Nepaėmė milijono

Nepaėmė milijono

Julija Kirkilienė

Valdančiųjų posėdis prieš tarybos posėdį naudos nedavė. Liberalų sąjūdžio nariai neįtikino socialdemokratų balsuoti už du sprendimo projektus, vertus beveik pusantro milijono… ne ne eurų, litų. Eurais tai būtų per 400 tūkst., kurių taryba savo sprendimais nutarė neimti iš Europos Sąjungos fondų.

Bilietas kišenėje

Posėdžio pradžioje administracijos direktorius Virgilijus Pruskas pristatė ataskaitą apie 2016 metų sprendimų vykdymą ir Teritorijų vystymo programų įgyvendinimo ataskaitą.

Administracija praėjusių metų sprendimus įgyvendino visus, išskyrus vieną, kurį taryba buvo priėmusi, o vėliau atšaukė. Apie programų vykdymą – kas padaryta ir kas planuojama padaryti – direktorius galėjo kalbėti ilgai. Tuose planuose numatytas ir priestatas prie Elektrėnų socialinės globos namų, bet taryba statyboms nepritarė. Projektuose vienas iš numatytų planų pavadintas Algimanto Adomaičio vardu. Jo iniciatyva savivaldybės vadovų planas Šviesos g. buvusioje žaidimų aikštelėje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę pakeistas į A. Adomaičio pasiūlymą ten įrengti vaikų žaidimo aikštelę. Į tarybos narių Algimanto Adomaičio ir Viktoro Valiušio klausimus, kokią pridėtinę vertę planuojami projektai atneš, V. Pruskas atsakė lakoniškai: jei nusiperki bilietą į autobusą, o šis neatvažiuoja, bilietas ir lieka kišenėje. Bet autobusas dažniausiai atvažiuoja ir žmonės nuvažiuoja ten, kur yra susiplanavę važiuoti.

Apie visus savivaldybėje pradėtus ir būsimus projektus, apie kelių ir gatvių tiesimus, naujų pastatų statybas ir senų rekonstrukcijas, apie visus bilietus ir kelionių planus gyventojams ir tarybos nariams informaciją direktorius ir meras pažadėjo vasario mėnesį pristatyti viešame renginyje Elektrėnų bibliotekoje.

Pritarta svajonėms

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pristatė 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, kuriam taryba po ilgų diskusijų pritarė.

O diskusijos vyko ir konstruktyvios, ir pašaipios. Nors vedėja pristatė strategijos apibrėžimą ir 6 programas, į kurias sukoncentruoti projektai, nors visi sustyguoti skaičiai suguldyti į lenteles, opozicijos nariams atrodė, kad strateginį planą būtų teisingiau vadinti svajonių planu. Tiesa, meras opozicijai priminė, kad kiekvienas tarybos narys irgi yra atsakingas už strategijos įgyvendinimą, o planavimas nėra nusikaltimas. Strategijoje opozicijos nariai priekaištų daugiausiai turėjo dėl Elektrėnų sporto centrui planuojamų lėšų ir prioritetų.

Taryba taip pat susipažino su planuojamu biudžetu 2017 metams. Biudžetas yra optimistinis, o tarybos nariai turi visą mėnesį laiko teikti pasiūlymus, kokioms sritims pinigų reikėtų skirti daugiau, o kurioms – mažiau. Į planuojamą biudžetą įrašytos lėšos ir Vievio kultūros centro statybos pradžiai, ir sutaupytos lėšos praėjusiais metais.

Gėda dėl ribų

Meras Kęstutis Vaitukaitis buvo iniciatorius sprendimo projekto dėl Elektrėnų miesto ribų keitimo. Tos ribos būtų pakeistos Šarkinės k. gyvenančiai Rasutei Bartkevičienei priklausančią žemę perkeliant iš miesto ribų. Sprendimo projektas buvo teiktas todėl, kad už miestui priklausančią žemę mokesčiai yra beveik dvigubai didesni nei už žemės ūkio paskirties žemę. R. Bartkevičienė susimokėti už žemę neturi lėšų, todėl tarybos nuolatos prašo ją nuo mokesčių atleisti. Nors už sprendimo projektą balsavo tik 2 tarybos nariai, bet tai, pasak tarybos nario Henriko Petrausko, buvo postūmis miesto ribas iš tikrųjų peržiūrėti. Tiek Elektrėnų, tiek Vievio miesto ribos nustatytos buvo dar iki Lietuvai atkuriant nepriklausomybę, todėl nebuvo įvertinti nei žemės privatizavimo procesai, nei suplanuota miestų plėtra. Miesto ribos, nustatytos 1986-1989 metais, nubrėžtos perpus dalina ir namus, ir vieno savininko žemės sklypus, todėl pasak H. Petrausko, architektui turėtų būti gėda tokias ribas pristatyti, o tarybos nariams – gėda į tas ribas žiūrėti. Per beveik trisdešimtmetį nuo ribų nustatymo ir miestuose, ir gyvenvietėse aplink miestus sutvarkyta infrastruktūra, kurią prižiūri savivaldybės tarnybos (vandentiekis, dujotiekis, elektros tinklai, keliai ir kt.), todėl miestų ribas laikas peržiūrėti ir dėl urbanistikos, ir dėl planuojamos miestų plėtros.

Namų projektai

Ne tik opozicijos nariams, bet ir valdančiojoje daugumoje dirbantiems socialdemokratams nepatiko Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo pristatytas projektas prie Elektrėnų socialinės globos namų statyti priestatą ir ten įrengti nakvynės namus. Kad tokios statybos vyktų, tarybai reikėjo pakeisti pernai rugpjūčio mėnesį priimtą sprendimą „Dėl pritarimo projektui „Elektrėnų savarankiškų gyvenimo namų trečio aukšto patalpų pritaikymas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims gyventi“. Sprendimą, pasak V. Šimkūno, reikėtų pakeisti, nes savarankiško gyvenimo namų trečio aukšto įrengimui pinigų tiek nereikia, kiek projektui gauta iš Europos Sąjungos fondų. Todėl tos lėšos būtų įsisavintos pastačius priestatą su vietomis dešimčiai žmonių laikinai pernakvoti ir pavalgyti. Kalbintas vienas Socialdemokratų partijos tarybos narys sako, kad gal tokie namai ir reikalingi būtų, bet V. Šimkūnas turėtų išmokti projektus pristatyti taip, kad kiekvieną tarybos narį įtikintų projekto reikalingumu. Dabar tarybos nariams atrodo, kad V. Šimkūnas su žmona Violeta Šimkūniene, Socialinės paramos skyriaus vedėja, atsakinga už socialinių paslaugų plėtrą savivaldybėje, namuose sukuria projektus, kurie tarybos nariams neatrodo visada reikalingi. Tuos atliekamus pinigus, pasak Vaido Ratkevičiaus ir kitų opozicijoje dirbančių tarybos narių, geriau panaudoti lifto įrengimui, nes neįgaliems žmonėms į trečią aukštą lipti laiptais yra per sunku. Projektui pritarė tik 8 tarybos nariai iš 21 dalyvavusio posėdyje, tad jis priimtas nebuvo.

Išgelbėjo

Socialinės pagalbos plėtros projektai savivaldybėje vykdomi tikrai aktyviai. Tik šį kartą vieną projektą įgyvendinti ir įsisavinti beveik 211 tūkst. eurų sutrukdė Kurkliškių bendruomenė, Vievio bendruomenė „Aktėvystė“ ir 14 tarybos narių, nebalsavusių už projektą ilgu pavadinimu: „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimui, savivaldybės biudžeto įstaigos dalyvavimo partnerio teisėmis projekte ir projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo“. Priešistorė tokia. Europa labai rūpinasi, kad ir Lietuvoje būtų kuo mažesnė atskirtis tarp žmonių, todėl skiria lėšų, kad tvarkingieji gyventojai išmokytų tvarkingai gyventi ir socialinių įgūdžių neturinčius žmones. Tokiems mokymams ir buvo pažadėti tie 211 tūkst. eurų. Bendruomeninių šeimos namų paslaugos būtų įvairios – tai psichosocialinė pagalba, įvairūs mokymai, konsultavimas, informavimas, vaikų priežiūra, pavėžėjimas ir pan. Joms vykdyti Lietuvoje paskirta 21 mln. 159 tūkst. 863 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto.

Paraiškų teikėjos yra savivaldybės. Kiti vykdytojai gali būti už socialinių paslaugų organizavimą atsakingos biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, visi viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir komercinę veiklą, bet 70 proc. paslaugų turi teikti nevyriausybinis sektorius.

Elektrėnų savivaldybėje projekto partneriais buvo pasirinktos trys nevyriausybinės organizacijos – Kurkliškių bendruomenė, bendruomenė „Aktėvystė“ ir Elektrėnų šeimų klubas. Bet Kurkliškių bendruomenei ir bendruomenei „Aktėvystė“ susidarė įspūdis, kad projekte siekiama lėšas panaudoti neefektyviai ir neskaidriai, todėl apie tai parašė raštą savivaldybės tarybai ir merui. Į raštą visi sureagavo reikiamai: meras įsakė išsiuntinėti raštus visoms reikalingoms tarnyboms, kad išsiaiškintų, ar buvo pažeidimų, o administracijos direktorius nutraukė projekto vykdymą ir gavo leidimą projekto pristatymo laiką nukelti iki kovo 6 d. Norint paruošti projektą iš naujo, reikėjo direktoriui prašyti naujų partnerių parinkimo aprašų ir prašyti tarybos pritarimo leisti direktoriui sudaryti jungtinės veiklos sutartis su pasirinktais partneriais bei gauti visus su projektu susijusius dokumentus. Bet tarybos nariai ilgai ginčijosi ir tik 7 balsavo už projektą. Tad jei ir buvo koks bandymas tą projektą padaryti neskaidrų, nebalsavusieji projekto rengėjus išgelbėjo nuo atsakomybės.

Nenaudoja rašiklių

Dėl aktyvių diskusijų posėdis užtruko pora valandų ilgiau nei planuota. Tai gal todėl, kad tarybos nariams rūpi: savivaldybėje visi darbai privalo būti vykdomi efektyviai ir skaidriai. Posėdžio pabaigoje tarybos nariai pateikia informaciją, paklausimus, pasisako įvairiais klausimais. Bet politikai ne visada gauna vadovų atsakymus į paklausimus ir dažnai todėl, kad klausia ne raštu. Meras net pasišaipė, kad kanceliarinėms išlaidoms tarybos nariai gauna lėšų, bet popieriaus ir rašiklių nenaudoja.

Informacijos ir paklausimo laikas vėl užtruko dėl tų bendruomeninių šeimos namų. Meras ir taryba privalėjo atsakyti Kurkliškių bendruomenei ir bendruomenei „Aktėvystė“ į klausimus apie projekto vykdymo planus, bet kol negavo atsakymų iš valstybinių įstaigų, nežinojo, ką atsakyti ir kas turėtų ant to atsakymo pasirašyti. Paklausimuose buvo ir kitų aktualių klausimus, apie kuriuos dar rašysime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69