Meras gatvę ne sau tiesia

Meras gatvę ne sau tiesia

Julija Kirkilienė

Savivaldybės tarybos posėdis praėjo tik su viena intriga: svarstant klausimą dėl Perkūnkiemio pavadinimo naujai gatvei Elek­trėnuose suteikimo ir tokio pat pavadinimo gatvės Abromiškių ­kaime geografinių charakteristikų nustatymo, tarybos nariai pavieši­no gandą, kad meras Kęstutis Vai­tukaitis sau naują gatvę tiesia. Gatvė tiesiama ne merui, bet sąsa­jų yra. Dalis Ąžuolyno gatvės, ku­rioje gyvena meras, taip pat priklauso miestui, o kita dalis – Šarkinės kaimui. Kadangi mero namas stovi gatvėje, pro kurią naujoji gatvė tik tiesiama, tai merui adreso keis­ti nereikės. Bet Abromiškių kaime keletui Dvaro gatvės gyventojų adresai bus pakeisti. Apie tai ir apie kitus savivaldybei svarbius reikalus rugsėjo 25 dieną diskutavo 24 tarybos nariai iš 25 ir pritarė aštuonio­likai sprendimų projektų.

Rūpinasi šeimomis

Elektrėnų sporto centro direktorius A. Vainauskas tarybai pristato Centro teikiamų paslaugų kainas
Elektrėnų sporto centro direktorius A. Vainauskas tarybai pristato Centro teikiamų paslaugų kainas

Jau antrus metus vykdomas ­Seimo priimtas Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas.
Viena šio įstatymo sąvokų yra: šeimos stiprinimas – kryptinga veikla, kuria siekiama sudaryti teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, skatinančias asmenis sukurti, puoselėti ir išsaugoti darnią šeimą, kaip pirminę ir prigimtinę bendruomenę bei palankiausią vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinką, užtikrinančią Lietuvos valstybės bei tautos gyvybingumą ir istorinį išlikimą.
Šiame įstatyme savivaldybės taryboms numatyta kompetencija nustatyti šeimos stiprinimo prioritetus. Savivaldybės taryba yra sudariusi Šeimos komisiją, kurios pirmininku paskirtas tarybos narys Arūnas Kulboka. Jis tarybai pristatė ir prašė pritarti Komisijos posėdyje pasiūlytiems Elektrėnų savivaldybės šeimos stiprinimo prioritetams: šei­mos gerovės užtikrinimui, kuriant saugią ir darnią aplinką savivaldybė­je, plėtojant švietėjišką veiklą, į šeimos vertybių puoselėjimą įtraukti bendruomenes, plėsti paslaugų šei­mai prieinamumą. Ateityje Komisija planuoja tarybai siūlyti savivaldybės elektroninėje svetainėje įdiegti atskirą informaciją apie šeimai teikiamų paslaugų paketą.

Nuo liežuvių nulaižyti pasiūlymai

Šeimos stiprinimo prioritetus savivaldybėje pristatė tarybos narys Arūnas Kulboka
Šeimos stiprinimo prioritetus savivaldybėje pristatė tarybos narys Arūnas Kulboka

Socialiniai reikalai savivaldybėje nėra paskutinėje vietoje, todėl tarybos nariai pritarė net keturiems Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės teiktiems sprendimo projektams. Po ilgų diskusijų taryba pritarė vienam ligoniui už 470 eurų nupirkti deguonies koncentratorių. Mažas pajamas gaunančiam ir sunkiai sergančiam elektrėniškiui deguonies aparatas reikalingas kvėpavimui palaikyti, bet Ligonių kasos pagal ligos sunkumą aparato įsigijimui išlaidų nekompensuoja. Taryba pritarė pritaikyti piniginės socialinės paramos nepasi­turintiems gyventojams įstatymą ir dabar nuomojamą aparatą nupirkti už likutinę vertę – 470 eurų. Taryba taip pat pritarė Beižionių vaikų globos namų reorganizacijai. Šiam klausimui tarybos nariai vienas per kitą teikė pasiūlymus, ir kaip vaizdžiai pasakė tarybos narys Virgilijus Pruskas, pasiūlymus vieni kitiems nuo liežuvių nulaižė, t.y., kol V. Pruskas laukė eilėje kalbėti, Ramūnas Kartenis jo mintis iškalbėjo. O tarybos narių pasiūlymai buvo įvairūs: vieni siūlė laisvas, bet gerą infrastruktūrą ir techninę bazę turinčias, iš Norve­gijos finansinių fondų renovuotas pa­talpas išnuomoti Elektrėnų profesinio mokymo centrui, kiti – įsteigti vaikų dienos centrą elgesio problemų turintiems vaikams ir kt. Svarbu, kaip kalbėjo V.Pruskas, kad pastatai Beižionyse nebūtų apleisti, kaip apleisti buvo Panerių sanatorinės mokyklos pastatai. Beižionių vaikų globos namai reorganizuojami prijungiant įstaigą prie Elektrėnų šeimos namų ir vaikus apgyvendinant butuose. Valstybės politika, pasak V. Šimkūnienės, yra pasiekti, kad vaikai jaustųsi gyvenantys savo namuo­se, t. y. butuose arba gyvenamuosiuo­se namuose.

Ne tik pinigai

Taryba pritarė, kad Rudens derliaus šventėse tautodailininkams ir ūkininkams, prekiaujantiems žemės ūkio produkcija, nereikės mokėti už prekybos vietą. O Sporto centras pa­tvirtino naujas paslaugų kainas. Nors kainų, pasak direktoriaus A. Vainausko, nekėlė, bet meras pastebėjo, kad mokiniams už kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą mokėti reikia po 6 eurus per mėnesį, o už pradinio rengimo ugdymą Sporto centre – 5 eurus per mėnesį. Teikiamų paslaugų kainas taryba patvirtino, bet tarybos narė Viktorija Juknevičienė pasigedo len­telės, kurioje būtų parodytos buvusios kainos. Klausimą teikęs Sporto centro direktorius Alfredas Vainauskas sakė, kad sportas visada yra nuostolingas, o kainų didinti, pavyzdžiui, už baseino paslaugas negali, nes baseinas šaukte šaukiasi renovacijos, o Sporto centro tikslas yra išlaikyti turimus klientus. Posėdyje pritarta Žemės ūkio ministerijai teikti projektą pagal prio­ritetą „Parama vietiniams keliams“ ir, jei pasisektų gauti finansavimą, Lazdėnų kaime išasfaltuoti dviejų gatvių – Beržų ir Vilniaus – atkarpas. Taryba leido buvusios Vievio poliklinikos patalpose (Bažnyčios g. 6) išnuomoti nenaudojamas patalpas. Keletas opozicijoje dirbančių tarybos narių patalpas prieš posėdį apžiūrėjo, įvertino jų būklę, pasiūlė, kad nuo­motojas ten galėtų teikti paslaugas, susijusias su medicina, ir sprendimo projektui pritarė. Posėdžio pabaigoje meras pateikė informaciją, kad sudaryta darbo grupė Vievio meno mokyklos darbui tirti. Tarybos narė Edita Kircūnienė prašė tarybos daugiau įdėti pastangų dėl Vievio ežero užterštumo mažinimo. Opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė domėjosi, kodėl dar nėra sudaryta Elektrėnų komunalinio ūkio stebėtojų taryba. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius atsakė, kad į tarybą yra pasiūlyti 4 kandidatai ir taryba artimiausiu metu bus sudaryta. Vyraujant tokioms taikioms gaidoms, posėdis užtruko tik dvi valandas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69