Neįgaliųjų žmonių šiokiadieniai

Neįgaliųjų žmonių šiokiadieniai

Julija KIRKILIENĖ

Tas prieššventinis laikotarpis pripildytas gerumo ir renginių į savo sūkurį įtraukia bene kiekvieną. O kas nesuspėja vienur ar kitur sudalyvauti, naujienas sužinoti gali „Elektrėnų kronikoje“. Šį kartą papasakosime apie Elektrėnų neįgaliųjų draugiją, gražiai paminėjusią Pasaulinę žmonių su negalia dieną, gražiai pragyvenusią praeinančius metus ir apie tai atsiskaičiusią savo susirinkime. Elektrėnų neįgaliųjų draugija savo pirmininke kitai  kadencijai, dar ketveriems metams,  išrinko tą pačią –  Oną  Medzikauskienę.

Man patinka užeiti į Elektrėnų dienos užimtumo centrą, kur įsikūrusios net keturios neįgaliųjų organizacijos, veikia įvairūs būreliai, žodžiu, tuose namuose visada pilna veiklos, darbų ir žmonių, tai atliekančių. Savo ataskaitoje O. Medzikauskienė sako galinti pasidžiaugti  draugijos narių aktyvumu, savitarpio pagalbos grupių veikla. Ji minėjo aktyviausius draugijos narius, savanorius, dėkojo tarybos nariams  Romualdui Pečiūrai, Andriui Špetui, Onai Elenai Vodeikienei, Vladui Lažauninkui,  aktyviems draugijos nariams Antanui Gudeliauskui, Romui Milkamanavičiui, Alfonsui Sadoniui, kurie padeda organizuojant renginius, dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje.
„Gerai, kai organizacijos veikla suranda finansinį palaikymą tiek iš savivaldybės, tiek iš valstybės biudžeto. Tikiu, kad mūsų darbuotojų ryžtas ir kantrybė, o svarbiausia neabejingumas kitų skausmui ir negandoms, padės mums visiems siekti norimo tikslo, padėti kitiems“,- susirinkime kalbėjo pirmininkė.
 2012 m. lapkričio 30 d. duomenimis, Elektrėnų neįgaliųjų draugijai priklausė 513 narių: didelių specialių poreikių  turi – 49, vidutinių – 162, mažų  –24,  vaikai -5.
Draugija, įgyvendindama socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, siekė vykdyti tas veiklas, kurios labiausiai yra reikalingos įvairios negalios ir amžiaus asmenims. Šio projekto pagrindinis tikslas – įgyvendinti priemones, mažinančias Elektrėnų savivaldybės neįgaliųjų socialinę atskirtį, dėl jų negalios ar amžiaus kylantiems specialiesiems poreikiams tenkinti.
Būna, sako pirmininkė O. Medzikauskienė,  kad kartais  esame tvirti ir kupini jėgų, kartais nusimename ir palūžtame, kartais susimąstome, kad gyvenimas vis dėlto visiems pažeria įvairiausių išbandymų. Tačiau visada yra viltis, visada yra tikėjimas, kurie tiesiog turi gyventi mumyse.
Neįgalieji, pagyvenę ar senyvo amžiaus žmonės dalyvauja užimtumo, sveikatingumo, kultūrinėje veikloje.
Nors sumažėjo darbuotojų darbo užmokestis,  kiekvienais metais  mažėja finansavimas, bet draugija gyvena, dirba ir nenori skųstis.
Pagrindinės veiklos šiais metais buvo pradėtos finansuoti per savivaldybes. Savivaldybė apmoka komunalines paslaugas, patalpų apsaugą ir skiria lėšas patalpų valytojos darbo užmokesčiui. Elektrėnų socialinių paslaugų centras  išlaiko transportą ir moka atlyginimą vairuotojui, Vilniaus darbo biržos Trakų skyrius finansuoja amatų mokytojos darbą,  iš teikiamų  paslaugų ir 2 proc. apmokami „Sodros“ mokesčiai.
Draugija pagal negalios pobūdį, problemų specifiką teikia nuolatinio pobūdžio paslaugas: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, palaikymą ar atkūrimą, informavimą, konsultavimą, atstovavimą.
Taip pat draugija teikia biosocialinių funkcijų atstatymo paslaugas. Pavyzdžiui,  masažas atliekamas  ne tik centre, bet ir neįgaliųjų namuose.
Sėkmingai vykdoma savitarpio pagalbos grupių veikla. Ši paslauga vyksta trečiadieniais. Sudaryta galimybė neįgaliesiems ir jų  šeimos nariams bendrauti tarpusavyje, išklausyti įvairių specialistų paskaitas bei dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Populiariausia grupė, kurioje susiburia žmonės, sergantys mišriomis ligomis.
 Elektrėnų dienos užimtumo centre ir Semeliškių seniūnijoje pagal jungtinės veiklos sutartį ištisus metus teikiamos skalbimo paslaugos neįgaliesiems, vienišiems senyvo amžiaus asmenims.
Populiariausia yra transporto paslauga. Be vienkartinių paslaugų draugijos nariams, draugija naudoja transportą darbiniam užimtumui, meninių, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimui, mokymo, socialinių paslaugų veikloms įgyvendinti, kultūriniams ir sporto renginiams.
 Ypač vertinama asistento paslauga. Turint sunkesnę negalią,  rudenį ir žiemą, kai prasideda dargana, takus užpusto sniegas, daugeliui reikia geros valios pagalbininkų. Ši pareigybė nauja. Asmeninis asistentas buvo įdarbintas 2010 metais. Pagal neįgaliojo prašymą, darbuotojas  lankosi ligonio namuose, nuperka maisto produktų, pasiima ir nuneša į skalbyklą skalbinius, užregistruoja pas gydytojus, nuperka vaistų,  lydi neįgaliuosius į gydymo įstaigas.
Aktyviai vyksta darbas amatų būreliuose. Bendradarbiaujant su Vilniaus darbo biržos Trakų skyriumi draugijoje įdarbinta amatų mokytoja. Darbo terapijos klubo veikloje ir mokymuose šiais metais dalyvavo 12 neįgaliųjų. Elektrėnų  neįgaliųjų draugija  su savo gaminiais dalyvavo parodose-mugėse. Surengta darbų paroda Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. Neįgaliųjų rankomis sukurtais gaminiais bei kitais akiai mielais darbeliais apdovanojami jubiliatai, ruošiamos dovanėlės sporto žaidynėms. Ona Dambrauskienė ir Zita Kapiliorienė dalyvavo dailininkų pleneruose  Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre,  Nidoje. „Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad žmonės turi užsiėmimą, naudingai leidžia laiką, kuria grožį“,- kalbėjo O. Medzikauskienė.
Valakupių reabilitacijos centre siuvėjos amato išmokusi Irina Lekavičiūtė dabar moko kitus neįgaliuosius siuvimo, drabužių taisymo amato, taip pat lavina savo profesinius įgūdžius.
Neįgalieji ne tik dirba, bet ir linksminasi. Draugija turi savo ansamblį „Žara“, kuriam vadovauja Nijolė Skuodienė. Repeticijos vyksta 2 kartus per savaitę. Kolektyvas „Žara“ dalyvavo Širvintų neįgaliųjų draugijos tradicinėje draugystės šventėje Gelvonų kultūros namuose, Grigiškių neįgaliųjų draugijos poezijos šventėje „Žmogus nebūna vienas“, šventiniame  koncerte Talačkoniuose, Neįgaliųjų draugijų mėgėjų kolektyvų konkurse „Vilties Paukštė“, nuolatos  koncertuoja Elektrėnų savivaldybės tradicinėje derliaus šventėje „Gėrybių kraitė“, kaimo kapelų šventėje „Stovi malūnas prie kelio“ Vievio kultūros centre,  Pagyvenusių ir neįgalių žmonių šventėje Beižionyse, Pasaulinės neįgaliųjų dienos minėjime Vievio kultūros centre ir kitose neįgaliųjų organizacijose.
Draugija taip pat organizuoja šventes, vakarones, dalyvauja festivaliuose, vyksta į  spektaklius Operos ir baleto teatre, poilsiauja ir gydosi prie jūros, ilsisi stovyklose, dalyvauja ir patys organizuoja sporto žaidynes.  
Į neįgaliųjų literatų plenerą, kuris vyko Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre, buvo išvykusi Regina Lukoševičienė. Stasys Sabinas dalyvavo fotografų-mėgėjų plenere,  kuris vyko Neringos miesto socialinės kultūros centre.
Apie 50 draugijos narių turėjo galimybę lengvatinėmis sąlygomis užsisakyti savaitraštį „Bičiulystė“.
Kaip matome, neįgaliesiems veiklos pavydėti galėtų ne vienas sveikasis. Neįgaliuosius liga išmokė džiaugtis gyvenimu ir branginti tai, ką turi. Todėl ir ataskaitiniame susirinkime buvo smagu. Tarp rimtų kalbų skambėjo smagios ansamblio „Žara“ ir svečių – Zūbiškių moterų ansamblio atliekamos dainos, apdovanoti buvo žmonės, šiais metais šventę jubiliejus, o po oficialiosios dalies žmonės rinkosi prie vaišių stalo. Juk prie stalo visada lengviau surasti kalbą. O pasikalbėti neįgalieji visada turi apie ką: čia juk visi kaip šeimos nariai, žino vieni kitų gyvenimus, gali vieni su kitais pasitarti, vieni kitiems patarti. Jie moka kartu džiaugtis ir kartu kęsti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69