Mokyklas gelbsti ES parama

Mokyklas gelbsti ES parama

Ineta Bricaitė

Kokios būtų mūsų mokyklos, jei nebūtume Europos Sąjungos (ES) nariai ir nesinaudotume jos fondų teikiama parama? Skeptikai burbtels, kad mokyklos tokiu atveju būtų renovuotos iš Lietuvos biudžeto lėšų. Galbūt, bet abejotina, kad penkioms ugdymo įstaigoms Elektrėnų savivaldybėje iš Lietuvos biudžeto lėšų galima būtų skirti 8, 5 mln. litų – tiek, kiek tiems objektams skirta 2007 – 2013 metais ES struktūrinės paramos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Juolab, kad didžiojoje dalyje paraiškų pabrėžiama, kad be ES paramos projektas negalėtų būti įvykdytas – tiesiog pritrūktų lėšų. Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą renovuotos ir patogesniam vaikų mokymuisi pritaikytos buvo 1 – 12 klasių mokinius ugdančios mokyklos: Vievio pradinė mokykla, Vievio gimnazija, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Elektrėnų mokykla – darželis „Žiogelis“ ir Elektrėnų profesinio mokymo centras.
Įsisavinant 2007-2013 metų ES paramą, pagal vieną ar kitą programą yra atnaujinamos bene visos savivaldybės mokyklos ir darželiai. Įrengiant universalius daugiafunkcius centrus, mokyklos atgimė Kazokiškėse ir Beižionyse. Semeliškėse renovuota vidurinė mokykla ir vaikų darželis, Beižionyse – vaikų globos namai. Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ atnaujintas pagerinant energetikos charakteristikas, Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ modernizuota įranga ir patalpos, tarsi feniksas iš pelenų pakilo Vievio meno mokykla. Tik „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla šiuo metu yra renovuojama ne iš ES lėšų, tačiau pagal Aplinkos ministerijos Klimato kaitos specialiąją programą.

Menanti tarpukarį

Vievio pradinė mokykla – viena seniausių savivaldybės mokyklų, statyta dar Smetonos laikais. Iš pradžių mokykloje mokėsi ne tik pradinukai, tačiau pastačus dabartinės Vievio gimnazijos pastatą, ji liko mažiausiems mokiniams. Ilgai neremontuotas pastatas dar prieš keletą metų atrodė visai nepanašus į pradinę mokyklą – pilkos sienos, drėgmė ir šaltis visiškai netiko mažamečių ugdymui. Kad mokykla taptų jaukesnė ir bent kiek panašesnė į antruosius namus, imta vykdyti projektą „Vievio pradinės mokyklos pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas“.
2009 m., vaikams baigus mokslo metus, mokykloje prasidėjo remonto darbai: šildymo sistemos, šilumos punkto rekonstravimas, šlaitinio stogo įrengimas, apšiltinant pastogę, langų ir durų keitimas, išorės sienų šiltinimas. 2011 metais lapkritį visi darbai buvo baigti.
Pagrindinis projekto tikslas – mažinti energijos suvartojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą Vievio pradinėje mokykloje, įdiegiant energiją taupančias priemones – buvo sėkmingai pasiektas. Projektas buvo įvykdytas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“. Bendra projekto vertė – 925 650 litų, iš šios sumos ES skirta dalis – 766 942 litų.
„Svarbiausia buvo pastato apšiltinimas – dabar jau nebešąlame, o ir sąskaitos sumažėjo. Taip pat labai svarbu buvo įvesti vandentiekį į klases, padidinti tualetų skaičių“, – sakė mokyklos direktorė Alma Reklaitienė.
Tačiau viena opi problema Vievio pradinėje mokykloje dar liko – vaikai bet kokiu oru valgyti pietų turi eiti į gimnaziją – pradinėje mokykloje valgyklos dar nėra. Prieš keletą metų buvo pradėtas statyti priestatas, tačiau darbai nė gerai neįsibėgėję, sustojo. Mokyklos priestato statybos yra finansuojamos tik savivaldybės lėšomis.
Taip pat šiuo metu, siekiant užtikrinti vaikų saugumą, yra tveriama tvora, kuri atskirtų mokyklos teritoriją nuo judraus kelio. Šis projektas, įgyvendinamas per Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę, taip pat yra finansuojamas ES.

Sovietmečio štampas

Pagal tą patį prioritetą ir priemonę finansuotas buvo ir Vievio gimnazijos atnaujinimas. Ši ugdymo įstaiga – vienintelė seniūnijoje ir antra pagal dydį savivaldybėje, ruošianti 5 – 12 klasių mokinius. Jos pastatas čia išdygo praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje. Vievio gimnazija – tipiškas sovietinės architektūros pavyzdys. Lygiai tokio pat išplanavimo yra ir Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla.
Didžiausios gimnazijos bėdos buvo kiauri langai, neapšiltintos sienos bei stogas. Ir pastatas niūriai atrodė, ir viduje besimokantys vaikai ,ir dirbantys pedagogai šalo. Vievio gimnazija gražinta pagal projektą „Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos rekonstravimas“.
Atnaujinant pastato infrastruktūrą ir modernizuojant energetinį ūkį, siekta pagrindinio tikslo – mažinti pastate suvartojamos šilumos energijos kiekį. Tam iš viso buvo skirta 3 mln. 486 419 litų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. ES lėšų dalis beveik siekė 3 mln. Lt.
Mokykloje buvo pakeisti langai, pagrindinių įėjimų durys, apšiltintos pastato išorės sienos, įrengtas šlaitinis stogas, modernizuotas šiluminis punktas ir užbaigta šiluminės sistemos rekonstrukcija.

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje šilčiau

850 tūkst. litų buvo skirti Elektrėnų „Versmės“ gimnazijai taip pat pagal prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“. „Versmės“ gimnazijoje vykdytas projektas „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“.
Elektrėnų savivaldybės administracija, paraiškoje motyvuodama, kodėl reikia renovuoti gimnaziją, pažymėjo, kad siekiama sumažinti energijos suvartojimą, padidinti jos vartojimo efektyvumą, įdiegiant energiją taupančias priemones.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastate buvo apšiltintos išorės sienos, pakeisti langai, pakeista dalis lauko durų, stiklo blokelių sienutės pakeistos langais, dalis apšiltinta.
Atlikus darbus, pagerėjo „Versmės“ gimnazijos mokinių, pedagogų mokymosi ir darbo sąlygos bei paslaugų kokybė. Tiesioginę naudą gavo mokyklos mokiniai bei mokytojai: smokykloje šilčiau. Taip pat sumažėjo moksleivių ir darbuotojų sergamumas.
Gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas renovaciją vertina ne itin palankiai: „buvo svarbu pastatą apšiltinti – tai buvo padaryta, tačiau apšiltintos tik sienos, o stogas ir pamatas – ne. Taip iššvaistome daug energijos. Žiemą čia šilčiau nei iki renovacijos – visgi apšiltintos sienos, įstatyti nauji langai, tačiau energijos iššvaistoma lygiai tiek pat, kiek ir anksčiau. Galima palyginti: aprenkite žmogų šilčiausiai kailiniais ir paleiskite be kepurės basomis po sniegą palakstyti – šalta jam bus ar ne?“.
E. Kontrimas pripažino, kad skirtų ES lėšų neužteko pilnai pastato renovacijai ir tikisi, kad gaus dar ES paramos iš 2014 – 2020 m. struktūrinių fondų. Iki pilnos renovacijos trūksta stogo ir pamatų apšiltinimo ir vidaus apdailos darbų. Mokyklos vadovas juokavo, kad renovacijos metu jau pats tapo statybos darbų žinovas – žino viską, kur ir kaip turi būti renovuojama.
Šiuo metu mokykla remontuojama savo ir savivaldybės lėšomis. Tvarkomi ir ne visai sėkmingos renovacijos padariniai: bendrovės „Altitudė“ darbuotojai dažė mokyklos fasadą ir pusė jo jau nubluko. Kadangi penkerių metų garantinis laikotarpis po renovacijos jau baigėsi, fasadas perdažomas mokyklos lėšomis.

Paramą gavo dukart

Mokykloje-darželyje „Žiogelyje“ vaikai ugdomi 11-oje grupių: trijose lopšelio grupėse nuo 1,5 iki 3 metų, septyniose darželio grupėse nuo 3 iki 5 m. ir vienoje priešmokyklinio ugdymo grupėje nuo 5 iki 7 metų. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pirmose jungtinėse lavinamosiose klasėse. Šiuo metu mokykloje-darželyje ugdoma 220 vaikų. Įstaigoje dirba 33 pedagogai: 1 mokytojas, 18 auklėtojų, logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas ir 2 vadovai.
Kaip ir kiti sovietmečiu statyti pastatai, 1985 m. pastatytas „Žiogelio“ pastatas nebuvo nei ekonomiškas, nei šiltas. Jo renovacijos tikslas – pagerinti energetikos charakteristiką.
Pagal projektą „Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas“, buvo imtasi stogo renovavimo, išorės sienų šiltinimo, šildymo sistemos ir punkto modernizavimo darbų, pakeistos durys ir langai, įrengta žaibosaugos sistema, suremontuoti lauko laiptai ir įrengta nauja nuogrinda.
Projektui skirtas finansavimas – daugiau nei 989 tūkst. Lt. ES lėšos iš šios sumos sudaro beveik 804 tūkst. Lt. Po projekto įvykdymo sumažintas energijos suvartojimas, taip sutaupant mokyklos – darželio lėšas ir panaudojant jas švietimo kokybei ir prieinamumui gerinti. Vykstant renovacijai taip pat buvo tikimasi, kad sumažės dažnas moksleivių, auklėtinių ir darbuotojų sergamumas.
Taip pat mokyklai-darželiui pagal tą pačią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą tik jau pagal prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 2010 m. buvo skirta dar 350 tūkst. ES paramos. Šios paramos tikslas – vidaus patalpų remontas ir įrangos keitimas. Paraiškoje dėl projekto „Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ modernizavimas“ rašoma, kad pastato patalpų vidaus būklė buvo prasta, būtinas buvo remontas rūbinėse, koridoriuose, grupėse. Pastate netinkamos buvo ir sanitarinės sąlygos prausyklose, tualetuose, virtuvėlėse, reikėjo vamzdynų remonto. Iki paramos gavimo „Žiogelio“ darbuotojai neturėjo modernios įrangos, kuri reikalinga darbui su specialių poreikių turinčiais vaikais.

Penkiolika laipsnių šilumos

Supuvę mediniai langų rėmai, užsikišę lietaus vandens nutekėjimo latakai, kiauras stogas ir sienos, per kurias išgaruodavo šiluma. Tokia buvo Elektrėnų profesinio mokymo centro išvaizda dar prieš penkerius metus. Paskaičiuota, jog žiemą Elektrėnų profesinio mokymo centro pastate vidutinė temperatūra nesiekė 15 laipsnių.
Šimtaprocentinė 2007-2013 metų ES parama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ leido mokymo įstaigai visiškai pasikeisti.
Projektu „Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ atliktas centro pastatų infrastruktūros ir energetinio ūkio atnaujinimas ir modernizavimas, įrengtas apšiltintas šlaitinis stogas (su lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymu), apšiltintos sienos ir cokolis, pakeisti langai ir lauko durys, renovuota šildymo sistema, atnaujintas šilumos punktas, elektros instaliacija, šviestuvai pakeisti naujais su energiją taupančiomis lemputėmis ir įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema. Visa tai pareikalavo beveik 1 mln. 867 tūkst. Lt Europos Sąjungos paramos.
Projekto metu mokykloje buvo pagerinta pastatų ir inžinierinių sistemų būklė – EPMC pastato išorė tapo estetiška, patraukli ir moderni, o kabinetuose jau visą žiemą buvo šilta ir jauku. Po atliktų renovacijos darbų yra taupoma energija, o kartu ir Elektrėnų profesinio mokymo centro lėšos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69