Kietaviškių seniūnė: dėkoju kritikams, nes jie skatina geriau dirbti

Kietaviškių seniūnė: dėkoju kritikams, nes jie skatina geriau dirbti

Seniūnė J. Matkevičienė susirinkusiems pristatė savo tiesioginę vadovę administracijos direktorę J. Goličenko ir pajuokavo, kad susirinkusieji jai gali seniūnę apskųsti

Kietaviškių seniūnija – ketvirta pagal užimamą gyvenamą plotą ir trečia pagal gyventojų skaičių seniūnija Elektrėnų sa­vivaldybėje. Kovo 5 dieną į susitikimą su savivaldybės vadovais kietaviškiečių susirinko beveik pilna kultūros renginių salė. Neteisūs oponentai sakydami, kad žmonės į susitikimus vangiai renkasi to­dėl, kad nepasitiki valdžia. Kie­taviškiečių gausiai susirinko ne dėl problemų. Problemą išsakė tik vienas gyventojas, ir ta problema tokia keista – asenizacijos transportas dumblui išsiurbti atsiveža per trumpą žarną, o privažiuoti arčiau objekto negali, nes klimpsta. Kietaviškių seniūnija tokia draugiška ir išradinga, kad ne tik į susirinkimus gausiai renkasi, bet savo jėgomis ir minimaliomis išlaidomis patys sugeba išspręsti daug problemų.

Tokios Kietaviškės
Ataskaitą Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė į multimediją sudėjo ir susirinkusiems išsamiai pakomentavo, kaip seniūnija gyveno 2023 metais ir kaip planuoja gyventi šiais metais. Seniūnijoje per paskutinius penkerius metus gyventojų skaičius kito nežymiai. Iki sausio 1 dienos seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 1363 gyventojai, iš jų 197 vaikai, 273 pensinio amžiaus ir 893 darbingo amžiaus piliečiai. Deja, per metus seniūnija sulaukė tik 3 naujagimių, o leidimų laidojimui išduota buvo net 26. Seniūnė ramino kietaviškiečius, kad iš tų 26 palaidotų seniūnijoje, daug yra išeivių, amžinam poilsiui sugrįžusių pas gimines. Seniūnijoje sunkiai besiverčiantiems (91 asmeniui) buvo dalinami maisto produktai, gyvena 3 šeimos, kuriom teikiama socialinių įgūdžių palaikymo paslauga, 266 asmenys prašė piniginės paramos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Prie paramos stokojantiems prisideda aktyviai su seniūnija bendradarbiaujančios labdaros organizacijos, iš kurių seniūnė paminėjo asociaciją „Ištiesk gerumo ranką“. Seniūnijoje yra 24 kaimai ir 86 km prižiūrimų kelių, iš kurių 14 km asfaltuoti. Kiti – žvyrkeliai ir grunto keliai. Seniūnija prižiūri 7 kapines, kurias ne tik tvarko, bet ir auklėja gyvuo­sius šiukšles mesti į konteinerius, o ne už tvorų. Senųjų Kietaviškių ir Kareivonių kapinės suskaitmenintos, o šiemet planuojama suskaitmeninti Žikaronių kapines. Seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas, kurios išsirinko se­niūnaičius – Liną Vrubliauskienę, Raimondą Kučinską, Ireną Petkevičienę, Gintarę Apanavičienę – aktyviai bendradarbiaujančius su se­niūnija. Seniūnijoje ūkius registravę yra per 170 ūkininkų, veikia trys stambios įmonės, o mažųjų įmonių seniūnija nė neskaičiuoja. Antra pagal stambumą įmonė savivaldybėje UAB „Bauwerk Group Lietuva“ veikia Kietaviškėse. Seniūnijoje 2023 metais buvo kilę net 6 gaisrai: tris kartus ugniagesiai kviesti buvo gesinti žolės, po vieną kartą gesinti teko transporto priemonę, gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą.

Kietaviškėse seniūnės ataskaitos pasiklausyti ir su savivaldybės vadovais susitikti prisirinko beveik pilna Kultūros klubo salė

Daug darbų ir padėkų
Pagal savivaldybės projektus Kietaviškėse atnaujintas kul­tūros klubo pastatas, renovuojama seniūnija, pastatyta autobuso laukimo stotelė, Jagėlonių buvusioje mo­kykloje įrengė gręžinį bei nuotekų valymo sistemą, Žikaronyse nu­griovė bešeimininkį pastatą, atnaujino apšvietimo infrastruktūrą, atnaujinti Kovotojų už laisvę kapai ir kt. O seniūnija infrastruktūrą gražina savo pastangomis ir minimalio­mis išlaidomis. Patys išvalė pralaidas vandeniui grioviuose, sutvarkė Aujėdo ežero pakrantę, įrengė poilsiavietę prie Kareivonių tvenkinio, renovavo krepšinio aikštelę, kapinėse pastatė lentelę su užrašu lankytojams ir dar daug kitų būtinų atlikti darbų, jei patys galėjo, tai ir atliko. Už tų darbų organizavimą seniūnė gyrė ūkvedį Donatą Kazlauską. Susirinkime kalbėjosi Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė dėkojo seniūnei už meilę savo kraštui, už gerą bendradarbiavimą, už neatidėliotinai atliktus medžio genėjimo darbus, dėl ko moksleiviai jau sėdi šviesiose klasėse ir prašė savivaldybės vadovų surasti galimybių vaikų žaidimų aikštės atnaujinimui. Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko pažadėjo aikštelės atnaujinimą atlikti etapais, nes iš karto viskam suremontuoti reikėtų daug lėšų. O seniūnė susirinkusius informavo, kad savivaldybės vadovai pildo pažadus. Praėjusių metų susirinkime meras Gediminas Ratkevičius buvo pažadėjęs padėti nusausinti vandeniu užliejamas pievas, ir pažadą išpildė. Pernai vandenį nusausino, bet šiemet vėl vanduo kaupiasi. Susitikime dalyvavęs buvęs Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas, o dabar Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Matijoška gyventojus informavo, kad norint sutvarkyti minimuo­se žemės plotuose melioraciją, reikia ir gyventojų pagalbos. Valstybinėje žemėje atnaujinta melioracijos įranga neveikia, jei nėra sujungta su melio­racijos įranga privačiuose sklypuose. Jau esą atlikti paskaičiavimai, kad 9 privačių sklypų savininkams prie mažosios melioracijos atnaujinimo reikėtų prisidėti maždaug po 1 tūkst. eurų. Seniūnė Žemės ūkio ir melioracijos skyriui dar dėkojo už tai, kad sureagavo į signalus dėl Ilgės ežere vandens nutekėjimo problemos, sutvarkė vandens išgraužtą pylimą ir perteklinio vandens nutekėjimo griovį, taip išgelbėdami šalia ežero stovinčių namų gyventojus nuo potvynio, o žuvis – nuo išgaišimo.

Moka dirbti, švęsti ir planuoti
Kietaviškės šiais metais minės 520 metų sukaktį ir jubiliejų švęsti ruošiasi deramai. Jubiliejaus proga menininkė Silvija Vaškelytė sukūrė specialų Kietaviškių logotipą, atspindintį seniūnijos istoriją ir unikalumą. Logotipe surasti galima senovės simbolikos, istorijos, bendruomeniškumo motyvų. Kietaviškiečiai istorija rūpinasi ne tik kurdami logotipus. Griaunant seną 1922 metų statybos ūkinį pastatą prie seniūnijos, atverti labai geri, sąsparomis sujungti rąstai. Seniūnė kvietė gyventojus teikti siūlymus, kaip tą rąstų statinį panaudoti seniūnijos istorijos įamžinimui.
Pernai Kietaviškėse organizuota buvo net 40 renginių, t.y. vos ne kiekvieną savaitgalį po renginį. Renginius organizuoja Kietaviškių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk. Tradiciškai organizuota buvo dainų ir sporto šventė, rudens šventė, liaudiškos muzikos vakaras, valstybinės šventės, sporto varžybos. Šuoliečių iniciatyva liepos 6 d. Valstybinės dienos šventė švenčiama ant Koplyčios kalno.
Nors, atrodo, Kietaviškėse at­likta daug darbų, bet dar daugiau spręstinų problemų surašyta į sąrašą. Tarp tų spręstinų problemų kelių ir gatvių remontai bei apšvietimo, nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, buvusių Jagėlionių ir Mijaugonių mokyklų renovacija ir pritaikymas naujoms paskirtims, daugiabučių renovacijos, melioracijos griovių valymas, o svarbiausias planas – buvusias pašto patalpas suremontuoti ir seniūnijoje turėti salę. Baigusi pristatyti seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnė dėkojo komandai, nes visi darbai esą komandos nuopelnas, dėkojo kritikams – nes jie skatina geriau dirbti, dėkojo už gerus žodžius, nes jie motyvuoja. O gyventojus vaikščioti į susirinkimus gal motyvuoja ir tai, kad prie įėjimo į salę jų laukia kultūros klube savanoriaujančios merginos, atlikusios rūbininkių pareigas. Juk visada miela ateiti ten, kur esi laukiamas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų