Nesiklauso, bet klausia

Nesiklauso, bet klausia

Pirmasis tikrai darbinis naujosios kadencijos savivaldybės posėdis vyko korektiškai, produktyviai, laikantis reglamento. Kiekvienu aktualesniu klausimu savo nuomonę pareiškė meras. Tiesa, nors prieš tarybos posėdį kiekvienas klausimas buvo išnagrinėtas komitetuose, nors pranešėjai aiškiai įvardindavo sprendimų projektų esmę, dažnai tiek daugumoje, tiek opozicijoje dirbantys tarybos nariai to paties klausdavo pakartotinai, tarsi negirdėję, ką kalba pranešėjai. Vis dėlto, tuščių diskusijų ir bereikalingo laiko gaišinimo nebuvo. Laiko nesutrukdė ir įdiegtas elektroninis balsavimas. Nuo šiol savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt galėsime matyti posėdžio vaizdo įrašą ir sužinoti, kuris tarybos narys kaip balsavo.

Julija KIRKILIENĖ

Pradėjo dirbti

Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai iš 25. Tarybos narys Dmitrij Burkoj dalyvavo Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų posėdyje, todėl negalėjo dalyvauti tarybos posėdyje. Nuo pat naujosios kadencijos darbo pradžios tarybos posėdžiuose, išskyrus pirmąjį, nedalyvauja Danguolė Kliucevičienė.

Posėdžio pradžioje tradiciškai buvo pasveikinti gegužės mėnesį šventę gimtadienius, pristatytas darbą pradėjęs naujasis administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Bernotas. Mero pavaduotojas Viktoras Valiušis tarybą informavo, kad meras Kęstutis Vaitukaitis savivaldybių asociacijos suvažiavime buvo išrinktas viceprezidentu. Tarybai taip pat buvo pristatyti komitetų pirmininkai: Socialinių reikalų komiteto pirmininku išrinktas Virgilijus Pruskas, Ūkio reikalų – Vytautas Vėželis, Kontrolės komiteto – Algimantas Adomaitis. Taryba jau pasiskirstė pareigomis ir pradėjo dirbti žmonių labui.

Kas yra natūra

Tiek komitetuose, tiek posėdyje tarybos nariai tardė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėją Danutę Aleksiūnienę, svarstymui teikusią sprendimo projektą  „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.

D. Aleksiūnienė pateikė  projektų sąrašą, kuriuos (pagal  vietos veiklos grupių (VVG) vietos plėtros strategijose, įgyvendinamose pagal Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos prioritetus) konkursui teikia kaimo bendruomenės arba savivaldybės administracija. Diskusijas sukėlė tai, kad minimuose projektuose pareiškėjo 10 proc. įnašas bus įskaičiuotas natūra arba savanorišku darbu. Diskutavo politikai komitetuose ir posėdyje, ką reiškia „natūra“, abejojo, ar savivaldybė bus pajėgi tą natūrą surinkti, aiškinosi, kas patenkintas paraiškas vykdys.

D. Aleksiūnienė ilgai ir konkrečiai aiškino, kad VVG įkurta kaip tarpininkė tarp pareiškėjų ir Nacionalinės mokėjimo agentūros, kad padėtų ugdyti lyderius kaimuose, mokytų juos, konsultuotų, kaip ruošti paraiškas ir vykdyti projektus, ir kad natūra yra ne kas nors kita, o įnašas turtu.

Jaunimo krantas bankrutuos

Ilgos ir kantrios diskusijos komitetuose dėl  „Jaunimo kranto“ dalininko teisių perleidimo tęsėsi ir posėdyje. Valdantieji motyvavo, kad sprendimą priimti būtina šiame posėdyje, nes, pratęsus terminus, „Jaunimo kranto“ dalininkas UAB „Vesteksa“ savo dalį gali perleisti trečiam asmeniui.

Tiesa, to trečiojo asmens informacijoje apie ketinimus parduoti savo dalį  jie nenurodė, bet savivaldybei siūlo pirmumo teise tą 25 proc. dalį  įsigyti už 100 tūkst. litų.  Dar tiek pat pinigų „Vesteksa“ bando iš savivaldybės prisiteisti teisme, kurio pirmas posėdis turėjo vykti kitą dieną po savivaldybės posėdžio.

Opozicija abejojo, ar  „Jaunimo krante“ yra viskas skaidru, ar tarybos nariams pateikiama teisinga informacija. Klausimą pristatęs Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius be kitos informacijos pateikė ir tai, kad renkami ir ruošiami dokumentai „Jaunimo kranto“ bankroto bylai. Meras K. Vaitukaitis šiuo klausimu pareiškė savo nuomonę, kad likviduoti įstaigos neturint daugiau kaip pusės dalies nepasiseks, o „Vesteksa“ žaidžia dvigubus žaidimus – siūlo pirkti akcijas ir tuo pačiu savivaldybę skundžia teismui, todėl šį klausimą būtų galima pajudinti iš mirties taško tik inicijuojant bankroto procedūrą. Tad taryba nepritarė leisti UAB „Vesteksa“ savo dalį perleisti trečiajam asmeniui.

Pigs ar brangs šiluma

Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius Ričardas Leckas tarybos nariams pateikė visą algebros vadovėlį, pilną formulių, kaip jo vadovaujama bendrovė, jei neprieštaraus Valstybinė kainų ir energetikos komisija, atpigins šilumą.

Bet vasaros pradžioje panorusiam atpiginti šilumos kainą direktoriui, teks ją pabranginti. Lietuvos elektrinė atsiuntė naujas kainas, kuriomis nuo birželio 1 d. parduos šilumą. O ta kaina yra apie 40 ct už kilovatvalandę brangesnė, nei buvo. Tad atėmus tuos 6 ct, kuriais kainą atpigino EKŪ, šiluma vis tiek pabrangs daugiau nei 30 ct. Vasarą gal tai pajusime mažiau, bet žiemos elektrėniečiams geriau nelaukti. Viena tik posėdyje nuteikė optimistiškiau, kad meras pažadėjo įpareigoti EKŪ direktorių, kad šis paruoštų šilumos kainos skaičiavimo metodiką žmonėms suprantama  kalba.

Bėda dėl knygų

Iš visų savivaldybei priklausančių įstaigų, organizacijų, bendrovių, dirbančių pelningai ar nuostolingai, tarybos nariams svarbiausia atrodo biblioteka. Gal taip yra todėl, kad bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė veiklos ataskaitos prirašė beveik 100 puslapių, o gal todėl, kad tiek savivaldybės taryboje, tiek administracijoje dirba daug „žentų“.

Žentais direktorė vadina bibliotekininkių vyrus. Vienas iš tokių žentų, Gediminas Kriščiūnas, atidžiai perskaitė visą veiklos ataskaitą ir direktorę gausiai apipylė klausimais.    Tarybos nariams rūpėjo, kodėl bibliotekoje vyksta tiek daug renginių, kodėl jie buvo skirti Elektrėnų jubiliejui, kodėl per ilga ataskaita ir pan. Niekas nepagyrė direktorės, kad biblioteka vykdė projektų už 1 mln. 126 tūkst. litų, kad nemokamų atostogų sąskaita taupė savivaldybės lėšas, kad biblioteka biudžetui nuostolių nepadarė.

Direktorė tiek komitetuose, tiek posėdyje, bandė tarybos narius įtikinti, kad žmones reikia vėl pratinti skaityti, nes bibliotekų skaitytojų yra tik 28 proc. nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus, todėl norint žmones paraginti nepamiršti skaityti, labai reikalingas bibliobusas, galintis važinėti po kaimus, kuriuose bibliotekos uždarytos. Direktorė svajoja ir apie vasaros skaityklas, ir apie garsinę, kompiuterinę renginių reklamą.

Daugiau bėdos savivaldybė turi dėl knygynų. Savivaldybei priklauso UAB „Knygų centras“, jungiantis du knygynus – Vievio ir Elektrėnų. Šiuo metu knygų centras turi 86 tūkst. litų nuostolių, kuriuos teks dengti steigėjui – Elektrėnų savivaldybei. Taryba komitetuose svarstė apie galimybę  knygų centrą panaikinti.

Nešiukšlinsime – sutaupysime

Sprendimo projektas „Dėl statytojų atleidimo nuo neparduotų daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų eksploatacijos mokesčių“ išsivystė iki svarstymų panaikinti mokestį už šiukšles nuo ploto.

UAB „Senjota“, kuri yra pastačiusi daugiabučius Vievyje ir Elektrėnuose, bet butų neišpardavusi, prašo atleisti nuo gyvenamųjų patalpų eksploatacijos mokesčių, šalto ir karšto vandens skaitiklių naudojimo mokesčių ir pan. Taryboje tuo klausimu užvirė  karšta  diskusija apie tai, kad nuo šiukšlių išvežimo mokesčių reikia atleisti ir tuos gyventojus, kurie išvyksta ilgiau kaip mėnesiui, ir kad reikia keisti mokesčių skaičiavimo tvarką. Pasak Viktoro Valiušio, Europoje žmonės mokomi rūšiuoti atliekas, už priduotą plastmasę mokami pinigai, o Elektrėnuose to daryti neskatinama. Ar žmonės daug šiukšlina, ar mažai – vis tiek moka nuo ploto.

Tarybos narė Laura Andrijauskaitė pasiūlė tarybai nustatyti mokesčių mokėjimo kriterijus, paruošti tvarką ir visą komplektą svarstyti kitame tarybos posėdyje. Pasak tarybos narės, ar žmonės gyvena nuosavuose namuose, ar butuose, ar butai neišparduoti, kaip svarstomame sprendimo projekte, jei žmonės negyvena, negauna paslaugų, už jas ir mokėti neturi. Dauguma tarybos narių pritarė L. Andrijauskaitės idėjai ir sprendimo projektą nutarė atidėti, kol administracija paruoš naują mokesčių tvarką  ir pateiks svarstyti tarybai.

Ligoninėje ligonius gydys

Svarstant klausimą „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. ataskaitų ir finansinės atsakomybės patvirtinimo“ tarybos narys Algimanatas Adomaitis sukėlė diskusiją dėl Europos Sąjungos lėšomis suremontuoto  Elektrėnų  ligoninės priėmimo skyriaus veiklos. Pasak A. Adomaičio, audito įmonė, patikrinusi ligoninės veiklą, nustatė, kad priėmimo skyrius pagal turimas licenzijas negali užtikrinti  pacientų aptarnavimo visą parą. Audito išvadose esą rašoma, kad nepašalinus trūkumų, bus svarstoma dėl ligoninės licenzijos atėmimo.

Ligoninės vyr. gydytoja Laimutė Matkevičienė informavo tarybos narius, kad į auditorių pastabas buvo atsižvelgta ir pažeidimai ištaisyti.

Vyr. gydytojos užtarti stojo administracijos direktorius Henrikas Petrauskas bei meras K. Vaitukaitis. H. Petrauskas informavo tarybos narius, kad dėl audito išvadų vyko pasitarimai, ligoninė ištaisė trūkumus ir dabar reikalavimus atitinka. Problemų dėl gydytojų trūkumo, žinoma, yra, bet ieškoma sprendimų padėčiai gerinti, o ligoninė paslaugas teikia normaliai. K. Vaitukaitis sakė, kad taryba turi reaguoti į tai, tinkamai ar netinkamai dirba jai priklausančios įstaigos, o jei auditoriai  po pasitaisymo savo išvadų nepanaikins, tada išvadas darys taryba.

Paklausimai, pareiškimai

Viso taryba svarstė 26 klausimus ir priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Dauguma buvo drausminga ir balsavo vieningai, be suklydimų. Opozicija, kaip ir priklauso, daugumai sprendimų projektų nepritarė. Posėdžio pabaigoje tarybos narys Vaidas Ratkevičius pasiūlė tarybos reglamento pataisas, o Arvydas Vyšniauskas perskaitė du pareiškimus.

Pirmasis pareiškimas buvo apie tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, jog A. Vyšniauskas, nenusišalinęs  nuo balsavimo dėl nepasitikėjimo meru (juo pačiu), nesupainiojo Viešųjų ir privačiųjų interesų, kaip buvo nusprendusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Komisijai A. Vyšniauską buvo apskundęs Gediminas Kriščiūnas.

Antruoju pareiškimu A. Vyšniauskas prašė „…įpareigoti asmenis, atsakingus už viešųjų pirkimų organizavimą Elektrėnų savivaldybės administracijoje, biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse, skelbti detalią informaciją, kuri papildytų Elektrėnų savivaldybės administracijos pirkimų planą, apie iš anksto numatomus vykdyti viešuosius pirkimus (pirkimo būdą, laiką, darbų, paslaugų ar kt. pobūdį, numatomą darbų, paslaugų ar prekių vertę ir kita), informaciją apie pirkimus, pirkimo sutarties sudarymą, projekto konkurso rezultatus, taip pat apie supaprastintus pirkimus ir apie pirkimus, kuriems įstatyme nustatytas paskelbimo reikalavimas netaikomas skelbti Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje“.

Meras informavo tarybos narius apie savivaldybių asociacijos suvažiavimą ir merų susitikimą su Prezidente.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų