Koncertas, paskaita ir paroda Vievio meno mokykloje

Koncertas, paskaita ir paroda Vievio meno mokykloje

Rugsėjo 18 dienos popietę Vievio meno mokyklos salėje įvyko renginys, miesto visuomenei pristatęs istorinį ir kultūrinį XIX a. pabaigos – XX a. pradžios laikotarpį Lietuvoje. Renginį, skirtą Europos paveldo dienoms paminėti, stebėjo meras Kęstutis Vaitukaitis, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė, VĮ „Automagistralė“ direktorius Vladislovas Molis, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė ir kiti Lietuvos kultūriniu gyvenimu besidomintys vaikai ir suaugusieji.

Koncerto pradžioje paminėta XIX amžiaus Europos tautų kovos už nacionalinę nepriklausomybę, savo valstybių sukūrimą svarba. Šiame kontekste apibūdinta sunki Lietuvos padėtis. 1795 m. po trečiojo Lietuvos – Lenkijos padalinimo didžioji Lietuvos dalis prijungta prie carinės Rusijos imperijos. Numalšinus 1830-1831 m. sukilimą, 1832 m. uždarytas Vilniaus universitetas, o po 1863 m. sukilimo beveik 40-čiai metų uždrausta lietuviška spauda.

Mokytoja Irena Mikaliūkštienė skaitė pranešimą „Muzikinis ir kultūrinis gyvenimas Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“. Klausytojams priminė ir paaiškino tokius svarbius kultūrinius įvykius, kaip pirmųjų nelegalių laikraščių „Aušra“ (pradėtas leisti Tilžėje nuo 1883 m., redaktorius J. Basanavičius) ir „Varpas“ (leistas nuo 1889 m., red. V. Kudirka) platinimas Lietuvoje spaudos draudimo metais. Pranešime paminėti lietuvių muzikinių draugijų kūrimasis ir veikla Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose bei privačių ir mecenuojamų muzikos mokyklų veikla Rietave, Plungėje ir Rokiškyje. Apibūdintas lietuviškų chorų būrimasis, lietuviškų ir „klojimo“ vakarų rengimas su vaidinimais ir chorų atliekamomis harmonizuotomis lietuvių liaudies dainomis.

Vievio meno mokyklos mokiniai akordeonais, smuikais, fleitomis ir gitaromis pagrojo žinomiausias J. Naujalio, Č. Sasnausko, J. Tallat – Kelpšos, S. Šimkaus originalias ir harmonizuotas lietuviškas chorines dainas, skambėjusias XX a. pradžios Lietuvoje „klojimų“ ir lietuviškuose vakaruose iki pat Pirmojo pasaulinio karo pradžios.

Mokytoja Gražina Petrauskaitė pasakojo apie Vilniaus teatrinį gyvenimą 1845 m. Rotušės rūmuose įsteigus teatrą, apie Rusų muzikos draugijos Vilniaus skyriaus veiklą, Vilniuje XX a. pradžioje koncertavusius garsius atlikėjus, tuo metu mėgtus kompozitorius. Fortepijono skyriaus mokiniai atliko P. Čaikovskio ir F. Šopeno kūrinius.

Koncerto metu plačiau pristatyta 1906 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto salėje pastatyta pirmoji lietuviška opera „Birutė“. Skambėjo „Birutės“ arija iš šios Miko Petrausko sukomponuotos operos. Ją saksofonu pagrojo mokinys A. Sabaitis, akompanavo mokytoja L. Vaitkūnaitė.

Koncerto pabaigoje paminėtas pirmasis profesionalus lietuvių kompozitorius, dailininkas, ypatingo talento menininkas – M. K. Čiurlionis. Jo kūriniais fortepijonui iš Varšuvos, Leipcigo bei vėlyvojo laikotarpių baigtas koncertas. M. K. Čiurlionio preliudus fortepijonui skambino jaunosios Vievio meno mokyklos pianistės.

Renginio pabaigoje meno mokyklos direktorė A. Dmukauskienė padėkojo VĮ „Automagistralė“ direktoriui V. Moliui už mokyklai dovanotas puikias M. K. Čiurlionio dailės kūrinių reprodukcijas, puošiančias mokyklos salę. Koncerto metu žiūrovai stebėjo Dailės skyriaus mokinių darbų parodą – originalių M. K. Čiurlionio paveikslų kopijas ir improvizacinius piešinius.

Rugsėjo 19 d. Vievio meno mokyklos Dailės skyriuje vyko atvirų durų diena, skirta Europos paveldo dienoms paminėti. Joje lankėsi mero pavaduotojas Vytautas Vėželis, Trakų krašto moterų veiklos centro pirmininkė Gelena Drungilienė, tautodailininkė Ona Patronaitienė ir kiti Vievio bei Elektrėnų žmonės, kuriems įdomi mokinių kūryba, suaugusiųjų darbai.

Gražina Petrauskaitė,

Vievio meno mokyklos vyr. mokytoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69