Naujasis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas lankys – vizituos Elektrėnų parapiją.

Naujasis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas lankys – vizituos Elektrėnų parapiją.

Gegužės 16 dieną aplankys kelias miesto įstaigas: Savivaldybę, Profesinio Mokymo Centrą, Senelių Globos Namus, Abromiškių Rebilitacinę Ligoninę, Vaikų Dienos Centrą, Vaikų Globos Namus,

16.30 val. miesto Bibliotekoje vyks susitikimas su miesto ir savivaldybės įstaigų vadovais.

Vakare 18.40 val. planuojamas susitikimas su įvairiomis parapijoje veikiančiomis tikinčiųjų grupėmis: pastoracine ir ekonomine tarybomis, šeimų ir jaunimo grupelėmis, tikybos mokytojomis ir Carito narėmis, neokatechumenato ir Kalvarijos Kalnų grupėmis, Gyvojo Rožinio ir T.Matulionio grupėmis ir kitomis parapijoje veikiančiomis maldos grupėmis. Sielovadinis susitikimas planuojamas 18.40 val. parapijos salėje.

Gegužės 20 d. 9.50 val. Jo Ekscelencijos vyskupo Jono Ivanausko sutiktuvės bažnyčios šventoriuje. Kviečiame Elektrėnų miesto žmones dalyvauti sutinkant mūsų Ganytoją bažnyčios šventoriuje ir iškilmingai palydėti Jį į mūsų Bažnyčią, kur tęsis sutikimo apeigos, Šeštinių procesija ir Šv.Mišios su naujuoju Ganytoju. Elektrėnų parapijos tikintieji yra kviečiami gausiai dalyvauti šioje šventėje ir taip pasveikinti naująjį Ganytoją!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų