Naujas istorijos laikotarpis diktuoja naujas temas

Naujas istorijos laikotarpis diktuoja naujas temas

Julija Kirkilienė

Gyvename įdomų, pilną ne­žinomybės ir pavojų laikotarpį. Tas istorinis laikotarpis mūsų laikraščiui irgi diktuoja naujas ­temas. O temas siūlo skaitytojai. Šį kartą skaitytojai sunerimę, ar Lietuvos elektrinė, kurią dabar valdo AB „Ignitis grupė“, yra aprūpinta kuru tiek elektros gamybai, tiek butų šildymui ir kas atsitiktų su elektrine, jei įvyktų kokia nors diversija. Atsakymų ieškojome pas naujuosius ir buvusiuosius elektrinės vadovus.

Apie atsargas

„Ignitis grupė“ Ryšių su visuo­mene projektų vadovas Domas Jurevičius redakciją informavo, kad bendrovė rezervinių kuro atsargų kiekį šaltajam metų periodui užsitikrina gamtinėmis dujomis, sudarydama nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutartį. Šaltajam metų periodui reikalingas sukaupti kuro atsargų kiekis kasmet yra kontro­liuojamas Valstybinės energetikos regu­liavimo tarybos. Komercinei elektros ir šilumos energijos gamybai gamtines dujas perka gamtinių dujų biržoje, o biokurą šilumos ­energijos gamybai – tarptautinėje biokuro biržoje.

AB „IGNITIS“ elektros ir šilumos energijos gamybai gamtines dujas perka gamtinių dujų biržoje, o biokurą šilumos energijos gamybai – tarptautinėje biokuro biržoje

Prieš kelerius metus Elektrėnų komplekse atsisakyta naudoti mazutą elektros gamybai, o vietoje jo visi komplekso pajėgumai naudoja gerokai aplinkai mažiau žalos darančias gamtines dujas. Beje, kombinuoto ciklo blokas (KCB), kuriame įdiegta pasaulyje paplitusi, kurą taupanti ir aplinkai mažai kenksminga technologija, elektros energiją gamina tik degindama gamtines dujas. Ki­to­kios rūšies kuro deginimo galimy­bių KCB neturi.

Visur ekonomika

D. Jurevičius informuoja, kad pasiūlymai parduoti Elektrėnų komplekso KCB gaminamą energiją teikiami nuolat. Kai biržoje pasirenkami kurie nors iš „Ignitis“ teiktų įvairios galios profilių pasiūlymų, kurie teikiami kintamų gamybos kaštų išraiška, pradedama gamyba. Gamybos apimtis Elektrėnų komplekse daugiausia priklauso nuo besiformuojančių elektros energijos,­ gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų rinkoje. Lietuvos kainų zonoje elektros energijos kainai biržoje įtaką daro elektros energijos paklausą ir pasiūlą veikiantys veiksniai: aplinkos temperatūra, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos apimtis, elektros jungčių (NordBalt, LitPolLink) prieinamumas, kitų gamybos įrenginių prieinamumas bei resursų naudojamų elektros energijai gaminti kainos, elektros energijos kainos aplinkinėse kainų zonose ir kt.

Kruonio pagalba

Garbės energetikas, ilgiausiai vienoje įmonėje – Lietuvos elektrinėje – dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi Algis Viktoras Mekas paantrino, kad aprūpinant gyventojus tiek elektra, tiek šiluma, svarbu ekonomika. Išlaikyti kūrenimą mazutu Elektrėnų elektrinėje būtų ir brangu, ir neekologiška, ir kurą pirk­ti reikėtų iš Rusijos.
Lietuvą elektra aprūpina ener­getinė sistema: Skandinavijos, Latvijos, Estijos ir visos Lietuvoje­ veikiančios senosios bei naujosios sau­­lės, biokuro ir vėjo elektrinės. Prie Elektrėnų elektrinėje įrengtos skirstyklos prijungtos elektros perdavimo linijos ateinančiai ir išeinančiai elektros energijai. Diversijos atveju linijos gali būti pažeistos ir elektros tiekimas nutrauktas bet kurio­je linijoje. Keletai valandų elektros tiekimą atstatyti padėtų Kruonio HAE. Jei pažeidimai būtų skubiai atstatyti, elektros tiekimo sutrikimų žmonės nė nepajustų. Taip pat ir energetinėje sistemoje staigiai sutrikus elektros gamybai kurioje nors elektrinėje, Kruonio HAE galėtų būti paleista bet kuriuo paros metu. Esant normaliam režimui, Kruonio HAE energiją perka ir akumuliuoja pigiausiu nakties tarifu, o parduoda dienos tarifu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69