Meras K. Vaitukaitis: meskite akmenį, jei kuris esate nekaltas

Meras K. Vaitukaitis: meskite akmenį, jei kuris esate nekaltas

Julija Kirkilienė

Svarstant klausimą dėl pritarimo komisijos tyrimo išvadai, kad administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, dėl savo atlyginimo padidinimo pats pasirašęs po aiškinamuoju raštu, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje nuostatų, meras Kęstutis Vaitukaitis citavo Šventąjį raštą: meskite akmenį, jei kuris esate nekaltas. Tarybos nariai akmenų mėtyti nenorėjo, todėl posėdis po atostogų praėjo sklandžiai. Per tris valandas apsvarstyti buvo 27 klausimai, o transliacija internetu vyko naujomis HD vaizdo kameromis.

Kas ką gali pakeisti

Posėdyje buvo pasveikintas jubiliejinį gimtadienį atšventęs opozicijos atstovas Algimantas Adomaitis
Posėdyje buvo pasveikintas jubiliejinį gimtadienį atšventęs opozicijos atstovas Algimantas Adomaitis

Kaltas posėdyje pasijuto 70 metų jubiliejų atšventęs opozicio­nierius Algimantas Adomaitis, mat jo vadovaujamas Kontrolės komitetas neparašė atsiliepimų apie Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą, todėl klausimą dėl tos ataskaitos svarstymo taryboje teko atidėti.
Administracijos direktorius V. Pruskas perskaitė pranešimą apie I pusmečio tarybos sprendimų vykdymą ir atsakė į tarybos narių klausimus. Vieną iš klausimų – dėl seniūno pavaduotojo etato – iškėlė tarybos narys Ramūnas Kartenis. Seniūno pavaduotojo etatai savivaldybėje yra neužimti, o seniūnams atostogaujant ar sergant, juos pavaduoja kitos seniūnijos seniūnas. Meras sako, kad seniūnai, turėdami galimybę padirbėti svetimoje seniūnijoje, turi galimybę ir tobulėti. Jei seniūną gali pavaduoti bet kuris kitas iš 7 seniūnų, tai merui ir jo pavaduotojui vienu kartu kažkur dingus, jų pavaduoti nebūtų kam. Todėl taryba pritarė sprendimo projektui dėl tarybos veiklos reglamento pakeitimo. Priėmus tokį sprendimą, jei vienu metu meras ir jo pavaduo­tojas susirgtų ar dėl kitos priežasties negalėtų eiti savo pareigų, taryba įpareigotų bet kurį tarybos narį eiti tas pareigas ir nustatytų atlyginimą už darbą. Toks įstatymo projektas gimė dėl padėties Panevėžio savivaldybėje, kai STT pareigūnai nuo darbo nušalino merą ir jo pavaduotoją.

Gerą į geresnį
Savivaldybės strateginis veiklos planas koreguojamas kone kiekvieną posėdį. Šį kartą geras veiklos planas vėl buvo pakeistas į geresnį. Planas papildytas „Sveikos, švarios­ ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa“, pagal kurią planuojama atlikti svarbius darbus, apie kuriuos turi žinoti gyventojai. Už sutaupytus pinigus nuo vykdomų projektų planuojama rekonstruoti Draugystės gatvę nuo bibliotekos iki šviesoforo. Šaligatvis bus patrauktas link daugiabučių, o palei jį įrengtos automobilių stovėjimo vietos. Rekonstrukcijai atlikti vėl teks nukirsti medžių. Kaip sakė meras, vėl atsiras žmonių, prisirišusių prie medžių ir trukdančių atlikti reikalingus darbus. Keletas projektų pavadinti „Socialinių paslaugų plėtra kaimiškose teritorijose“. Pagal tuos projektus Vievyje planuojama neįgaliųjų draugiją iš Elektrėnų komunaliniam ūkiui priklausančio pastato perkelti į buvusį policijos pastatą, kur dabar įsikūrę kultūros centro darbuotojai. O Kultūros centro statyboms yra trukdžių. Savivaldybė vėl turi įrodyti Kultūros ministerijai, kad tas pastatas yra labai reikalingas ir būtinas, todėl savivaldybės taryba pritarė prie tų statybų sutinkanti prisidėti tiek, kiek reikės, bet ne mažiau kaip 20 proc. nuo reikalingos statyboms sumos. Dar naujame strateginiame plane numatyta Pakalniškių reabilitacijos centre (dabar Elektrėnų socialinės globos namų padalinys) suremontuoti dušus ir tualetus, pastatyti skalbimo mašinas ir socialines paslaugas teikti kaimo gyventojams. Semeliškių biblioteką planuojama perkelti į gimnazijos patalpas, o buvusiose patalpose įsteigti vaikų dienos centrą, taip pat suremontuoti dušus ir paslaugas teikti visiems gyventojams, kuriems dušo ir skalbimo paslaugų reikia.
Dar suplanuota prie įvažiavimo į Grabijolus įrengti automobilių stovėjimo aikštelę: gražiausiame Lietuvos kaime siauru keliuku važiuoti galės tik ten gyvenantys žmonės, o norintiems pasigrožėti Grabijolais iki Neries teks eiti pėsčiomis. Bet Kurkliškių kaimo gyventojams grei­tu laiku pėsčiomis vaikščioti neteks: taryba pritarė atidaryti susisiekimo maršrutą Vievis –Kurkliškės. Tikslas to maršruto būtų žmonėms važiuoti į kapines, bet tose kapinėse dar niekas nėra palaidotas.

Pokyčiai mokyklose
Artėjant naujiems mokslo metams, įvairių pokyčių bus ir mokyklose. Pavyzdžiui, Vievio pradinė mokykla dabar vadinsis Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla. Direktorė Alma Reklaitienė tarybą informavo, kad mokykla, Lietuvos valstybingumo 100-mečiui besidomėdama mokyklos istorija, surado patvirtinimą, kad mokyklą tikrai įkūrė žymus lietuvis – knygnešys, vaistininkas, visuomenininkas ir lietuviškos savimonės puoselėtojas, poetas Jurgis Milančius. Iš artimų giminių likusi tik įdukra, kuri tokiu sprendimu labai džiaugiasi. O Semeliškių gimnazija ieškos naujo direktoriaus. Taryba pritarė atleis­ti Ireną Adomėnienę iš užimamų pareigų šalių susitarimu. Dar viena naujovė švietimo įstaigose ta, kad į darželius ir kitas švietimo įstaigas be eilės priimami bus vaikai našlaičiai, globojami arba įvaikinti vaikai, vaikai, kuriems Vaiko gerovės komisijos nutarimu nustatytas ir administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas ir pan. Taryba taip pat pritarė pakeisti sąvoką „socialinės rizikos šeimos“. Turinčios socialinių problemų šeimos ne į sąrašus įrašomos, kaip buvo iki šiol, ir prižiūrimos, bet joms skiriamos socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos. Pakeista ir socialinės paramos mokiniams tvarka. Jeigu patys tėvai ir neprašo socialinės paramos, o pedagogai mato, kad jos reikia, mokykla raštu pateikia turimą informaciją savivaldybei, o savivaldybės specialistai rengia sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

Gerins užimtumą
Savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, neišspręsta bedarbystės problema: nors darbdaviai negali surasti darbuotojų, bet Darbo biržoje vis dar daug darbo laukiančių žmonių, kuriems mokamos pašalpos. Todėl šiame posėdyje taryba pritarė sprendimo projektui iš dalies pakeisti užimtumo programą. Tam savivaldybės biudžete vėl teks surasti lėšų, bet seniūnijos laikinai įdarbins daugiau žmonių tvarkyti aplinką. Seniūnijoms aplinkos tvarkymui samdyti įmones yra per brangu, kai tuos darbus atlikti gali Darbo biržoje registruoti žmonės ir laukiantys darbo. Kitaip tariant, geriau jiems suteikti galimybę užsidirbti, nei pašalpas mokėti.
Taryboje dar kartą buvo sugrįžta prie kapinių tvarkymo taisyklių. Savivaldybė tas taisykles turi pasitvirtinusi, bet dar teko pritarti į taisykles įrašyti sakinį, kad mirties liudijimas išduodamas seniūnijose darbo dienomis iš karto, kai asmuo kreipiasi. Na, jeigu jau niekaip negalima išduoti iš karto, tai žmogui pranešama, kad kitą dieną būtinai išduos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69