Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Tarybos narių rūpesčiai, kritika ir nutylėjimai

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Tarybos narių rūpesčiai, kritika ir nutylėjimai

Julija Kirkilienė

Balandžio mėnesio savivaldybės tarybos posėdis vyko balandžio 27 dieną, kuri kalendoriuje žymima kaip Medicinos darbuotojų diena. Sveikinimų medikams per posėdį buvo daug, nes į tarybą skirtingose partijose išrinkti net 7 medikai, o į darbotvarkę įtraukti buvo penkių savivaldybės medicinos įstaigų veiklos ataskaitų tvirtinimai. Bet be sveikatos apsaugos klausimų taryba priėmė dar 23 gyventojams aktualius sprendimus. Sprendimo projekto dėl smulkiojo verslo ir smulkiojo bei vidutinio ūkio kaimo plėtros programos tvarkos aprašo tvirtinimą paliko kitam posėdžiui.

Gėlėmis ir padėkos žodžiais pasveikinta buvo ir ilgametė Elektrėnų gydytoja bei tarybos narė Laimutė Ablingienė

Apie pinigus
Pirmuoju klausimu taryba iš­klausė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko paaiškinimą, kodėl biudžetą reikia keisti ir draugiškai pakeitimams pritarė. Biudžetą keisti reikėjo dėl į savivaldybės biudžetą iš Vyriausybės ateinančių tikslinamųjų dotacijų. Pinigų gauta Abromiškių reabilitacijos ligoninei dėl patirtų išlaidų COVID-19 sergantiems ligoniams gydyti, antrinių žaliavų konteineriams įsigyti, mokyklų tinklo stiprinimo skatinimui, vaikams, atvykusiems iš Ukrainos, ugdyti ir pavėžėti, paskirti pinigai Vievio, Kazokiškių ir Kietaviškių seniūnijų patalpų remontui ir kt.
Biudžetas papildomas ir paja­momis už nekilnojamą turtą, kurį savivaldybei neblogai sekasi parduo­ti. Posėdyje patvirtintas naujas viešame aukcione parduodamas nekilnojamo turto sąrašas, kuriame įrašyti du gyvenamieji namai šalia Abromiškių reabilitacijos ligoninės ir du Obenių kaime.
Ginčai dėl sporto įstaigų
Tarybos nariai niekada nesutaria dėl sporto rėmimo. O šiame posėdyje svarstyti buvo du svarbūs projektai. Vienas dėl D. Kasparaičio ledo ritulio mokyklos ir savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pakei­timo, kitas – dėl naujos įstaigos – VšĮ Elektrėnų baseinas – steigimo. Ledo ritulio mokyklai savivaldybė didins finansavimą, o opozicijos atstovės Lina Ališauskienė ir Jūratė Balčiūnaitė priekaištavo, kad savivaldybė skiria pinigų, bet nekontroliuoja, ar tikslingai tie pinigai išleidžiami. Baseiną atskirti nuo Sporto centro reikia dėl baseino remonto finansavimo. Baseinui remontas būtinas, o iš valstybės gautų 1,5 mln. eurų neužtenka. Savivaldybė rado investuotoją – Lietuvos vandensvydžio sporto federaciją, kuri pridės dar 1,5 mln. eurų ir taps viešosios įstaigos dalininkė. Tarybos narys Audrius Jurgelevičius priekaištavo, kad savivaldybė pigiai pardavė baseiną, nors vandensvydis nėra tarp prioritetinių sporto šakų ir nesitikintis, kad Elektrėnai užaugintų tos sporto šakos čempionų. Opozicijos lyderė J. Balčiūnaitė projektui taip pat pritarė. Tikriausiai ne todėl, kad laikinu baseino direktoriumi ­pa­skirtas opozicijoje dirbantis tarybos ­narys Audrius Valaiša.
Rūpesčiai dėl mokyklų
Ilgiau užtruko diskusijos dėl nau­jos mokyklų tinklo pertvarkos. Nuo 2025 metų gimnazijų klasėse privalomas bus 21 mokinys klasėje, o kol kas Semeliškių gimnazija atei­nantiems mokslo metams paskutinei gimnazijos klasei nesurenka ir dabar reikalingų 12 abiturientų. Taryba nutarė, kad gimnazijai nesuradus trijų trūkstančių mokinių, Semeliškėms liks rinktis iš dviejų variantų: arba mokiniams važinėti į artimiausias gimnazijas, arba Semeliškes prijungti prie kurios nors gimnazijos, vaikams paliekant nuo­tolinę klasę, jų mokyti pedagogams tektų patiems atvažiuoti. Bet Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys tiki, kad Semeliškėse atsiras tie trys reikalingi abiturientai ir gimnazijos naikinti kitais mokslo metais nereikės, o vėlesniems metams gimnazistų Semeliškėse, atrodo, auga pakankamai. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo pertvarkyti gali tekti ir Kietaviškių progimnaziją, uždaryti Lazdėnų, Pakalniškių, Gilučių ugdymo įstaigas. Mokinių trūkumą nebent padengtų savivaldybėje apsigyvenę vaikai iš Ukrainos. Tarybos narys Algimantas Adomaitis siūlė merui paspausti Vyriausybę, kad švietimo įstaigų pertvarkas vykdyti galėtų savivaldybės be nurodymų iš ministerijų. Meras atsakė, kad taryboje dirba du valdančiosios koa­licijos Seimo narių padėjėjai (Lina Ališauskienė – Silvos Lengvinienės ir Dovydas Bliujus – Editos Ru­de­lienės red.), kurie dėl švietimo ­sis­temos pertvarkos galėtų paspaus­ti Seimo narius savivaldybių naudai. Be to, savivaldybėje tarp švietimo įstai­gų irgi vyksta konkurencija – Elek­trė­nų profesinio mokymo centras, kuriame irgi yra gimnazijos klasės, tiesiogiai pavaldus ne savivaldybei, o Švietimo, kultūros ir sporto ministerijai ir su savivaldybe jokių bendradarbiavimo sutarčių neturi.
Jaunimui, darbdaviams ir kitiems
Penktus metus savivaldybė vyk­do projektą, naudingą darbdaviams ir jaunimui – jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Pagal šią programą darbdaviams, vasaros laikotarpiu dviem mėnesiams įdarbinus 14–19 metų moksleivius savivaldybė dviem mėnesiams dengia 400 eurų mėnesinio atlyginimo. Darbdaviai ir jaunimas šia programa sėkmingai naudojasi. Pernai 21 darbuotojas įdarbino 35 jaunuolius. Šiais metais programai savivaldybė skiria 20 tūkst. eurų ir dar pasiliko rezervą, jei norinčio dirbti jaunimo atsirastų daugiau.
Taryba taip pat pritarė padidinti išlaidas maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai socialinės paramos įstaigose. Šiose įstaigose paros maitinimui buvo skiriama 4,5 Eur, padidinta iki 7 Eur. Taryba taip pat pritarė padidinti bilietų kainas savivaldybės transporte. Kainą pakėlė 11 proc. – nuo 0,112 Eur už km iki 0,125 Eur.
Sveikatos apsaugos naujienos
Tarybai tenka tvirtinti sveikatos apsaugos įstaigų veiklą. Tas darbas tarybos nariams malonus tiek, kad yra proga susipažinti su veiklos rezultatais, o skaitytojams įdomu žinoti, kaip toms įstaigoms sekasi, nes kiekvienas gyventojas dar yra ir sveikatos priežiūros įstaigų pacientas.
Pavyzdžiui, Abromiškių reabilitacijos ligoninėje mažiau paslaugų atlikta buvo todėl, kad ligoninėje gydėsi net 428 kovidiniai ligoniai, bet ligoninė išlaikė darbuotojus ir sėkmingai vykdė įvairius projektus: įsirengė dvi saulės elektrines, paruošė 9 reabilitologus Ukrainai ir kt. Šiuo metu ligoninės patalpose gyvena 70 ukrainiečių, o tris ukrainiečius įstaiga įdarbino.
Elektrėnų ligoninė metus baigė su minusiniu balansu, nes patvirtinti seni įkainiai nepadengė COVID-19 ligonių gydymo išlaidų. Ligoninėje taip pat išaugo konsultacinių, laboratorinių, radiologų paslaugų skaičius. Šiuo metu ligoninė grįžta prie ikipandeminio darbo, bet įstaigoje chirurginių paslaugų ir vaikų ligų liko tik dienos stacionaro skyriai. Bet atsirado naujas – geria­trijos dienos stacionaro skyrius.
Pirminės sveikatos priežiūros centre auga paslaugų skaičius, suformuota nauja paslauga – slauga namuose, medikų komanda daugiausia dirba Socialinės globos namuose. Dėl profilaktinės patikros įstaigoje įdiegta SMS žinučių paslauga.
Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Editai Paberalienei tarybos nariai priekaištavo dėl pacientų mažėjimo, dėl ataskaitų neviešinimo internetinėje erdvėje, dėl dėmesio pinigams, o ne pacientams ir pan.
Vievio sveikatos priežiūros centras jungia net tris skyrius – Greitosios medicinos pagalbos, Pirminės sveikatos priežiūros ir ligoninės. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų padidėjo dėl kovidinių ligonių pervežimų iš Elektrėnų ligoninės priėmimo skyriaus į kitas gydymo įstaigas. Greitoji pagalba sėkmingai į Gimdymo namus pavėžėjo 29 gimdyves. Bėda tik, kad genda automobiliai ir šiuo metu automobilius įstaiga skolinasi iš Vilniaus. Vievio pirminės sveikatos priežiūros centre vyko vakcinavimas ir sunaudotos buvo 4735 vakcinos.
Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrui tarybos nariai priekaištų turėjo dėl ilgų eilių pro­filaktinei vairuotojų patikrai ir ginklų išdavimui.
Pasišpilkavimai
Posėdis baigtas buvo paklausimais, pareiškimais ir pasišpilkavimais. Audrius Jurgelevičius pašpilkavo valdančiąją daugumą klausimu, kokios partijos atstovų daugiausia dirba vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje, ir sulaukė mero atsakymo, kad ta įstaiga daugiausia kritikos iš opozicijos ir sulaukia. Meras perskaitė tarybos nario Arūno Ščerbavičiaus pareiškimą, kad jis palieka Valstiečių ir žaliųjų partijos frakciją, bet prie kokios partijos jungsis dar esąs neapsisprendęs. O administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pranešė naujieną, kad visi ­dokumentai dėl Vievio kultūros centro pridavimo esą paruošti, belikę tik juos pasirašyti. Kada planuo­ja pasirašyti – nepasakė.

Komentarai:

  1. Ryt – poryt, kitą met – dainuokit pas poną Dobilaitį, argi ne gerai? Geras gi žmogus – leidžia, bet mes, Vievio saviveiklininkai, Mažosios Kultūros sostinės žmonės, kad ir kiek stengiamės kažką parodyti – vis nėra kam ir nėra kur, kas čia per velniavukė, a, valdžiukės, ar nustosit erzinti žmones?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69