Liaudies balsas

Laba diena,

2012 m. balandžio 12 d. Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje paskelbta informacija apie parengtą jungtinės veiklos sutarties dėl turgavietės ir prekybos centro statybos Vievio mieste projektą. Preš pasirašant jungtinės veiklos sutartį su UAB „Projestos projektai” norime gauti atsakymus į šiuos Vievio miesto gyventojams rūpimus klausimus.

Klausimas dėl turgavietės koncepcijos: ar pasirašius sutartį, kurioje  nėra išsamiai apibrėžta planuojamos turgavietės koncepcija, nekils grėsmė, kad vystytojas pasirinks patį pigiausią ir gyventojų poreikių neatitinkantį turgavietės įrengimo sprendimą? Mūsų manymu, turgavietė – tai ne atskiri dengti paviljonai (ar atskiros stoginės virš prekių išdėstymo ir pardavimo vietų), o atvira erdvė po vientisa stogo konstrukcija, kurioje laisvai išdėstomi mobilūs (metaliniai, mediniai) prekystaliai. Stacionarios prekybos vietos – uždari nuomojami paviljonai – gali būti įkuriami tik turgavietės pakraščiuose, pavyzdžiui, prie turgavietės ir sklypo Vilniaus g. 55A ribos yra tikslinga nepalikti atviro praėjimo, o įrengti ugniasienę ir prie jos pastatyti uždarus specializuotus įmonėms arba ūkininkams išnuomojamus prekybos paviljonus (prekių išdėstymo ir pardavimo vietas atkreipiant į turgavietės pusę) ir pagalbinių/sanitarinių patalpų paviljonus. Tikimės, kad jungtinės veiklos sutartis bus papildyta, atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus, ir nebus pažeistas Vievio miesto (jo gyventojų) viešasis interesas, siekis naudotis šiuolaikiška dengta turgaviete, kurioje būtų galima lankytis bet kokiu oru. Todėl siūlome patikslinti sutartyje vartojamą turgavietės sąvoką, įtraukiant išsamų dengtos turgavietės koncepcijos aprašymą. Kitas klausimas: kaip koncepcijos rengėjai gali pagrįsti tai, kad turgavietė yra atitraukta nuo Vilniaus gatvės užstatymo linijos (pvz., palyginus su kampiniu pastatu Vilniaus g. 53)?
Klausimas dėl pėsčiųjų ir automobilių eismo organizavimo naujai įrengiamoje gatvėje, jungiančioje Vilniaus ir Kauno gatves, ar planuojama taikyti pėsčiųjų saugumą užtikrinančius sprendimus, įrengiant saugias pėsčiųjų perėjas projektuojamoje gatvėje, jungiančioje Vilniaus ir Kauno gatves? Mūsų manymu, turgavietės ir prekybos centro plane (kuris skelbiamas Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje) naujai įrengiamos gatvės sankryža ties rytiniu įėjimu į prekybos centrą ir įvažiavimu į automobilių stovėjimo aikštelę greta turgavietės yra suprojektuota neatsižvelgiant į saugaus eismo reikalavimus. Reikia atkreipti dėmesį, kad pėsčiųjų judėjimas minėtoje sankryžoje bus intensyvus: čia susikerta žmonių, einančių pėsčiųjų viaduku į Vievio miesto centrą, ir žmonių, einančių iš turgavietės ir šalia jos numatomos automobilių stovėjimo aikštelės į prekybos centrą, srautai. Tikimės, kad minėti saugaus eismo trūkumai bus ištaisyti prieš tvirtinant teritorijos išvystymo koncepciją ir vykdant tolesnius projekto etapus.

Pagarbiai,
Tomas Stankevičius

Į skaitytojo klausimą atsako  Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja Nelė Tekorienė

Teritorijų planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis teritorijų planavimą reglamentuojančiais įstatymais bei įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais. Visuomenę  su parengtais teritorijų planavimo   dokumentais supažindina  planavimo  organizatorius viešojo svarstymo metu. Viešas  svarstymas – teritorijų planavimo viešumą užtikrinanti procedūra,  kurios  metu visuomenė nustatyta tvarka supažindinama su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, organizuojamas viešas susirinkimas  teritorijų  planavimo  dokumento  sprendiniams bei pateiktiems pasiūlymams aptarti (Teritorijų planavimo įstatymo sąvoka).
Planavimo organizatorius nustatyta tvarka (reglamentuoja Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai) skelbia  informaciją  apie  detaliojo  plano ar specialiojo plano koncepcijos,  jeigu  ji rengiama, patvirtinimą ir galimybes su ja susipažinti.  
Vievio miesto teritorijos dalies tarp Vilniaus ir Kauno gatvių išvystymo koncepcijos sprendiniuose numatomos tik  teritorijos naudojimo kryptys, tvarkymo prioritetai bei statybų galimybės. Konkretūs numatomos planuoti teritorijos  tvarkymo bei naudojimo režimo reikalavimai prekybos centro bei turgavietės statybai bus numatomi Teritorijos šalia sklypo, kurio kad. Nr. 7980/0002:423, Vievio mieste detaliojo plano sprendiniuose.
Parengus minėtą detalųjį planą, bus atliekama viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu  visuomenei bus sudarytos  galimybės  įgyti  žinių  apie   teritorijų planavimo  dokumento projektą, paaiškinti  jo sprendiniai siekiant sužinoti   visuomenės  nuomonę  ir  gauti  jos  pasiūlymus  dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių.
Visi Vievio miesto gyventojams rūpimi klausimai, susiję su numatomais rengti teritorijų planavimo dokumentais, bus sprendžiami viešo svarstymo su visuomene metu teritorijų planavimą reglamentuojančių  teisės aktų nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69