Nesutampantys gyventojų ir politikų lūkesčiai

Nesutampantys gyventojų ir politikų lūkesčiai

Julija Kirkilienė

Metų merų internetiniuose rinkimuose į portalo Alfa.lt klausimą, kas labiausiai trukdo įgyvendinti pažadus rinkėjams, Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis atsakė: „Politikai privalo dalinti realius pažadus rinkėjams, nebijodami dėl to prarasti populiarumo. Nesutampantys gyventojų ir politikų lūkesčiai ir reali situacija labiausiai trukdo įgyvendinti pažadus rinkėjams“. Šiuo metu lūkesčiai nesutampa Vievyje.

Valdžia nevykdo pažadų

Vievio seniūnijos dalis bend­ruomenių irgi jaučiasi rinkėjais, kuriems nėra įgyvendinti pažadai. Bendruomenės nėra patenkintos savivaldybės vadovų darbais.

Bendruomenių nariai labiausiai norėtų, kaip ir buvo pažadėta rinkimų programose, kad prieš vykdydama svarbius darbus, valdžia pasitartų su žmonėmis
Bendruomenių nariai labiausiai norėtų, kaip ir buvo pažadėta rinkimų programose, kad prieš vykdydama svarbius darbus, valdžia pasitartų su žmonėmis

Apie savo nepasitenkinimą dėl ežero pakrantės, dėl griūvančio buvusios pirties pastato, dėl kapinių Kurkliškių kaime ir dėl medicinos paslaugų perkėlimo iš Bažnyčios g. 6 į Liepų g. 16 jie skundėsi Seimo nariui Jonui Liesiui ir merui Kęstučiui Vaitukaičiui, bet nei pokalbiuose, nei susirašinėjimuose bendruomenės negauna tenkinančio atsakymo. Bendruomenių nariai labiausiai norėtų, kaip ir buvo pažadėta rinkimų programose, kad prieš vykdydama svarbius darbus, valdžia pasitartų su žmonėmis. Deja, tų pažadų valdžia ir nevykdo. Prieš priimdami sprendimą dėl Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, būrelis savivaldybės vadovų, pasak bendruomenės atstovės Genutės Malūnavičienės, pro susirinkusius bendruomenės atstovus praėjo net nepasilabinę. O tame susirinkime valdžia ir nusprendė, kad sujungus sveikatos priežiūros įstaigas, iš pastato, Bažnyčios gatvėje, kuris buvo statytas specialiai kaip poliklinika, paslaugos bus perkeltos į Liepos g. Šiuo metu tas procesas ir vyksta: iš Bažnyčios g., kur priregistruota buvo per 4 tūkst. pacientų ir paslaugoms pritaikytos patalpos, į Liepų g. jau perkeltos stomatologų,

fizioterapijos ir masažo paslaugos.

Patogumai ne pacientams

Susitikimuose su meru, o jų buvo du, bendruomenės atstovai į savo prašymą merui ir savivaldybės tarybai dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Bažnyčios g. 6, atsakymo paprašė raštu. Mero raštą jie gavo, bet atsakymo nei žodžiu, nei raštu negavo. Žodžiais meras sakė, kad jis nežino, ar planuojama tame pastate kitokia veikla, o paslaugos perkeliamos į Liepos g., kur įkurta ir slaugos ligoninė, dėl patogumo medicinos personalui. Bendruomenė nesupranta, kodėl valdžia viską daro medicinos personalo patogumui, o ne ligonių. Bažnyčios g. poliklinikoje daugiausia prirašyta pacientų iš seniūnijų, kurie atvažiuoja autobusu ir jiems iki gydymo įstaigos ateiti yra patogu. Iki Liepos g. pėsčiomis sergantiems žmonėms tenka eiti dar beveik porą kilometrų. Tiesa, atsakyme raštu meras rašo, kad jie pasistengė ir dėl gyventojų patogumo: informavo Elektrėnų komunalinio ūkio vadovus apie gyventojų pageidavimą pakoreguoti autobusų maršrutus, kad gyventojams būtų paprasčiau atvykti į sveikatos priežiūros centrą, esantį Liepų g. 16 (ten, kur veikia slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė).

Išrinktiesiems nerūpi

Vieviečiai taryboje turi net tris tarybos narius iš Vievio – Aldoną Kirkliauskienę, Arvydą Pukalską ir Editą Kircūnienę, todėl rašydami raštus adresavo juos ne tik merui, bet ir tarybai. Rašė bendruomenės du raštus, bet taryboje tie raštai svarstyti nebuvo. Susitikime su Seimo nariu J. Liesiu dalyvavusi A. Kirkliauskienė buvo pažadėjusi bendruomenėms susitikimą su vieviškiais tarybos nariais ir savivaldybės vadovais, bet pažado iki šiol neįvykdė. Taryboje svarstant sprendimo projektą dėl Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, adresą įregistruojant Liepų g. 16, visi vieviškiai tarybos nariai balsavo už sprendimo projektą. O du Vievio seniūnijos bendruomenių raštai taryboje svarstyti nebuvo, nors ir buvo adresuoti tarybai. Žodžiu, išrinktiesiems rinkėjai nerūpi. Tad jei kam įdomu,

Iš Bažnyčios g. Nr.6, kur priregistruota buvo per 4 tūkst. pacientų ir paslaugoms pritaikytos patalpos, į Liepų g. jau perkeltos stomatologų, fizioterapijos ir masažo paslaugos
Iš Bažnyčios g. Nr.6, kur priregistruota buvo per 4 tūkst. pacientų ir paslaugoms pritaikytos patalpos, į Liepų g. jau perkeltos stomatologų, fizioterapijos ir masažo paslaugos

kodėl nesutinka politikų ir gyventojų lūkesčiai ir kuo nepatenkinti vieviškiai, paskaitykite bendruomenių raštą.

Raštas

O savo rašte bendruomenės rašo taip: „…Taip ir neatsakyta į klausimą, kodėl intensyviai tuštinamos pastato Bažnyčios g. 6 patalpos, perkeliant paslaugas į Liepų g. 16? Ar pastate su tuščiais kabinetais bus pigesnis jo išlaikymas? Neatsakyta į klausimą, kokius veiksmus reikalinga atlikti pastate Liepų g. 16, kad jame būtų įmanoma kokybiškai teikti iš Bažnyčios g. 6 perkeltas paslaugas, ar tai pagerins vieviečių ir aplinkinių vietovių gyventojų aptarnavimą ir leis sutaupyti lėšų? Koks bus pastato Bažnyčios­ g. 6 likimas, kai jis ištuštės? Kodėl negalima Viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro buveinės įregistruoti daugiausia pacientų aptarnaujančiame pastate Bažnyčios g. 6, ar jį numatoma parduoti?
Pažymėtina ir tai, kad sprendimas dėl Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo priimtas skubotai, nesitariant ir nediskutuojant su vietos bendruo­mene, neatsižvelgiant į pacientų interesus, neieškant optimalaus ir visuomenei naudingo reorganizacijos varianto. Šiuo metu esančios­ Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2015–2019 metų programoje (toliau – Programa) žadama bendradarbiauti ir tartis su visuomene, gerinti paslaugų priei­namumą, plėsti sveikatos paslaugų spektrą (2, 9, 12, 31 Programos punktai). Tačiau priimami sprendimai, mūsų nuomone, prasilenkia su Programoje nurodytais tikslais. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad net atlikus Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimą nėra jokių kliūčių ir toliau teikti iki 2018 m. sausio 1 d. Bažnyčios g. 6 teiktas sveikatos priežiūros paslaugas Bažnyčios g. 6 esančiame pastate.
Be to, mūsų prašymas buvo adresuotas visiems tarybos nariams, tačiau kaip jie buvo informuoti ir kur jis buvo svarstomas, neaišku.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pakartotinai prašome įvertinti šiame ir 2018 m. sausio 30 d. mūsų rašte nurodytus faktus ir:
1. užtikrinti iki 2018 m. sausio 1 d. buvusių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Bažnyčios g. 6, Vievyje:
a. šeimos gydytojų;
b. gydytojų konsultantų;
c. stomatologų;
d. fizioterapinio ir masažo bei kt. procedūras;
e. laboratorijos.
2. pakeisti viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro buveinės adresą iš Liepų g. 16 į Bažnyčios g. 6.
3. Šiuos mūsų prašymus svarstyti Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje, suteikiant galimybę mūsų atstovams išsakyti savo argumentus svarstant klausimus komitetų posėdžiuose ir Tarybos posėdyje.
Kontaktiniai asmenys: Audronė Davidavičienė (tel. 8 620 33130)
Marijona Malūnavičienė (tel. 8-699 57756)“.

Raštą pasirašė aštuonių bendruomenių pirmininkai.

Komentarai:

  1. Manau, kad žmonės tiesiog apsileido ir nesidomi, ką veikia ir kaip veikia jų išrinktieji. Tačiau tuo sėkmingai naudojasi valdžia ir priimta jiems patiems palankius sprendimus. Vievis niekada neturėjo rūpestingų ir ūkiškų seniūnų, o rezultatas štai toks… Norite, kad Elektrėnai ir toliau klestėtų Vievio sąskaita, ir toliau rinkite tokius politikus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69