Linkėjimai Rugsėjo 1-osios proga

Linkėjimai Rugsėjo 1-osios proga

Rugsėjo 1-oji – švietimo įstai­gų bendruomenėms tokia pat svar­­­bi šventė kaip ir Naujieji metai. Džiaugiuosi, kad būdama Elektrėnų vaikų lopšelio-darže­lio „Drugelis“ direktorė, galiu svei­­kinti su šia gražia švente visą bendruo­menę. Sveikinti ir didžiuo­tis kiekvienu darželio darbuotoju, kuris vieningai ir atsidavusiai dirba tam, kad užtikrintų vaikų gerovę ir gerą savijautą. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam mokytojui, kuris siekia ugdymo kokybės. Ačiū kiekvienam už bendradarbiavimą ir susitarimus, kurių visi laikomės. Tik gero kolektyvo dėka, būdama vadovė, galiu užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už viso darželio organizacinę kultūrą, už tai kiekvienam tariu labai ačiū.

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė

Šiuos naujus mokslo metus mes pasitinkame su naujovėmis, už kurias esame dėkingi UAB „Ekobazė“ komandai. Ačiū direktoriui Karoliui Kubiliui, kuris net nesudvejojo pamatęs mūsų seną sporto aikštę ir iškart priėmė sprendimą mums padėti įrengiant naują sporto aikš­tę, kurioje mūsų mažieji galės saugiai sportuoti.
Dėkojame Elektrėnų seniūnui An­­tanui Šalkauskui už pagalbą įren­­giant lauko šaškių ir poilsio zo­ną, taip pat šią zoną neatlygintinai padėjo įrengti įmonė „Viską galiu“, kuriai taip pat sakome ačiū.

Lauko šaškių lentą įrengti padėjo Elektrėnų seniūnija.

Nauja pradžia atneša daug jaudulio ir nerimo, bet tuo pačiu suteikia naujų galimybių. Galimybių mokytis, tobulėti, bendradarbiauti, keisti ir keistis. Tai dėl ko mes dirbame, man visada primena Justino Marcinkevičiaus eilėraštis, su kuriuo pradedu ir užbaigiu kiekvienus mokslo metus:
Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai.
Linkiu mokyklų vadovams siekiant tikslų ir įgyvendinant užduotis stiprybės semtis iš bendruomenės, kolegų, artimųjų, nes palaikymas yra labai svarbus, kai dirbi nuoširdžiai ir sąžiningai, bet įvertina pagal kitus kriterijus;
Linkiu Savivaldybės atstovams būti ne aukščiau už švietimo įstaigas, o dirbti kartu;
Linkiu Tarybos nariams nežadėti, ko jie negali ištesėti;
Linkiu mokytojams daug kant­rybės dirbant prasmingą, bet sunkų darbą ne tik su vaikais, bet ir su vaikų tėvais (globėjais) ir seneliais;
Linkiu Tėvams (globėjams) mei­lės savo vaikams;

Darželyje įrengtas basakojų takas.

Linkiu visų švietimo įstaigų bendruomenėms ir institucijoms, atsakingoms už šių įstaigų veiklą, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų, juk pagrindinis mūsų visų tikslas įgyvendinti Švietimo tikslus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme:
„1) išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, lei­džiančias tapti doru, siekiančiu ži­nių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi;
2) nustatyti asmens kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti kompetencijų ir (ar) kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti tolydžiai kintančioje darbo rinkoje, perteikti technologijų, ekonomikos ir verslo kultūros pagrindus, būtinus šalies ūkio pažangai, konkurencingumui bei darniai raidai laiduoti, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą;
3) stiprinti visuomenės galias užtikrinant krašto ūkio, aplinkos ir žmogiškųjų išteklių darnų vystymąsi, vidinį ir tarptautinį ūkio konkurencingumą, nacionalinį saugumą ir demokratinės valstybės raidą;
4) perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą;
5) sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui.“

Elektrėnų vaikų lopšelio-
darželio „Drugelis“
direktorė Justina Zaleckienė

 

Nuotraukoje: Karolio Kubiliaus vadovaujama įmonė „Ekobazė“ dovanojo darželiui guminę aikštelės dangą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69