Kietaviškiečiai atsisveikins su kun. D. Jančiausku

Kietaviškiečiai atsisveikins su kun. D. Jančiausku

Kaišiadorių vyskupijoje mirus Skudutiškio ir Suginčių parapijų klebonui Arūnui Kazlauskui ir dėl pensinio amžiaus atleidžiant Stakliškių kleboną Alfredą Rukštą vyskupui Jonui Ivanauskui neišvengiamai teko rotuoti vyskupijos kunigus. Tai palietė ir Elektrėnų dekanatą.

14 metų Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės ir Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijoms vadovavęs kun. Dainius Jančiauskas dabar rūpinsis trimis parapijomis Molėtų dekanate. Jis paskirtas Giedraičių parapijos klebonu ir aptarnaus Bijutiškio ir Dubingių parapijas. Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją į savo rankas perims kun. D. Jančiausko brolis – kun. Gintautas Jančiauskas, šiuo metu esantis Semeliškių Šv. Lauryno parapijos klebonu.

Į Kietaviškes paskirtas kun. Aurymas Tarasevičius, vadovavęs Užuguosčio parapijai (Birštono dekanatas).

Visa kunigų rotacija:

Kun. Algimantas BALTUŠKONIS paskirtas Skudutiškio parapijos klebonu ir aptarnauti Suginčių parapiją.

Kun. Valdas BELECKAS, Alytaus šv. Liudviko parapijos klebonas, paskirtas aptarnauti Nemunaičio parapiją.

Kun. Dainius JANČIAUSKAS paskirtas Giedraičių parapijos klebonu ir aptarnauti Bijutiškio ir Dubingių parapijas.

Kun. Gintautas JANČIAUSKAS, Semeliškių parapijos klebonas, paskirtas aptarnauti Beižionių parapiją.

Kun. Gediminas MIELDAŽIS paskirtas Stakliškių parapijos klebonu ir aptarnauti Užuguosčio parapiją.

Kun. jubil. Alfredas RUKŠTA dėl pensinio amžiaus atleistas iš Stakliškių parapijos klebono pareigų ir išleistas rezidavimui į Vroclavo vyskupiją Lenkijoje.

Kun. Aurymas TARASEVIČIUS paskirtas Kietaviškių parapijos klebonu.

Parengta pagal Kaišiadorių vyskupijos kurijos inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų