Liudmila Baslykienė: apie jaunimo politiką savivaldybėje

Liudmila Baslykienė: apie jaunimo politiką savivaldybėje
Silvija BIELSKIENĖ

Elektrėnuose vyko ir vyksta nemažai renginių, seminarų, konferencijų, skirtų jaunimui. Tad nutarėme pakalbinti Liudmilą Baslykienę, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.  specialistę jaunimo teisių apsaugai.

Papasakokite apie save – kada pradėjote eiti šias pareigas, kas nuveikta?
Šį darbą pradėjau dirbti 2008 m. sausio mėnesį. (Baigiau Vilniaus konservatoriją, įgijau muzikos mokytojos specialybę, vėliau baigiau Vilniaus pedagoginio universiteto bakalauro ir magistrantūros studijas.  Mano magistrinio darbo tema buvo „Jaunimo požiūris į savanorišką veiklą ir jo dalyvavimo nevyriausybinėse organizacijose motyvacija“, kadangi dirbau šį darbą, norėjosi giliau panagrinėti pasirinktą temą. Savo magistro darbe stengiausi aptarti nevyriausybinių organizacijų tipus, struktūrą, funkcionavimo modelius, nevyriausybinių organizacijų raiškos ypatumus savivaldybėje, analizavau NVO kaip jaunimo neformalaus ugdymo modelį ir užimtumo sąlygą. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, stengiausi nustatyti jaunimo dalyvavimo NVO veikloje motyvaciją, problemas ir būdus juos įtraukti).  Prieš užimant šias pareigas, nelabai įsivaizdavau, kokio pobūdžio šis darbas „jaunimo teisių apsauga“… Jaunimo reikalų koordinatoriai – kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje dirbantys specialistai – atsakingi už jaunimo teisių apsaugos funkcijos vykdymą, jie dalyvauja formuojant ir įgyvendinant savivaldybėje jaunimo politiką. Kitaip sakant, nuo jaunimo reikalų koordinatoriaus priklauso, kaip savivaldybėje plėtosis jaunimo politika, kaip ji bus suprantama vietos politikų, valstybės tarnautojų, bendruomenės, ar ji atras vietos savivaldybės strateginiuose planuose, dokumentuose, ar jaunimo politikos plėtojimui, jaunimo veiklai bus skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.  Jaunimo politika – labai plati sritis, kuri apima daugybę klausimų, susijusių su 14-29 metų jaunimu (darbas, būstas, švietimas, neformalus ugdymas, verslumo skatinimas, nusikaltimų prevencija, metrikacijos, socialiniai reikalai, kaimo jaunimo užimtumas ir t.t). Nuo 2008 m. Elektrėnų savivaldybėje priimti svarbūs dokumentai, kurie reglamentuoja pagrindinius jaunimo politikos principus ir įgyvendinimo sritis. Tai savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, į savivaldybės strateginį veiklos planą įtrauktos priemonės jaunimui, patvirtinta jaunimo reikalų taryba, kurią sudaro pariteto principu išrinkti nariai: Laura Andrijauskaitė, Elektrėnų savivaldybės tarybos narė, Virgilijus Pruskas, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys, Deimantas Tarulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Remigijus Suslavičius, VšĮ Elektrėnų kultūros centro direktorius, Liudmila Baslykienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.  specialistė jaunimo teisių apsaugai, Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė, Elektrėnų savivaldybės VVG atstovė, Brigita Pruskaitė, Elektrėnų atviro jaunimo centro atstovė, Indrė Janavičiūtė, Elektrėnų savivaldybės atstovė Lietuvos mokinių parlamente, Viktorija Kirdeikaitė, moksleivių ir jaunimo organizacijos „Idėja“ atstovė, Aidas Lukaševičius, Jaunųjų liberalų aljanso Elektrėnų skyriaus pirmininkas, Eividas Žemaitaitis, Elektrėnų LDK I-osios Šaulių kuopos atstovas, Andrius Araneckas,  jaunimo organizacijos „Darbas“ pirmininkas. Taip pat turiu pasidžiaugti, kad įsikūrė du atviros erdvės jaunimo centrai Elektrėnų ir Vievio kultūros centrų patalpose.
Kokios yra formalios ir neformalios jaunimo organizacijos Elektrėnų savivaldybėje?
Savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų ar organizacijų, dirbančių su jaunimu, kurios registruotos pagal LR asociacijų įstatymą, yra 15, iš jų aktyviai veikia 6 (jaunimo ir moksleivių organizacija „Idėja“, „Savanorių pajėgos“, „Šaulių kuopa“,  JOD,  neformalios jaunimo grupės (atviros erdvės Vievio ir Elektrėnų jaunimo centrai, Vievio keliautojų klubas). Jų veikloje dalyvauja 265 jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų. Taip pat turime dvi moksleivių savivaldos struktūras, kurių veikloje dalyvauja 36 mokiniai.
Ar žinote jaunimo organizacijų, kurios veikia, bet nėra įregistruotos? Ką galėtumėte patarti jaunuoliams, kurie susibūrę, bet nežino, kur kreiptis, jei nori įregistruoti savo organizaciją?
Prie neformalių jaunimo grupių – organizacijų galima priskirti jaunimo muzikos grupes, kuriose savarankiškai mokomasi muzikuoti, kurios koncertuoja, krikščioniškąjį jaunimą, kurį vienija Elektrėnų ir Vievio parapijos, pasiūlydamos įvairias veiklas (giedojimas, piligriminiai žygiai, vasaros stovyklos ir kt.), sparčiai didėja riedlentininkų būrys (BMX dviračiai, riedučiai), gatvės šokius propaguojančios neformalios grupės. Pagal jaunimo politikos vertinimo metodiką, neformalioms jaunimo grupėms priskiriamos jaunimo grupės, kurias sudaro 3 ir daugiau narių, kuriuos vienija bendri pomėgiai ir veikla.  Ar reikia tokioms neformalioms grupėms burtis į asociacijas ir įsiregistruoti kaip formaliai organizacijai, nežinau. Ne visada pasiteisina organizacijos steigimas, tą turi nuspręsti grupės nariai (ar jie nori rašyti projektus ir plėsti savo veiklą, ar gauti 2 proc. pajamų mokesčio paramą). Jaunimo organizacijos – labai banguojanti organizacija, kuri netekusi lyderio dažnai merdėja, todėl svarbu turėti gerą, nuolat pilną naujų idėjų komandą, kuriai svarbu propaguoti savo veiklą, įtraukti vis naujus narius, o tada, galbūt, bandyti registruotis.
Kur jaunimo organizacijos gali surasti informaciją apie finansuojamus projektus?
Informaciją apie skelbiamus projektus veiklai vystyti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos gali rasti svetainėse: www.jtba.lt, www.jrd.lt, http://www.zinauviska.lt/lt/, www.lijot.lt. Tai keli pagrindiniai internetiniai tinklapiai, kuriuose jaunimas gali rasti daugiausiai informacijos ne tik apie finansuojamas veiklas, skelbiamus konkursus, bet ir tarptautinius mainus, kitų organizacijų vykdomus projektus ar renginius, sužinoti kas vyksta su pačia jaunimo politika nacionaliniu lygmeniu ir kitą naudingą informaciją.
Kokie Jūsų asmeniniai patarimai jaunimui, kuris turi idėjų, planų, bet nežino, nuo ko pradėti juos įgyvendinti?
Klausti. Visada atsiras žmonių, kurie patars, kur reikia kreiptis, jei turi idėjų ir nori jas įgyvendinti. Aišku, visada gali kreiptis į mane el.p. liuda.baslykiene@elektrenai.lt, tel.:8 600 28095 arba skype adresu mergelka3136.
Ar yra Elektrėnų savivaldybės jaunimo organizacijų asociacija?
Mūsų savivaldybės „Apskritojo stalo“ nėra, nes turime per mažai aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų, kurios turėtų poreikį vienytis ir jungtis į regionines jaunimo organizacijų sąjungas, o vėliau ir į nacionalines.
Ar Jūs teikiate pagalbą, teisines konsultacijas, steigiant jaunimo organizacijas, ar padedate finansiškai (juk reikia mokėti notarui mokestį, Registrų centrui ir kt.), o jaunimas dažniausiai neturi lėšų.?
Norint steigti jaunimo organizacijas, be abejo, galima kreiptis į mane. Nuo 2011 m. savivaldybė kompensuoja besikuriančioms jaunimo organizacijoms steigimosi mokestį.
Kokie artimiausi Jūsų planai, seminarai, konferencijos?
Šiuo metu vyksta Jaunimo reikalų departamento prie SADM kartu su Elektrėnų savivaldybės administracija organizuojamas mokymų ir diskusijų ciklas, kurių metu sutelksime dėmesį į jaunimo problemų sprendimo planų sudarymą ir įgyvendinimą vietos bei nacionaliniu lygmeniu. Šių renginių tikslas – kuo detaliau nustatyti jaunimo problemas Elektrėnų savivaldybėje, išsiaiškinti, su kokiu jaunimu mažiausiai dirbama, kokias priemones būtų galima taikyti vykdant planus. Renginiai vyko birželio 4 d. „Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas“ (mokymai), birželio 7 d. „Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas“ (diskusija), birželio 8 d. „Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas“ (diskusija), tikslinė grupė – jaunimas, su jaunimu dirbančios organizacijos ir jaunimo organizacijos. Birželio 18 d. renginys „Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas“ vyks Elektrėnų kultūros centro patalpose.
Ačiū už pokalbį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69