Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Priimti sprendimai, apie kuriuos reikia žinoti kiekvienam

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Priimti sprendimai,  apie kuriuos reikia žinoti kiekvienam

Julija KIRKILIENĖ

 

Tarybos posėdyje, vykusiame rugsėjo 27 dieną, taryba ilgai diskutavo tik dėl vieno klausimo – Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo. Trims opozicijoje dirbantiems tarybos nariams Viktorui Valiušiui, Algimantui Adomaičiui ir Kęstui Vitkauskui atrodė, kad tas sprendimas priimtas galimai dėl planuojamos senojo „Poseidono“ pastato, esančio Draugystės g.22, Elektrėnuose naujos nuomos. Bet meras Kęstutis Vaitukaitis  jiems oponavo: tvarkos aprašo pakeitimas reikalingas tam, kad aprašas neatsiliktų nuo įstatymų ir neatrodytų „mizernai“.

 

Pervaikščiojimai

Posėdis pradėtas kitaip, nei kiti posėdžiai, mat nėra nė vieno tarybos nario, gimusio rugsėjo mėnesį, ir nebuvo ko pasveikinti. Mero pasiūlymu nesvarstytas buvo projektas dėl ilgalaikio materialinio turto nuomos pastato, esančio Draugystė g. 22 (vienas iš apleistųjų pastatų paplūdimyje), nes svarstymą atidėti prašę investuo­tojai. V. Valiušio pasiūlymui atidėti ir sprendimo projektą „Dėl Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos  aprašo pakeitimo“  pritarta nebuvo.  

Pirmieji trys sprendimų projektai priimti buvo be didesnių diskusijų. Darbo partijos Elektrėnų skyriaus trims tarybos nariams iš opozicijos perėjus į valdančiąją daugumą – Darbo partiją iškeitus į Liberalų sąjūdžio partiją – reikėjo pakeisti komitetų, komisijų ir kolegijos sudėtį. Nepakeis­ta liko tik Privatizavimo komisija, kurioje liko dirbti opozicijoje buvęs Darbo partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Vaidas Ratkevičius, nors dabar jis jau yra Liberalų sąjūdžio partijos narys ir dirba valdančiojoje koalicijoje. Meras pažadėjo įsigilinti į Savivaldos įstatymą ir, jeigu reikės, kitame posėdyje vietoj V. Ratkevičiaus patvirtins kitos frakcijos narį. Taryba taip pat patvirtino naują etatą savivaldybės administracijoje. Jo išlaikymą finansuos ne savivaldybė, o trys ministerijos – Švietimo ir moks­lo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerija, o etatas pavadintas tarpinstitucinio bend­radarbiavimo koordinatorius. 

 

Pinigai

Savivaldybė biudžetą renka neblo­gai. Dar prisideda dotacijos iš įvairių ministerijų, todėl iki rugsėjo mėnesio biudžetas padidėjo per 230 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota. Tikslinės dotacijos – tai lėšos neformaliam ugdymui, kelių ir gatvių rekonstrukcijoms, Vaikų teisių apsaugos darbuotojų atlyginimams, nes šios įstaigos darbuotojai budės visą parą, kitiem smulkiems projektams skirtos lėšos. Šiuos visus į biudžetą įplauksiančius pinigus reikėjo išdalinti tarybos pritarimu. Lėšos gautos naujajai gatvei, pavadintai Nr. 1 – nuo Draugystės g. sankirtos su Trakų gatve iki ežero, keliui nuo Abromiškių reabilitacijos ligoninės iki Vaikų sanatorijos, palei kurį nebus nei šaligatvio, nei dviračio tako, Vilniaus gatvės sutvarkymui Vievyje ir kt. Tiesa, vieviškiai tarybos nariai norėtų, kad Vievyje būtų įrengta ir lietaus vandens kanalizacija, bet tam lėšų Europos Sąjunga neskiria. Tad tikėtina, kad tie nauji šaligatviai, įrengti už europines lėšas, su laiku vėl bus lietaus vandens išplauti. 

 

Turto valdymas

Savivaldybės teisininkai paruošė, o taryba patvirtino naują Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą. Tame apraše nustatyta, kada bus galima turtą išnuomoti ne konkurso būdu. Tarybos nariai K. Vitkauskas, A. Adomaitis ir V. Valiušis visaip tą aprašą naršė, priekaištaudami, kad kitose savivaldybėse nėra tokio išplėsto aprašo, priekaištavo, kad liberalai priėmė labai liberalų turto valdymo aprašą ir kad dokumentas yra reglamentas vienai sutarčiai. 

Meras ramino opoziciją, kad aprašas yra geresnis, ne „mizernas“ kaip kitų savivaldybių, o  sprendimą bus galima tobulinti kituose posėdžiuose. Kitas posėdis planuojamas spalio mėnesio paskutinį trečiadienį ir jame, tikriausiai, bus svarstomas klausimas dėl to senojo pastato paplūdimyje, kuriam vis nerandama sąžiningo investuotojo, nuomos. 

 

Sveikatingumas ir sportas

Taryba beveik vienbalsiai pritarė 2017–2020 metų savivaldybės sveikatingumo ir sporto plėtros strategijos programai. Patvirtinta sudaryti  prioritetinių sporto šakų vertinimo komisija, kuri kiekvienais metais vertins sporto šakų atitiktį prioritetiniams sporto šakų rodikliams. Atrenkamos bus 4 prioritetinės sporto šakos, gavusios daugiausiai balų. O tada savivaldybės administracija su kiekvienos prioritetinės sporto šakos organizacija pasirašys finansavimo sutartį. Prioritetinės sporto šakos gaus 70 proc. nuo visų lėšų, skirtų kultūros veiklos ir sporto plėtojimui, o 30 proc. bus išdalinta kitoms sporto šakoms remti. Net opozicija buvo patenkinta, kad per 17 veiklos metų savivaldybėje pagaliau patvirtinta Prioritetinių sporto šakų nustatymo programa, tik Audrius Jurgelevičius priekaištavo, kad strategijoje įvertinti buvę jau pasiekti rezultatai, o ne planuojami.  Jam prieštaravo buvęs Sporto centro direktorius K. Vitkauskas, informuodamas tarybą, kad būsimų rezultatų nuspėti neįmanoma. Futbolo turnyrus organizuojantis Vladimir Fedotov iš posėdžio išėjo nusiminęs: mėgėjiškoms sporto šakoms liks labai mažai lėšų, nors šalyje deklaruojama, kad populiarinti reikia mėgėjišką sportą ir  kitas sveikatingumo paslaugas. 

 

Vietos veiklos projektai

Taryba pritarė piniginėmis lė­šomis prisidėti prie Elektrėnų sa­vi­valdybės vietos veiklos grupei tei­kiamų projektų, pagal kuriuos Pastrėvyje bus įrengtas parkas, o Mustenių daugiabučiuose kanalizacijos įvadai bus prijungti prie valymo įrengimų. Tuo projektu, tai yra dėl to, kad Mustenių daugiabučių gyventojams nebereikės lakstyti į lauko tualetus ar naudotis pačių įrengta bloga kanalizacija, kad kaime nebebus teršiama aplinka, labai džiaugėsi tarybos nariai Kęstutis Jasukaitis, Vytautas Vėželis ir dėkojo tarybai už tokią surastą galimybę. 

Taryboje taip pat pritarta Elek­trėnų pradinės mokyklos modernizavimui – sienų šiltinimui.  

 

Už skolintus pinigus

Taryba apsvarstė ir pritarė trim sprendimo projektams, liečiantiems Elektrėnų komunalinį ūkį. Savivaldybė leido EKŪ imti 846 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą vanden­tvarkos bei šilumos ūkio projektams  ir bankui  suteikė garantiją. EKŪ per 10 ateinančių metų už šią paskolą planuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus pastatyti Elektrėnuose nuosavų namų kvartaluose – Sabališkių, Žilvyčių, Liepų, Eglių, Šermukšnių gatvėse, rekonstruoti Elektrėnuose jau esamus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus, Vievyje pastatyti geriamo vandens gerinimo įrangą, pastatyti nuotekų valymo įrenginius Pakalniškėse, geriamo vandens gerinimo įrangą pastatyti Kareivonyse, pirkti lizingu šiukšliavežę ir iš skolintų lėšų sumokėti pradinę įmoką, plėsti šilumos tinklus Elektrėnų šiaurinėje dalyje, rekonstruoti centralizuotus šilumos tinklus nuo Elektrinės iki Pargalės g. Nr. 35 ir kt. EKŪ direktorius Ričardas Leckas redakcijai sakė, kad vykdant šiuos projektus dabar naujai išklotų šaligatvių ardyti nereikės. Pagyvensime, pamatysime.  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69