Mokyklos misija: ugdyti asmenybę ir kurti valstybę

Mokyklos misija: ugdyti asmenybę ir kurti valstybę

Julija Kirkilienė

Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai rugpjūčio 29 dieną rinkosi į konferenciją aptarti iššūkius, iškilusius dėl švietimo sistemos pertvarkų, prisiminti praėjusių metų mokymo rezultatus ir numatyti gaires, kaip dirbti, kad rezultatai džiugintų. Mokyklų vadovus į naujus mokslo metus su muzika palydėjo Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų auklėtiniai.

Analizės ir iniciatyvos

Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai pasiruošę naujiems iššūkiams
Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai pasiruošę naujiems iššūkiams

Susirinkusiuosius į konferenciją, pagautas euforijos dėl bažnyčios bokšte tą rytą pakabintų varpų, eilėmis sveikino meras Kęstutis Vaitukaitis, skaitydamas Vinco Kudirkos „Varpą“. Meras, apgailestaudamas, kad Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena – perkeliama į rugsėjo trečiąją, sveikinimo kalboje vadovams linkėjo naujoves mokyklos kolektyvuose įgyvendinti taip, kad pavasarį galėtų džiaugtis rezultatais. Kiekvienai švietimo įstaigai meras įteikė po rašytinį sveikinimą, kuris rugsėjo 3 d. bus pagarsintas kiekvienoje mokykloje. Po mero kalbos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Viktoravičienė apžvelgė praėjusių mokslo metų pasiekimus, pateikė egzaminų analizę, įvardijo savivaldybės švietimo sistemos stiprybes ir silpnybes, supažindino su naujomis iniciatyvomis. L. Viktoravičienė pasidalino informacija apie savivaldybėje sukurtą Suderinto-kriterinio-vertinimo sistemą, pagal kurią galima prognozuoti pasiekimų rezultatus ir stebėti individualią mokymosi pažangą.
Tad blogiems šių metų egzaminų rezultatams specialistė turi paaiškinimus. Blogiausiai abiturientai išlaikė matematikos egzaminą, bet blogi rezultatai todėl, kad labai daug mokinių šį dalyką rinkosi. Pagal sukurtą sistemą paaiškėjo ir tai, kad mokslo metų pažymiai nedaug skiriasi nuo egzaminų rezultatų. Vis dėlto, šiais metais šimtukininkų buvo daugiausiai per paskutiniuosius penkerius metus – 16.

Numatomos naujovės
Nė vienas savivaldybės abiturientas praėjusiais mokslo metais nepasirinko brandos darbo. Gal šiais mokslo metais abiturientai susigundys šiuo egzaminų palengvinimu. Šiais metais taip pat planuojama egzaminus vertinti nuotoliniu būdu: kiekvienas vertintojas namuo­se prie savo kompiuterio vertins darbą, nesitardamas su kolegomis. O ir egzaminų laikas planuojamas ilgesnis – nuo balandžio mėnesio.
Skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys supažindino mokyklos vadovus su naujovėmis, išgirstomis Vilniuje vykusioje savivaldybių švietimo konferencijoje „Pakeliui siekiant bendro tikslo – visos mokyklos geros!“, kurią organizavo Švietimo ministerija. Bendro tikslo jie sieks, ugdydami asmenybes ir kurdami valstybę. O tokiam tikslui pasiekti svarbūs ne tik ugdymo pasiekimai, bet ir emocinė aplinka. Kai kuriose savivaldybės mokyklose emocinei aplinkai gerinti pagerinta infrastruktūra: Elektrėnų pradinėje mokykloje pastatyta sporto salė, Vievio pradinėje mokykloje įrengta ilgai laukta valgykla. Savivaldybei skirti 3 mokykliniai autobusiukai – Kietaviškių pagrindinei, Vievio ir Elektrėnų pradinėms mokykloms. Vyresni moksleiviai laisvalaikį leisti galės atidarytoje atviroje jaunimo erdvėje. O pradinukams gera naujovė – kultūros pasas. Šiam projektui Vyriausybė skyrė 5 mln. eurų ir tikisi tuo pasiekti tolygesnį kultūros prieinamumą vaikams.

Lyderių laikas
Lietuvoje moksleivių skaičius mažėja, Elektrėnų savivaldybėje sumažėjo beveik 2 procentais, tik Vilniuje – auga. Šiais metais į savivaldybės mokyklas ateis trisdešimt šešiais moksleiviais mažiau nei pernai – 3749. Pirmokų ateis dešimčia vaikų mažiau nei pernai – 234. O priešmokyklinukų ateis tiek pat, kaip ir pernai – 254.
Savivaldybė dalyvauja respublikiniame projekte „Lyderių laikas 3“, kur kūrybinė komanda turi galimybę tobulėti pati ir kūrybiškai ugdyti moksleivius. Projekte rašoma, kad lyderystė vardan mokymosi – veiksmingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kurioje lyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi. Šiame projekto etape dalyvauja tik 15 savivaldybių, tarp kurių ir Elektrėnų. Nauda Elektrėnų savivaldybės įgyvendinamam pokyčio projektui, kurio tema „Grįžtamasis ryšys ugdymo(si) procese“, numatoma tokia: 1. Ugdymo įstaigų vadovų ir mokytojų kompetencijų augimas; 2. Siekiamybės, kad mokykla būtų geriausia joje besimokantiems vaikams, įgyvendinimas; 3. Pagarba, pasitikėjimu, tarpusavio bendradarbiavimu grindžiami mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų san­tykiai.

Vadovų rezervas
„Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas bandė kitus vadovus įtraukti į diskusiją apie naują atlyginimo mokėjimo modelį. Direktorius nerimauja, kad visas dėmesys skiriamas mokytojams, o vadovai lieka paskutinėje eilutėje ir siūlė savivaldybei sudaryti atlyginimų mokėjimo sistemą, kad ir vadovai neliktų nuskriausti. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ragina pedagogus dalyvauti švietimo įstaigų vadovų rezervo projekte. Rezervo formavimo tikslas – kaupti duomenis apie patyrusius švietimo įstaigų vadovus, parengti asmenų, turinčių vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, potencialių švietimo įstaigos vadovų, organizuoti rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimą.
Rezervą sudaro keturios asmenų, atitinkančių švietimo įstaigos vadovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytą reikalavimą, grupės.
Grupę sudaro asmenys, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, tačiau dar nedirbę švietimo įstaigos vadovais, asmenys, baigę švietimo įstaigos vadovo kadenciją, turintys vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nedirbantys švietimo įstaigos vadovais, asmenys, dar neįsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, tačiau tikslingai to siekiantys, turintys gebėjimų vadovauti suaugusių asmenų grupėms ir turintys švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) ar jų įgaliotos institucijos arba asmens, einančio švietimo įstaigos vadovo pareigas, rekomendaciją, asmenys, einantys švietimo įstaigos vadovo pareigas, turintys sėkmingo vadovavimo švietimo įstaigai patirties ir pasirengę konsultuoti kitus švietimo įstaigų vadovus ir kt. E. Kontrimas baiminasi, kad dėl požiūrio į vadovus neliks norinčių vadovauti, bet tai irgi yra iššūkis nesutarimų laikais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69