Mokytojai vėl ketina streikuoti

Mokytojai vėl ketina streikuoti
Audrius Jurgelevičius
Audrius Jurgelevičius

Vėl apstu informacijos apie ­planuojamą mokytojų streiką. Elektrė­nų pedagogai aktyviai streiką palaikė pernai, o ar žada streikuoti ir šiais metais? Apie ­Lietuvos švietimo ir mokslo pro­fesinės sąjungos priimtą sprendimą skelbti streiką, kalbinome šios profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoją, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos istorijos mokytoją Audrių Jurgelevičių.
Audrius Jurgelevičius: vienas­ iš Lietuvos švietimo ir mokslo­ profesinės sąjungos veiklos prio­ri­tetų – švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų darbo sąlygų gerinimo problemas spręsti socialinio dialogo keliu. Įgyvendindami šį savo prioritetą, 2017 m. pasirašėme švieti­mo ir mokslo šakos kolektyvinę su­tartį. Joje 2020 metais yra numatyta įgyvendinti kelias priemones, tačiau Vyriausybės parengtame 2020 m. biu­džeto projekte tam nėra numatyta pakankamai lėšų. Tokią situaciją, kai Vyriausybės įgaliotas švietimo, mokslo ir sporto ministras ko­lektyvinėje sutartyje sutaria dėl priemonių, kurių įgyvendinimui ta pati Vyriausybė nenumato reikiamų lėšų, vertiname kaip sutarties pažeidimą. Darbo kodeksas suteikia teisę profesinei sąjungai skelbti streiką, jei nėra vykdoma kolektyvinė sutartis, tad Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga šia teise pasinaudojo.

E.k. Pernai streiko nepalai­kėte. O kokie yra šio streiko reikalavimai?
A. J.: Pagrindinis streiko reikalavimas Vyriausybei ir jos įgaliotai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – vykdyti švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį. Joje 2020 metams numatyta:
nuo sausio 1 d. visiems formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose dirbantiems mokytojams panaikinti tarnybinio atlyginimo koeficientų „šakutes“, paliekant maksimalią ribą;
nuo sausio 1 d. pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos koeficientus didinti vidutiniškai 15 – 25 procentais;
nuo rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų koeficientus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais;
nuo rugsėjo 1 d. formaliojo ir neformaliojo ugdymo bei profesijos mokytojams pareiginės algos ­koeficientus didinti 10 procentų;
2020 m. ne mažiau kaip 10 pro­centų didinti aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestį.

E.k. Kodėl Lietuvos švietimo­ ir mokslo profesinė sąjunga ne­prisijungė prie 2018 metais vykusio streiko?
A.J. Svarbu pastebėti, kad streiką organizavo vienintelė švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties nepasirašiusi profesinė sąjunga. Kitos švietimo profesinės sąjungos, matydamos, kad sutartis buvo vykdoma, streikuoti ar kitaip protestuoti neturėjo jokio teisinio pagrindo.

E.k. Kodėl Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga nekviečia oficialiai prie streiko jungtis ki­tų švietimo darbuotojų interesams atstovaujančių profesinių sąjungų?
A.J. Oficialiai prisijungti ne­kviečiame, nes suvokiame realų pavojų, jog prie streiko dėl šakos kolektyvinės sutarties nevykdymo prisijungus profesinei sąjungai, kuri nėra pasirašiusi šios sutarties, iškils streiko teisėtumo klausimas.

E.k. Kurių Elektrėnų savivaldy­bės švietimo įstaigų darbuotojai ­ketina prisijungti prie protestų?
A.J. Reikia pripažinti, kad mūsų savivaldybės mokytojai kol kas ­nerodo didelio entuziazmo dalyvauti lapkričio 28 d. vyksiančiame­ 2 valandų įspėjamajame streike. Neabejotinai dalį nuo dalyvavimo streike atbaidė pernykštė patirtis, kai kelias savaites trukęs streikas ne tik pasibaigė be apčiuopiamų rezultatų, bet nebuvo ištesėti streiko organizatorių pažadai sumokėti ­pinigines kompensacijas už streiko metu negautą darbo užmokestį. Mano žiniomis, planai prisijungti­ prie streiko kol kas svarstomi tik Elektrėnų ir Vievio ikimokyklinio ug­dymo įstaigose. Iš kitos pusės laiko dar turime, nes apie dalyvavimą nacionaliniame įspėjamajame streike įstaigos vadovą tereikia informuoti ne vėliau kaip prieš tris dienas. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos sukurtas Streiko komitetas visoms švietimo įstaigoms, ku­riose veikia profesinės sąjungos organizacijos, suteiks visą būtiną teisinę bei organizacinę paramą.

Ačiū už pokalbį.

A. Jurgelevičių kalbino Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69