Mokytojų konferencijoje dėmesys ugdymo(si) proceso kaitai

Mokytojų konferencijoje dėmesys ugdymo(si) proceso kaitai

2023 m. gegužės 4 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre įvyko Elektrėnų švietimo paslaugų cent­ro organizuota Respublikinė me­todinė-praktinė švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų konferencija „Ugdymo(si) proceso kaita: ugdymo turinio atnaujinimas ir įtraukusis ugdymas“, į kurią atvyko dalyviai iš Elektrėnų savivaldybės ir visos Lietuvos ugdymo įstaigų. Visus susirinkusius mokyklų vadovus ir pavaduotojus, mokytojus, pagalbos vaikui specialistus ir kitus švietimiečius sveikino Sei­mo narė dr. Silva Lengvinienė, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jūratė Mikalauskienė.
Įvykusio renginio metu ekspertai diskutavo, skaitė pranešimus, dirbo darbo grupėse aktualiomis šiam laikmečiui temomis: ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) ir įtraukusis ugdymas (specialiųjų poreikių vai­kų ugdymas bendrojo ugdymo gru­pėse, klasėse). Taip pat buvo kalbama ir apie švietimo įstaigų vadovų vaidmenį, lyderystės įtaką mokymosi pažangai, ateities kompetencijų ugdymą, tėvų įtraukimo į mokymo proceso svarbą bei kitas svarbias švietimo temas.
Ugdymo ir mokymo srityje pokyčiai intensyvėja, o kylančių klau­simų vis daugėja. Konferencijos me­tu NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nadia Venskuvienė savo pranešime didesnį dėmesį skyrė atnaujinto ugdymo programoms ir atsakė į kylantį klausimą „Kaip dirbsime?“. EDU Vilniaus projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius kėlė klausimą „Ar pavyks?“, tuo tarpu praktinį požiūrį į kompetencijomis grįstą ugdymą aptarė Žinių ekonomikos forumo, asociacijos vadovas Arminas Varanauskas.
Kita labai aktuali ir daug klau­simų kelianti tema „Įtraukusis ug­dymas“. Šią temą analizavo VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto vadovė Prof. Giedrė Kvieskienė, kalbėdama apie įtraukiojo ugdymo dinamiką ir kompleksiškumą, o VšĮ Abos centro vadovė Eglė Kairelytė Sauliūnienė atkreipė dėmesį į autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų įtraukimo į bendrą ugdymo sistemą: tikslų ir strategijų apžvalgą.

This slideshow requires JavaScript.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai galėjo pasirinkti jiems aktualias darbo grupes ir dalyvauti jose pagal temas:
1. Ar pavyks? (Vadovų ir pavaduotojų darbo grupė), darbo grupės lektorius Gražvydas Kazakevičius, EDU VILNIUS projektų vadovas.
2. Kompetencijomis grįstas ugdymas mokykloje: kultūra, struktūros, procesai, aplinkos, darbo grupės lek­torė Irma Kačiniauskienė, Prienų Žiburio gimnazijos direktorė.
3. Tobulėjimas per praktiką ir klaidas, (ne)baisu klysti. Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos dermė su ikimokyklinio ugdymo programa, darbo grupės lektorė Justina Zaleckienė, Elektrėnų vai­kų lopšelio-darželio „Drugelis” di­rektorė.
4. Fenomenų tyrinėjimu grįstas ugdymas (PhenoBL) apibrėžimas, naudos ir praktinis taikymas, dar­bo grupės lektorė Nomeda Kas­peravičienė, švietimo ekspertė ir vadovėlių autorė.
5. Ugdymo programų pritaikymo autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ypatumai, darbo grupės lektorė Eglė Kairelytė Sauliūnienė, VšĮ Abos centro va­dovė.
Konferencijos organizatoriai da­lyvius kvietė į mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinių priemonių ir stendinių pranešimų parodą, kuri buvo numatyta pas­kutinėje dalyje. Elektrėnų „Ąžuolyno” progimnazijos informatikos vyr. mokytoja Lina Adomavičiūtė konferencijos dalyviams skaitė pranešimą apie „Dirbtinį intelektą (DI)”, o Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos informatikos mokytoja metodininkė Anelė Valentinavičienė pristatė DI naudojimo įrankius ir galimybes juos panaudoti mokytojo darbe. Dirbtinis intelektas sparčiai tobulėja, neišvengiamai ateina į mokyklas, atnešdamas ne tik galimybes, bet ir grėsmes.
Konferencijos partneris – Elek­trėnų profesinio mokymo centras – pasirūpino priėmimu. Renginį moderavo komunikacijos specialistė, rašytoja, autorinės LRT laidos „Išpažinimai“ vedėja Viktorija Urbonaitė.
Džiaugiamės, kad ši konferencija sulaukė didelio susidomėjimo. Visi norintys ir besidomintys švietimo aktualijomis konferencijos įrašą ir pristatymų medžiagą gali rasti Elektrėnų švietimo paslaugų centro internetinėje svetainėje www.espc.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69