Mieli Elektrėnų krašto žmonės,

Mieli Elektrėnų krašto žmonės,
Rašau šiuos žodžius norėdamas pranešti, jog Kaišiadorių vyskupo dekretu esu paskirtas į Širvintų šv. Mykolo parapiją vikaro pareigoms.

Vyskupas nusprendė, kad vikarų sukeitimas reikalingas Bažnyčios gerovei. Širvintų parapijai dabar kaip tik reikalinga tai, kuo pasižymi Elektrėnų parapija: kunigų vienybė, tvarka, liturgijos šventimo grožis. Esu iš jūsų išmokęs daugelį gerų  pamokų ir stengsiuosi jomis pasidalinti kitur. Nuolankiai priimu vyskupo sprendimą ir dėkoju už pasitikėjimą manimi.
Dėkoju jums, gerieji šio krašto žmonės! Per ketverius tarnystės metus, kurie buvo intensyvūs ir įdomūs, sutikau daugybę skirtingų, tačiau nuostabių žmonių.
Pirmiausia iš visos širdies dėkoju gerbiamam šios parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui. Tai galiu padaryti asmeniškai, bet noriu su jumis, mieli skaitytojai, pasidalinti, kokią gilią pagarbą ir dėkingumą jaučiu Jam. Dėl klebono sumanymų ir palaiminimo galėjau išgyventi kunigystės svarbą įvairiose žmogaus gyvenimo situacijose – ligoninėje, mokykloje, visuomeniniame gyvenime, lankant Jūsų namus, teikiant šventuosius sakramentus ir sakramentalijas. Dėkoju Klebonui Jonui Sabaliauskui už pasitikėjimą manimi, už išmintingus pamokymus ir į akis pasakytą tiesą. Šiuos ketverius bendradarbiavimo metus jis buvo man Tėvu, Mokytoju ir Broliu kunigystėje.
Dėkoju Elektrėnų dekanato kunigams, ypač dirbantiems šiame krašte kun. St. Čiupalai, kun. A. Kelmeliui, kun. D. Jančiauskui, kun. G. Jančiauskui, kun. D. Šukiui, kun. R. Šalčiūnui. Tegu ir toliau tarp šių Dievo pašauktųjų ir jų parapijų klesti vienybė ir broliška meilė!
Dėkoju patiems artimiausiems savo žmonėms, parapijos aktyvui: visiems trims chorams ir jų vadovėms L. Mažuolytei ir R. Bartkienei, katechetėms M. Kuliešienei, R. Ramanauskienei ir R. Šabūnienei, šv. Mišių patarnautojams ir bažnyčios tarnams J. Piraškevičienei ir N. Stankevičienei, Gyvojo Rožančiaus ir Šeimų bendruomenės nariams, procesijos dalyviams ir Carito nariams.
Džiaugiuosi, kad per šį laiką galėjau darbuotis viename kolektyve su Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos, Profesinio mokymo centro ir Sanatorinės mokyklos mokytojais. Ši bendrystės patirtis buvo man labai naudinga žmogiškojo brandumo kelyje. Nuoširdžiai dėkoju Jums, mokytojai ir mano moksleiviai!
Vasario 13 d. 12 val. aukosiu padėkos šv. Mišias už žaibo greitumu prabėgusius 4 tarnystės metus, melsiu atleidimo, kad Viešpats atleistų man už tai, ką padariau ne taip ar kur buvau apsileidęs.
Kviečiu Jus, brangieji, ateiti ir pasimelsti kartu su manimi, jūsų malda man bus brangi dovana ir stiprybė ateityje.
Maldos vienybėje
Kunigas Marius Talutis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų