Menų sužydėjimo laikas

Menų sužydėjimo laikas

Julija Kirkilienė

Gegužė – ne tik sodų, bet ir švenčių bei menų sužydėjimo laikas. Tai pastebėjo Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas ir gegužės 12 d. Vievyje, naujo Kultūros centro salėje, kur labai gera garso akustika, suorganizavo grandiozinį mokinių ir mokytojų koncertą – REGINĮ. Renginį REGINIU organizatoriai pavadino todėl, kad menininkams ir garsas, ir vaizdas yra svarbūs. Tokią žinią organizatoriai siuntė žiūrovams. Koncertui Vievio meno mokyklos atlikėjai ruošėsi nuo mokslo metų pradžios, o gegužės mėnesį koncertavo todėl, kad pavasaris pažymėtas Šeimos, Mamos, Tėvo ir Vaikų gynimo dienomis.

Apie gerą laiką

Į koncertą besirenkantys žiūrovai kultūros centro prieigose apžiūrinėjo Meno mokyklos dailės skyriaus mokinių išskirtinius darbus. O salėje per multimediją rodomi vaizdai iš Meno mokyklos gyvenimo. Parodoje eksponuoti mokinių darbai, sukurti skirtingais laikotarpiais. Kaip sakė direktoriaus pavaduotoja, režisierė ir renginio vedėja Adelė Kasputienė, parodos tikslas – supažindinti su mokinių kūryba, gebėjimu atskleisti temą naudojant pasirinktą techniką. Paroda žiūrovams atskleidžia kai kuriuos mokykloje dėstomus dailės dalykus, pristato dailės mokytojus: Adelę Kasputienę, Audrių Markūną, Dalią Kobelevienę, Dainą Daubarienę ir prieš dvejus metus gyvenimą palikusį Augenį Kasputį.
Reginį „Menų sužydėjimas“ pristatęs mokyklos direktorius E. Vedeckas pažymėjo, kad ne tik mokiniai, bet ir suaugusieji Vievio meno mokykloje turi galimybes piešti, lipdyti, groti, dainuoti ir šiaip gerai leisti laiką. Gerai leisdami laiką vieviškiai ir aplinkinių gyvenviečių vaikai ruošiasi konkursams, koncertams ir dauguma lankytojų planuoja savo gyvenimą sieti su menais. Pats direktorius savo atsiradimą Vievyje sieja su ypatingu atsitikimu: jo pirmasis muzikos mokytojas buvo kompozitorius, instrumentuočių autorius, estradinių ansamblių vadovas Teisutis Saldauskas, kažkada irgi dirbęs Vievio meno mokykloje.
Vievio meno mokyklos atlikėjų koncertas buvo pirmas koncertas nau­jajame Kultūros centre, todėl E. Vedeckas simbolinį – keramikinį smuiko raktą – įteikė Kultūros centro direktorei Audronei Stepankevičiūtei. E.Vedeckas pasidalino mintimis, kad meno mokykla, nors ir turi lauko koncerto salę, bet ten taip pat telpa tik ribotas klausytojų skaičius. Pasidalino ir džiaugsmu, kad su Kultūros centru pasirašyta neterminuota bendradarbiavimo sutartis, todėl Kultūros centras, reikalui esant, sceną už­leis ir Meno mokyklai. Koncerte, tarp garbių svečių, buvo ir Seimo Kultūros komiteto narys, poetas, Seimo narys Kęstutis Vilkauskas. Jis ypatingam koncertui prie sveikinimo pridėjo savo kūrybos ketureilį. Dalyvavo mero patarėjas Gintaras Jančiauskas ir Elektrėnų sav. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pašvenskaitė.

Orkestrai ir garbės svečias

Koncertas pradėtas mušamųjų instrumentų ansamblio (vadovas mokytojas Viktor Semcov) pasirodymu. Žiūrovai negailėjo ovacijų Viktor Semcov kūriniui „Roko stiliaus variacijos“. Ansamblyje perkusiniais instrumentais grojo Augustas Tamkevičius, Danielė Šavareikaitė, ir Rojus Babrauskas, Vytis Lapins­kas, Nojus Vaškevičius, ir Greta Markevičiūtė. Po tokio neįprasto pasirodymo, žiūrovus stebino naujas VMM orkestras (vadovas mokytojas Rolandas Butkevičius) ir mokytojos Irenos Starošaitės paruoštos solistės Rusnė Gurskaitė, Kotryna Čižaitė, Lina Bernatavičienė. Orkestrui talkino Meno mokyklos garbės svečias, Vievio meno mokyklos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos trimito klasės absolventas, Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamo simfoninio orkestro solistas, LMTA dėstytojas Aurimas Jankevičius. Orkestre groja 19 atlikėjų. Orkestro vadovas ir atlikėjas (klarnetas, altinis saksofonas) – Rolandas Butkevičius. Grojant orkestrui ne tik atlikėjai dainavo, bet salėje sukosi ir žiūrovai. O kas nešoko, galėjo stebėtis instrumentų gausa ir jais grojančių atlikėjų gabumais. Išilginės fleitos: Gytis Juočinskas, Skaistė Vitkauskaitė, Nadia Dykun; skersinės fleitos: Luknė Gurskaitė, Armis Mangirdas; altiniai saksofonai: Jokūbas Jacunskas, Renaldas Dubako, Ovidijus Toločka; altai: Vita Paulauskienė, Veslav Sobieski. Dmitrij Afanasjev (tenorinis saksofonas), Aurimas Jankevičius (trimitas), Eugenijus Vedeckas (trombonas), Miroslavas Janovičius (gitara), Živilė Keblikaitė-Butkevičienė (klavišiniai instrumentai), Akvilė Vasiliauskaitė (varpeliai, perkusija). Mušamieji instrumentai, perkusija: Viktor Semcov, Danielė Šavareikaitė.

Kiekviena klasė – atskiras orkestras

Nurimus euforijai po orkestro pasirodymo, į sceną kilo jungtinis gitarų orkestras, kuriame groja Matas Čižus, Rugilė Štaraitė, Vėjas Bisikirskas, Sandra Kuncevičiūtė, Emilija Klimaikaitė, Dovydas Valiukas, Kamilė Lučkovskytė, Dovydas Michalkevičius, Rapolas Sankauskas, Viltė Skorupskaitė, Liepa Glebkutė, Orestas Zagorskas ir Larokas Rajanas Krutkis. Orkestre dalyvavo mokytojai: Viktor Semcov ir Rolandas Butkevičius. Orkestro koncertmeisteriai: Miroslavas Janovičius ir Deimantas Balys. Dirigavo Eugenijus Vedeckas. Gitaristus keitė akordeonų trio (vadovė mokytoja Sigutė Min­kevičė). Akordeonais grojo Evita Vaitkevičiūtė, Mėja Klimantavičiūtė, Eiva Pamarnackaitė ir mokytojas Viktor Semcov (mušamieji instrumentai). Po akordeonistų scenoje vietą užėmė pianistė Lėja Asanavičiūtė, mokytojos metodininkės Irenos Jasaitienės fortepijono klasės mokinė. Po jos koncertavo fleitininkų ansamblis, vadovas mokytojas metodininkas Armis Mangirdas. Ansamblio sudėtis: Aistis Jodka, Benas Markevičius ir Aleksandras Kulik.
Kadangi Vievio meno mokykloje kiekviena klasė turi ansamblius ar orkestrus, tai koncertas užtruko apie dvi valandas. Po fleitininkų ansamb­lio koncertavo smuikininkų ansamb­liai, vadovai mokytojas metodininkas Veslav Sobieski ir mokytoja Vita Paulauskienė, kurie tarp kitų kūrinių atliko ir savo mokytojo, kompozitoriaus V. Sobieski kūrinius „Bliuzą“ ir „Valsą“. Ansamblio sudėtis: Reimantas Matijošius, Liepa Šakytė, Marija Januškevičiūtė, Gabrielė Rakauskaitė, Adas Blaževičius ir mokytojas Veslav Sobieski. Kitas ansamblis, kurio sudėtyje grojo Urtė Skorokodaitė, Joringis Samuila, Adelė Bučytė, Sofija Janavičiūtė, Arūnė Bagaliūnaitė ir Vakarė Urbonavičiūtė (koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė), atliko Veslav Sobieski kūrinį „Oi, meška, meška“.

Gražus instrumentas – balsas

Muzikantai žino, kad pats geriausias muzikinis instrumentas yra žmogaus balsas. Meno mokyklos koncertui daug žaismingumo įnešė vaikų choras, kuriam vadovauja mokytoja Živilė Keblikaitė-Butkevičienė. Samgiai nuskambėjo Indros Ma­žuikaitės dainelės „Žiogas“ ir Nijolės Kavaliauskaitės „Vabalų maršas“ bei Gintauto Venislavo ir Editos Bagdonaitės Venislovienės „Mama“ .
O jungtinis choras, orkestras ir dainininkai atliko Rositos Čivilytės dainą „Baltas rytas“. Choristams akompanavo koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė ir smuikininkių kvintetas: Adelė Bučytė, Adelė Kazlauskaitė, Arūnė Bagaliūnaitė, Lėja Jurevičiūtė, Ieva Grigaravičiūtė.
Chorui pritarė smuikininkių kvintetas: Adelė Bučytė, Adelė Kaz­lauskaitė, Arūnė Bagaliūnaitė, Lėja Jurevičiūtė, Ieva Grigaravičiūtė. Po jų pianinu skambino Miglė Marija Važnevičiūtė, mokytojos me­todininkės Violetos Sotnikovienės fortepijono klasė. Ją keitė kanklių ansamblis, vadovė mokytoja me­todininkė Violeta Čiūtienė. Ansambio sudėtis: Ieva Sužiedelytė, Mykolė Baubaitė ir mokytoja Violeta Čiūtienė, pianistas Nojus Bradauskas, vyresniosios mokytojos Gražinos Petrauskaitės fortepijono klasė ir Dmitrij Afanasjev dainavimo klasės solistė Vaiva Asanavičiūtė.

Mokytojų žiedas

Koncertas tikrai buvo įspūdingas, todėl neteisinga būtų praleisti nors vieną atlikėją. Kiekvienas ansamblis ar orkestrėlis atliko ypatingus kūrinius ir negalima nesistebėti Vievio meno mokyklos mokytojų užsidegimu darbu. O toliau koncerte į sceną kilo atlikėjai: akordeonų, kanklių orkestrėlis, kuriam vadovauja mokytojos metodininkės Sigutė Minkevičė ir Violeta Čiūtienė, akordeonais groja Agota Dzimidavičiūtė, Vytautė Vaitkevičiūtė,  Evita Vait­kevičiūtė, Kotryna Čižaitė, Laury­na Pamarnackaitė, Eiva Pamarnackaitė, Mėja Klimantavičiūtė, Benas Gry­baus­kas, Dovydas Valiukas, Rusnė Gurskaitė, Lina Labenskaitė ir Saulė Ramanauskaitė. Kanklėmis pritaria Barbora Baubaitė, Mykolė Baubaitė, Ieva Sužiedėlytė. Kartu su mokiniais groja mokytojai Miroslavas Janovičius ir Viktor Semcov. Po jų dainavo mokytojo metodininko Dmitrij Afanasjev dainavimo klasės mokinys Kristupas Maskoliūnas, akompanavo koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė.
Koncertavo ir senosios (XVII amžius) muzikos ansambliai, vadovas mokytojas ekspertas Virginijus Skudas, saksofonų trio – Rapolas Sankauskas, Emilis Naudulaitis, mokytojas Virginijus Skudas ir Viltė Skorupskaitė bei fleitų ansamblis, kurio sudėtis: Rusnė Samuilaitė, Viltė Skorupskaitė, Rūta Marija Papiliauskaitė, Justas Perednis ir mokytojas Virginijus Skudas.
Vievio meno mokykloje paskutiniais metais suburtas labai geras, savo darbui atsidavusių pedagogų žiedas, galintis mokinius paruošti ne tik įvairiausiems konkursams, bet savo kūryba atsiskaityti ir prieš Vievio bei visos savivaldybės visuomenę. Tarp jų Vievio meno mokykloje dirba Ispanijoje keletą metų orkestrams vadovavę Živilė Keblikaitė-Butkevičienė ir Rolandas Butkevičius. Renginį kartu su A. Kasputiene vedė V. Sobieski. Renginį Vievio meno mokykla organizavo kartu su Vievio kultūros centru. Scenarijų sukūrė Irena Mikaliūkštienė, meninį apipavidalinimą – Andrius Markūnas. Tas ypatingas koncertas užbaigtas buvo fotosesija ir liko gražiais prisiminimais tiek atlikėjams, tiek žiūrovams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69