Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Išbandymas valdžia

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Išbandymas valdžia

Julija Kirkilienė

Antrasis naujosios tarybos posėdis vyko gegužės 5 dieną ir tiek politikams, tiek politika besidomintiems iš posėdžio buvo pasiųsta žinutė: ketverių metų kadencija nuobodi nebus.

Smagioji dalis
Pirmoji posėdžio dalis pradėta sveikinimais. Gimtadienio proga meras pasveikino Romą Sugintą, o Seimo narys Kęstutis Vilkauskas pasveikino prisiekusius ir dar neprisiekusius tarybos narius. Seimo narys pašmaikštavo, kad Elektrėnų merą Kęstutį pakeitė Gediminas – abu paveldėję Lietuvos kunigaikščių vardus, visiems tarybos nariams įteikė naują Konstituciją ir palinkėjo gerai išstudijuoti naująjį Savivaldos įstatymą, kad darbe jo nereikėtų pažeidinėti. Deja, jau pirmame posėdyje naująjį Savivaldos įstatymą ir valdančioji, ir opozicijos frakcijos interpretavo, kaip jiems buvo patogiau, todėl, matyt, Seimo nariams jį dar daug kartų teks tobulinti. Po sveikinimų buvo padaryta pusvalandžio pertrauka, nes Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, turėjusi priimti priesaikas, vėlavo iš Kėdainių tarybos posėdžio atvažiuoti į Elektrėnus. Tą pertraukėlę opozicijoje dirbantys tarybos nariai išnaudojo pasitarimui.

Prisiekusieji
VRK atstovė Jolanta Pet­ru­šauskienė į Elektrėnus atsku­bėjo priimti keturių naujų tarybos narių priesaikų. Liberalų sąjūdžio frakcijoje Kristinai Vitartei, Jekaterinai Goličenko, Dovydui Bliujui ir Ričardui Leckui atsisakius tarybos nario mandato, į tarybą atėjo 65 metų Komunalinio ūkio darbuotojas Kęstutis Jasukaitis. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariams Gintarui Jančiauskui ir Mariui Urvakiui gavus pareigas, kurias einant negalima būti tarybos nariu, į tarybą atėjo 50 m. tei­sininkas, buvęs Elektrėnų policijos komisariato viršininko pavaduotojas Sigitas Važnevičius ir 49 m. UAB „Malsena“ gamybos vadovė Inga Kazakevičienė. Posėdyje prisiekė ir opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė, kuri nedalyvavo ir neprisiekė pirmame posėdyje. Visiems 25 tarybos nariams prisiekus gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, ant­rasis tarybos posėdis pradėtas nuo darbotvarkės tvirtinimo ir informacijos, kas kokiai frakcijai priklauso, kas išrinktas tų frakcijų seniūnais. Jie yra: Dmitrij Burkoj – Liberalų sąjūdžio, Lina Ališauskienė – Laisvės partijos, Aleksas Urvakis – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, Rimantas Baravykas – Socialdemokratų partijos, Ramūnas Kartenis – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demo­kratų (konservatorių), Gediminas Jachi­mavičius – Nepartinės savivaldos komiteto. Dar viena tarybos narė – gydytoja Jūratė Pranckevičienė – prisieks trečiame šios kadencijos tarybos posėdyje. Ji į tarybą ateis vietoj konservatorės Ingos Kartenienės, mero įsakymu paskirtos vicemere.

This slideshow requires JavaScript.

(Ne)etiška
Išbandymas valdžia prasidėjo Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjai Živilei Dastikienei svarstymui pateikus klausimus dėl tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas, paskyrimo ir dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į savivaldybės vicemero pareigas. Meras prieš posėdį redakcijai sakė, kad dėl trapios valdančiosios daugumos sudėties klausimus teks ruošti labai kruopščiai, kad sudomintų ir opoziciją. Pasak mero, stipri opozicija neleis gyventojams abejoti priimamų sprendimų skaidrumu. Bet jau antrojo posėdžio metu opozicijos lyderė Jūratė Bal­čiūnaitė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) apskundė merą Gediminą Ratkevičių ir tarybos narį Virgilijų Pruską. Pirmąjį apskundė dėl posėdžio vedimo tvarkos, antrąjį – dėl galimo privačių interesų konflikto.
Tarybos narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas Virgilijus Pruskas buvo pasiūlytas į pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas. Du politinio ir asmeninio pasitikėjimo mero pavaduotojai net laikinai mero pareigų eiti negali todėl, kad nėra tarybos nariai, o tai reiškia, kad nėra nei gyventojų išrinkti, nei Priesaikos davę. Toks įstatymas. Kadangi valdančiojoje daugumoje dirba tik 13 tarybos na­rių iš 25, pirmą kartą balsuojant ir V. Pruskui nuo balsavimo nusišalinus, balsai pasidalino: 12 prieš ir 12 už. Balsams pasiskirščius po lygiai sprendimo projektas, pagal įstatymą, nepriimamas, todėl pretendentui patvirtinti neužteko balsų. Po balsavimo, kaip priklauso pagal naująjį Savivaldos įstatymą, klausimas balsavimui buvo teiktas antrą kartą. Bet prieš balsavimą V. Pruskas pasižadėjo pavaduodamas merą neimti atlyginimo, todėl nuo balsavimo nebenusišalino ir, balsams pasiskirsčius 13 prieš 12, V. Pruskas liko tas tarybos narys, kuris galės pavaduoti merą. Ar procedūros buvo atliktos tinkamai, kažkada pasisakys VTEK, mes apie tai informuosime skaitytojus, bet dėl vienokio ar kitokio Etikos komisijos sprendimo, V. Pruskas merą pavaduoti galės.

Asmeniniai ir politiniai pasitikėjimai
Trečią kartą tarybai buvo teiktas klausimas dėl I. Kartenienės skyrimo į mero pavaduotojos etatą ir trečią kartą jos kandidatūrai taryba nepritarė. Kadangi nuo balsavimo nusišalinti privalėjo ir pati kandidatė, ir jos vyras Ramūnas Kartenis, balsai pasiskirstė 11 prieš 12. Bet pagal nau­ją Savivaldos įstatymą, meras turi tei­sę savo pavaduotoją skirti ir savo įsakymu. Tą meras Gediminas Ratkevičius ir padarė. Kadangi vicemero postas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigos, tai mero pavaduotoja I. Kartenienė politinio 12 tarybos narių pasitikėjimo nesulaukė. Prieš kandidatę balsavę tarybos nariai savo balsavimą aiškino tuo, kad I. Kartenienės kandidatūra nebuvo svarstoma komitetuose, nes komitetai dar nebuvo sudaryti, tarybos nariai neturėjo galimybės su kandidate susipažinti, sužinoti jos požiūrį į įvairius aktualius klausimus. Be to, pasak opozicijos, atsiųstame tarybos nariams posėdžio sprendimo projekte nebuvo įrašyta kandidato pavardė, todėl jie tikėjęsi, kad bus teikiama kita kandidatūra. O kandidatų, pasak tarybos nario Edvardo Balei­šio, valdantieji galėjo paieškoti ir stipresnių.
Opozicija prieštaravo administracijos direktorės J. Goličenko teiktiems sprendimo projektams dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo ir dėl žemės paskirties pakeitimų patikėjimo merui. Šiems sprendimo projektams priimti valdančiųjų balsų užteko, bet po balsavimo buvęs meras Kęstutis Vaitukaitis kalbėjo, kad klausimą dėl metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo reikia tarybai grąžinti. Ir tarybos nariai, ir posėdį stebintys gyventojai turėtų pažinti įstaigų vadovus ir susipažinti su jų pasiekimais bei problemomis. Dėl žemės paskirties keitimo sprendimo projektas pataisytas taip, kad privačių žemių paskirties keitimus pasirašyti galės meras, o su sprendimais dėl valstybei priklausančių žemės sklypų reikės supažindinti ir tarybą. Posėdis užbaigtas buvo Ūkio plėtros ir in­vesticijų skyriaus vedėjos Giedrės Tomkevičiūtės-Kalinauskienės atsakymais į tarybos nario E. Baleišio paklausimą dėl Geibonių gatvės remonto. Vedėja informavo, kad gatvės remontą užbaigti planuojama liepos mėnesį.

Apie tarybos sudėtį
Ir pabaigai dar skaitytojams tei­kiu papildomos informacijos apie septintos kadencijos tarybos narių sudėtį. Iš 25 tarybos narių du tarybos nariai – A. Urvakis ir G. Jachimavičius – neturi aukštojo išsilavinimo. Vienas tarybos narys – Arūnas Kulboka – turi medicinos mokslo daktaro laipsnį, vienas tarybos narys – Giedrius Leskauskas – turi politologo magistro laipsnį. Taryboje dirbs 5 gydytojai, 4 teisininkai, 4 inžinieriai, 3 pedagogai, 2 vadybininkai, du verslininkai,1 informatikas, 1 auditorius, 1 prekybininkas, 1 socialinio darbo specialistas. Vyriausi tarybos nariai yra Liberalų sąjūdžio frakcijoje – 58 metų vidurkis, jauniausia frakcija – Laisvės partijos – 42,7 metų vidurkis. Turtingiausias tarybos narys – K. Vaitukaitis, deklaravęs per 1,5 mln. Eur turto. Mažiausiai turto deklaravo J. Balčiūnaitė – 5445 Eur privalomo deklaruoti ir 14 tūkst. Eur paskolos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69