Lietuvos energija į Elektrėnus atpūtė naujų vėjų

Lietuvos energija į Elektrėnus atpūtė naujų vėjų
Didelės elektros energijos sektoriaus pertvarkos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir Elektrėnuose. Tik gyventojams informacijos apie permainas Lietuvos elektrinėje labai šykštu ne tik Elektrėnuose, bet ir šalyje.

Psichologinę įtampą elektrinėje kelia ne tik vienas po kito iš darbo išeinantys specialistai, bet ir  naujojo elektrinės direktoriaus Laimono Lukočiaus išleistas įsakymas dėl elektrinės darbuotojų bendravimo su žiniasklaida, kuriame nurodoma, kad „…visą su Bendrove ir jos veikla susijusią informaciją žiniasklaidos atstovams teikia, skelbia ir viešai komentuoja tik Bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo“.
Kadangi pats direktorius nuolat neturėjo laiko, o įgalioto asmens nepaskyrė, informacijos apie elektrinės reorganizaciją laukėme beveik mėnesį.
Nuo rugsėjo 13 d. savo būstinę iš Vilniaus į Elektrėnus perkėlė AB „Lietuvos energija“, ją čia  žadama įregistruoti ir mokesčiai bus mokami į savivaldybės biudžetą. Apie tai, kaip Lietuvos energetikos reorganizacija paveiks  elektrėniečius, elektrinės darbą bei darbuotojus  ir Elektrėnų savivaldybę, kalbėjomės su dviem viename  pastate ir vienas prieš kitą kabinetuose įsikūrusiais generaliniais direktoriais: Lietuvos elektrinės – Laimonu Lukočiumi ir Lietuvos energijos – Aloyzu Koryzna.
E. K. Kokiu tikslu buvo sujungta elektros energijos gamyba ir prekyba?
A. K. Siekiant įgyvendinti Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos ir Europos Sąjungos III energetikos paketo reikalavimus atliekama energetinės sistemos pertvarka. Pagal pertvarkos projektą, įmonės išskirstomos į blokus pagal pagrindines veiklas – elektros energijos gamybą, perdavimą ir skirstymą. Sutvarkyta blokų veikla leis įmonėms dirbti efektyviau, sumažės veiklos kaštai, tai leis nebranginti elektros kainos vartotojams. „Lietuvos energija“, kuriai dabar priklauso trys stambios elektrinės – Lietuvos elektrinė, Kruonio HAE ir Kauno HES – tampa pagrindine gamybinio bloko įmone. Pagamintą elektros energiją reikia parduoti, todėl gamybos blokas taip pat užsiima didmenine ir mažmenine elektros energijos prekyba. Pati „Lietuvos energija“ užsiima didmenine prekyba, o mažmenine prekyba – dukterinė bendrovė „Energijos tiekimas“, kuri sudaro sutartis su galutiniais vartotojais – verslo įmonėmis ir galbūt aptarnaus ir gyventojus. Šiais metais 35 proc. šalies įmonių turi išeiti į laisvą rinką.
E. K. Kai vyko energetikos bloko restruktūrizacija 2002 m., apie  planuojamus rezultatus buvo išleistas specialus leidinys. Kodėl vykdant šią  reorganizaciją taip mažai dėmesio skiriama viešumui? Negaudami informacijos, piliečiai spėja, kad čia kažkas vyksta neskaidriai.
A. K. Reorganizacija vyksta labai skaidriai. Informacija pateikiama  visuomenei pristatant investuotojus, su darbuotojais stengiamės bendrauti individualiai. Informacijos pateikimu patenkinti mažieji investuotojai, jų forumo atstovai sakė randantys informacijos pakankamai, apie reorganizaciją šeštadienį rašyta laikraštyje „Lietuvos rytas“.   
L. L. Įsakymu dėl bendravimo su žiniasklaida ir buvo siekiama skaidrumo. Nuo šiol  komunikacija bus aiškesnė ir nuoseklesnė, nes funkciją patikėjome tiems įmonės vadovams ir specialistams, kurie yra nuodugniai susipažinę su vykdomomis pertvarkomis energetikos ūkyje. Taip mes siekiame užtikrinti, kad viešojoje erdvėje nebūtų klaidinančios informacijos ir interpretacijų.  Šiuo metu, kai vykdoma reorganizacija, mes apie pasikeitimus informuojame ne tik savo darbuotojus, bet ir operatyviai teikiame informaciją žiniasklaidoje. Tokią komunikacijos politiką mes užtikrinsime ir ateityje.
E. K. Kokią matote Lietuvos elektrinės perspektyvą?
A. K. Dabar reikėtų kalbėti apie „Lietuvos energijos“ veiklą Elektrėnuose. Mes su elektrinės direktoriumi Laimonu Lukočiumi planuojame, kaip reikia plėtoti Lietuvos elektrinę. Negalima sustoti vietoje ir naudotis tik tuo, kas padaryta. Planuojame Elektrėnuose įkurti naujų darbo vietų. Kad panaudotume perteklinę šilumą, galbūt bus  skatinama šilumai imli gamyba aplink Elektrėnus, gal atsiras galimybė apšildyti ne tik Elektrėnus ir Vievį, bet ir kitas aplinkines gyvenvietes. Apie verslo plėtrą jau diskutavome su Elektrėnų meru. Apie būsimus projektus būtinai informuosime  savivaldybės gyventojus.
E. K. Ar atsiradus tiek naujų elektrą gaminančių šaltinių pasiteisins IX bloko statyba?
L.L. IX blokas pradėtas statyti 2009 m. Darbai įsibėgėję ir turime juos sėkmingai užbaigti ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus.  IX blokas yra  30 proc. efektyvesnis nei senieji blokai, todėl sumažės Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros savikaina.
E. K. Elektrėnai – miestas, kurį įkūrė  apie elektrinę susibūrę  energetikai. Jie gyvena užterštoje aplinkoje mainais už tai gaudami darbo ir kai kurių lengvatų pragyvenimui. Į Elektrėnus persikėlus Lietuvos energijai, iš elektrinės išeina vietiniai specialistai, o į jų vietą, redakcijos žiniomis, apie 60 darbuotojų vežiojami iš Vilniaus ar Kauno. Ar Jums rūpi, kad dėl tokios reorganizacijos Elektrėnų energetikams gali tekti registruotis darbo biržose ar ieškoti darbo kitose šalyse?
A. K. Be abejo, rūpi. Esame socialiai atsakingi už  savo darbuotojus. Geriems specialistams darbo įmonėje visada atsiras. Bet reikia nepamiršti, kad energetikos sektorius išeina į plačiąją rinką. Lietuvos energetinę sistemą sujungus su Skandinavijos ir Vakarų Europos tinklais turėsime konkuruoti su kitais gamintojais, jei negalėsime patenkinti rinkos diktuojamų sąlygų,  iš mūsų nepirks elektros, tuomet ir Elektrėnų elektrinės nereikės. Todėl privalome ruoštis rinkos sąlygoms ir kiekvienas darbuotojas turi prisitaikyti. Kita vertus, jei specialistai gauna geresnį pasiūlymą kitur, darbdavys  jam negali sutrukdyti išvykti.
E. K. Šiuo metu vyresnio amžiaus specialistai ima išeitines kompensacijas ir nutraukia darbo sutartis. Kuo jie bus pakeisti?
A. K. Specialistai, kurie reikalingi gaminti ir eksploatuoti elektrą, neatleidžiami. Vykstant reorganizacijai darbuotojai yra šiek tiek įsitempę, todėl kalbamės su visais darbuotojais, aiškiname perspektyvas. Darbų elektrinėje nesumažėjo, jų yra ir juos reikia padaryti. Geras specialistas visur reikalingas. Energetikos sektoriuje darbų daugėja, reikės  daugiau ir darbuotojų. Bet jei  elektros savikaina bus tokia, kaip dabar – dvigubai didesnė nei elektros pardavimo kaina rinkoje – gali atsitikti taip, kad po dešimtmečio tokia elektrinė kaip dabar nebus reikalinga. Ką tada veiktume mes patys? Todėl  turime daryti viską, kad sumažėtų savikaina. Turime pakeisti kuro rūšį, priimti kitus sprendimus, kad elektrinė su visais darbuotojais galėtų konkuruoti rinkoje. Kol kas  Elektrėnai yra Lietuvos energijos saugumo garantija ir atlieka rezervo funkcijas. Tam čia esame, tam ir dirbame. Mes stengiamės, kad geras specialistas mokytų jaunus. Elektrinės darbuotojų vidutinis amžius buvo gana solidus, dabar kolektyvas jaunėja. Bendradarbiaujame  su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, kad specialistai atliktų praktikas, vėliau ateitų čia dirbti.
E. K. Kaip atrenkate, kokius darbuotojus palikti elektrinėje, kokius perkelti į remonto struktūras?
A. K. Darbuotojams mažai kas keisis, darbo vieta liks ta pati. Darbo atlyginimai taip pat reguliuojami rinkos ir išdirbiu. Įvesime skaidrią atlyginimo sistemą –  kiekvieną pareigybę įvertinsime pagal atsakingumą ir sudėtingumą bei nustatysime atlygio ribas. Kokiame pareigybių lygyje darbuotojai dirbs, tokį ir atlyginimą gaus.
L. L. Reorganizacija vyksta elektrinės viduje, o ne atleidžiami darbuotojai. Dirbame kruopščiai ir atsakingai. Sudaryta darbo grupė, į kurią įeina remonto, eksploatacijos tarnybų vadovai, barų vadovai, inžinieriai, kurie vadovaudamiesi ilgalaike praktika, barų funkcionalumu, elektros įrenginių eksploatacijos taisyklėmis sprendžia, kokie organizaciniai ir funkciniai pokyčiai turi įvykti. Darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja elektrinę ir valdo blokus ir yra atsakingi už tiesioginę elektrinės paskirtį – gaminti elektros ir šilumos energiją. Visi kiti darbai ir  funkcijos yra pagalbinės, todėl darbuotojai tiesiogiai atsakingi už šiuos darbus bus perkeliami į gamybos aptarnavimo įmonę.
E. K. Lietuvos elektrinėje dirbantys žmonės yra aktyvūs savivaldybės bendruomenės nariai. Ar Lietuvos energijos darbuotojai, važinėjantys į darbą iš didmiesčių, mano įsijungti į bendruomenės gyvenimą: remti kultūrinius, sporto renginius, padėti spręsti problemas? Ar tik po darbo grįš į didmiesčių miegamuosius rajonus, palikę elektrėniečius gyventi užterštoje aplinkoje?
A. K. Iš tikrųjų, iš didmiesčių važinėja mažiau žmonių. Į „Lietuvos energiją“ perėjo darbuotojai iš Lietuvos elektrinės, Kruonio HAE, Kauno HE techninių tarnybų, didmeninės prekybos vadovas ir kai kurie kiti darbuotojai gyveno Elektrėnuose. Bet  „Lietuvos energija“ dirba tam, kad gerai dirbtų visos tarnybos, todėl kartu persikėlė  finansininkai, teisininkai, pirkimų specialistai, pardavimų skyrius. Mes su Elektrėnų gyventojais  kalbamės, ieškome finansininkų, buhalterių, kurie suras darbo „Lietuvos energijoje“. Lietuvos energija veikia Elektrėnuose, todėl sieksime kiek įmanoma dalyvauti bendruomenės veikloje, nagrinėsime visus paramos prašymus.   
L L. Lietuvos elektrinė yra dotuojama įmonė, neuždirbame pinigų savo pragyvenimui, todėl paramos, labdaros, kiti panašūs klausimai yra sprendžiami įmonės valdyboje. Prašymai paremti vienokią ar kitokią veiklą yra teikiami svarstyti valdyboje, o valdyba sprendžia, ar galime skirti  paramą, nors patys esame tokioje finansinėje situacijoje.
E. K. Elektrinės darbuotojams nuolat akcentuojami taupymo planai. Ar dėl tos pačios priežasties naujieji vadovai prašys Kainų komiteto pabranginti elektrinėje gaminamos šilumos, kurios perteklius  išmetamas į marias,  kainą?
L.L. Pagal VKEKK patvirtintą tvarką  šilumos kaina yra apskaičiuojama pagal patvirtintą formulę. Pagrindinė ir lemianti šilumos kainą dedamoji yra kuro kaina. Tačiau dar yra skirtumas  tarp tos kainos, kuria mes parduodame, ir kuria EKŪ parduoda gyventojams.  Gal bendruomenei reikia kalbėtis su komunaliniu ūkiu, kad jis savo kaštus sumažintų, ir vartotojams šilumos kaina būtų mažesnė.
E. K. Kadangi bendrovę registruosite Elektrėnuose, čia mokėsite mokesčius, tai gal ir simbolį „Elektra“ iš Vilniaus Žvejų gatvės perkelsite į Elektrėnus?
A. K. Geras klausimas (juokiasi). Mūsų darbuotojai taip pat to klausia. Dėl nuomos mokesčio už skulptūrą Žvejų gatvėje sutartis su Vilniaus savivaldybe nutraukta kovo mėnesį. Tai yra istorinis architektūrinis paminklas, jis buvo pastatytas dvidešimto amžiaus pradžioje kartu su pirmąja Vilniaus elektrine. Skulptūra yra neatskiriama pastato dalis. Sovietmečiu ji buvo nugriauta, o neseniai vėl atstatyta.  Ji simbolizuoja elektros atsiradimą Vilniuje, todėl Vilniuje ją ir paliksime. Elektrėnuose turime kitą, visiems puikiai žinomą simbolį – Lietuvos elektrinės kaminus, juos reikia saugoti.
E. K. O ar buvę elektrinės darbuotojai galės naudotis elektrinės pirtimi?
L. L. Galės. Parašykite, kad pirtis vėl pradės veikti, ir ja gyventojai naudotis galės, kaip ir anksčiau.   
Tokia optimistine gaidele ir baigėme pokalbį su dviem direktoriais, nuo kurių sumanumo, sąžiningumo, kompetencijos, nuo  energetikos sektoriaus  sėkmingos reorganizacijos, priklausys  ekonomikos augimas ir Lietuvos bei  Elektrėnų savivaldybės žmonių  gyvenimo kokybė.

Direktorius kalbino
Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų