yra tų, kurie rūpinasi istorinės ­atminties puoselėjimu. Aplink Elektrėnus yra daugybė partizanų kapų, paminklinių akmenų, kuriuos­ šauliai prižiūri. Kartą per metus, dažniausiai spalio pabaigoje, organizuojame pėsčiųjų žygį, kurio metu lankome partizanų kapus ir paminklus. Skyriuje taip pat yra žmonių, kurie gilinasi į kibernetinį saugumą, kuris itin svarbus technologijų amžiuje. Taigi, nebūtina dirbti su ginklais, kad atliktum svarbų darbą.

Kokia yra Elektrėnų šaulių kuopos istorinė raida?
Elektrėnų šaulių kuopa yra viena seniausių kuopų Lietuvoje. Kuopa įsteigta 1990 m. kovo mėn. Jai vadovavo a.a. Kęstutis Rėklys. Pradžioje kuopai priklausė 25 rikiuotės šau­liai, vėliau – apie 40. Kuopa priklausė Kauno rinktinei, tačiau 1997 m. perėjo į Vilniaus rinktinės pavaldumą. Dėl to iš kuopos pasitraukė nemažai žmonių, daugiausiai liko garbaus amžiaus šauliai. Netrukus kuopos veikla išvis nutrūko. 2009 m. kuopą iš dalies atkūrė elektrėniškis Eividas Žemaitaitis. Su dideliu entuziazmu jis įsteigė jaunųjų šaulių būrį, kuris aktyviai veikė iki 2018 m. Didžiulį Šaulių sąjungos augimą ir Elektrėnų kuopos atgimimą lėmė Ukrainos įvykiai 2014 metais. Keli elektrėniškiai šauliai buvo išsibarstę po Vilniaus kuopas. Vieną dieną vadai pasiūlė mums susijungti ir atkurti kuopą. Taigi 2017 m. keturiese ėmėmės šaulių kuopos Elektrėnuo­se atgaivinimo. Subūrėme suaugusius šaulius bei prijungėme jaunųjų šaulių būrį. Šiuo metu kuopa vienija keturias dešimtis šaulių, geras trečdalis iš jų – moterys ir merginos. Tai ne tik Elektrėnų savivaldybės gy­ventojai, bet ir trakiškiai, vilniečiai.

Istorijos ir pilietiškumo pamokos jaunimui – nekinetinių šaulių veikla

Minėjote, kad neramumai skatina žmones jungtis į Šaulių sąjungą. Kiek šiandien Lietuvoje yra šaulių?
Lietuvoje šaulių yra per 11 000, o didžiausia rinktinė yra Vilniaus – beveik 3000 narių. Šaulių skaičius auga ir tai galima paaiškinti tuo, kad žmonės yra pilietiški ir nori prisidėti prie šalies apsaugos. Žmonės gali eiti į kariuomenę arba į Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP), bet su ­šiomis tarnybomis ateina ir prievolės bei įsipareigojimai. KASP savanoriai apie 50 dienų per metus turi praleisti pratybose, o pas šaulius šito nėra. Todėl žmonės dažnai vietoj KASP renkasi Šaulių sąjungą.

Elektrėnų LDK Algirdo 1001 šaulių kuopa turi ir jaunųjų šaulių. Ar lengva jaunimą sudominti šauliška veikla?
Jaunųjų šaulių šiuo metu turime nedaug – 11. Jiems vadovauja suaugęs šaulys Mantas Lapinskas. Dauguma jų prisijungė 2018 m., kai nau­jai „užkūrėme“ kuopą. Dauguma jų išliko, bet puikiai suprantame, kad tuoj išeis, nes prasidės studijos, tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir neliks laiko savanoriavimui. Todėl jau šiandien reikia burti naują pamainą. Organizuojame susitikimus mokyklose, ten pristatome savo veiklą. Taip pat organizuojame atvirų durų dienas. Ne paslaptis, kad jaunimas į Šaulių sąjungą dažniausiai ateina dėl nuotykių. Jiems įdomu aktyvi veikla, nakvynė miške. Pirmiausia mokome juos išgyvenimo gamtoje pagrindų – kaip nesušalti, prasimanyti maisto, kaip ilgą žygį su ekipuote nu­eiti, ir pan.

Nuo kokio amžiaus galima tapti šauliu?
Nuo dvylikos metų. Jaunesni vaikai dar nėra brandūs, nežino, ko nori, ir fiziniai duomenys nėra pakankami.

Esate Elektrėnų LDK Algir­­do 1001 šaulių kuopa. Ką reiškia šitas skaičius?
1001 – kariuomenėje naudojama žymėjimo sistema. 10 reiškia, kad mes priklausome 10-ai (Vilniaus) rinktinei, o 01 – kuopos numeris viduje rinktinės. Kuopų Vilniaus rinktinėje yra net 23, tad paskutinė vadinama 1023-ioji. Pvz., 3 Rinktinė yra Klaipėdos, o joje 5 kuopa žymima 305.

Kokie Elektrėnų šaulių kuopos ateities planai?
Užsibrėžėme ambicingą tikslą – iki 2024 m. pabaigos tapti visaverte kuopa, t. y. turėti 100 narių. Todėl kviečiame prisijungti visus norinčius.

Dėkoju už įdomų pokalbį.

K.Savickytės ir Elektrėnų 1001-osios kuopos archyvo nuotr.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69