Kodėl buvo paleista Elektrėnų komunalinio ūkio taryba?

Kodėl buvo paleista Elektrėnų komunalinio ūkio taryba?

Adrija Kerbelytė
VU komunikacijos fakulteto
studentė praktikantė

Elektrėnų gyventojams įdomi Elektrėnų komunalinio ūkio ste­bėtojų tarybos veikla todėl, kad atlyginimai mokami iš gyventojų surinktų mokesčių. Rugsėjo 19 dieną Elektrėnų mero Gedimino Ratkevičiaus potvarkiu stebėtojų taryba buvo atšaukta. Meras ste­bėtojų tarybą atšaukė po paviešintos informacijos apie tai, kad tos tarybos pirmininkas yra vilnietis politikas, neseniai socialiniuose tinkluose įžeidinėjęs streikuoti besiruošiančius pedagogus, Audrius Skaistys.
Stebėtojų taryba – neprivalomas kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, ku­rį renka akcininkų susirinkimas. Elektrėnų komunalinio ūkio stebėtojų tarybos nepriklausomų narių atranka vyko 2015 metais, vadovaujantis Vyriausybės nutarimo „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ tuo metu galiojusia aktualia redakcija.
Kilus rezonansui po minėtų pasisakymų viešumoje, Elektrėnų bendruomenėje kilo diskusijos, kodėl vilnietis politikas A. Skaistys tapo Elektrėnų komunalinio ūkio stebėtojų tarybos pirmininku. Pakalbinus A. Skaistį, pastarasis pasidalino informacija, kad dalyvavo keliose Vilniaus apskrities savivaldybių atrankose: „Man pavyko būti išrinktam būtent Elektrėnuose. Padaviau dokumentus ir buvau pakviestas į atrankos posėdį, atrinktas į Stebėtojų tarybą, tada buvau pirmininko pavaduotojas, o pasikeitus sudėčiai dauguma tarybos narių mane išrinko pirmininku. Man buvo įdomi komunalinio ūkio veikla, norėjau prisidėti prie jos tobulinimo ir gerinimo“, – komentavo jis. Buvęs Stebėtojų tarybos pirmininkas taip pat pabrėžė ir tai, kad pretendavo į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietą: „Tai reiškia, kad žmogus neturi būti  susijęs su bendrovės steigėju jokiais ryšiais. Kiekvienai uždarajai akcinei bendrovei yra iššūkis atsirinkti nepriklausomus narius, nes priklausomus lengva rasti ir iš vietinių“, – komentavo A. Skaistys.
Politikas taip pat pasidalino ir Stebėtojų tarybos veiklos niuansais: „Svarstėm, tvirtinom, kūrėm strateginį planą, prižiūrėjom rodiklius, kaip vykdavo strateginis planas. Daug svarstydavome kasmetinių ataskaitų, prižiūrėjom valdybos veik­lą, ne tik kaip vienasmenį organą, bet ir kolektyvinį valdymo organą. Aišku, būdavo ir smulkesnių darbų, bet tai buvo pagrindas“, – patirtimi dalijosi A. Skaistys. Pa­klaustas, kodėl Stebėtojų taryba buvo paleista, A. Skaistys nekomentavo.
Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, kurio po­tvarkiu Elektrėnų komunalinio ūkio stebėtojų taryba paleista, šį potvarkį pakomentavo trumpai: „Įvertinus kitų savivaldybių val­domų įmonių pavyzdžius, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ste­bėtojų tarybos išlaikymo išlaidas, siekiant optimizuoti procesus (norimą rezultatą pasiekti mažesnėmis sąnaudomis), nutarta atsisakyti stebėtojų tarybos institucijos ir rinkti nepriklausomus valdybos narius konkurse, kurį netrukus pa­skelbsime“. EKŪ gen. direktorius Ričardas Leckas redakcijai sakė, kad stebėtojų tarybos nariams atlyginimas mokamas nebuvo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų