Kietaviškėms 515: bendruomenė tęsia ir kuria tradicijas

Kietaviškėms 515: bendruomenė tęsia ir kuria tradicijas

Amžiai bėga. Čia protėvių žemė kieta
Rymo tyliai ir kantriai po metų našta.
O Kietaviškės auga – daug rankų jaunų
Kuria ateitį čia, ant šios žemės delnų.

Irena Petkevičienė

Birželio 15 d. prie Kietaviškių kultūros klubo vyko tradicinė Kietaviškių dainų ir sporto šventė. Prieš prasidedant oficialiajai šventės, skirtos Kietaviškių 515 metų su­kakčiai, daliai, susirinkusiems buvo pristatytos šventės metu vyksiančios veiklos. Vaikai ir jaunimas galėjo žaisti lauko žaidimus – džengą, žiedynes, golfo kopėtėles, domino XL, keturis eilėje, kryžiukus-nuliukus, galėjo pūsti milžiniškus muilo burbulus. Vakaro eigoje buvo pravedamos sportinės rungtys – vyrų rankų lenkimas (dešinės, kairės), moterų rankų lenkimas, smiginis, baudų metimas, tritaškių metimas, virvės traukimas. Lauko žaidimus ir sportines rungtis pravedė Kietaviškių jaunimas – savanoriai Dominykas Pranckietis, Laura Dobrovolskytė, Paulius Juzukonis, Mantas Kralikauskas, Girmantė Jusevičiūtė, Agnė Vaišnoraitė, Gendvilė Pluščauskaitė, Airida Jusevičiūtė. Šventės eigoje mokytojai Ramutė Stočkūnienė, Danutė Gudelienė ir Zigmas Mažeika vedė edukacijas norintiems prisiliesti prie lipdymo iš molio, juostų pynimo, medžio drožybos – senųjų amatų, o gal ir pramokti. Kai kurie renginio dalyviai pasinaudojo galimybe pasimokyti drožti šaukštą, pinti juostas, lipdyti iš molio, išspausti gipso formoje medalį su užrašu „Kietaviškėms 515“. Kietaviškių pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja R. Stočkūnienė su mokiniais šiai šventei ir kitiems metų renginiams pagamino 100 suvenyrų – molinių medalių, skirtų 515 metų sukakčiai. Gal tokia veikla ateityje taps tradicine švenčių dalimi, kaip jau tradicija tampa Kazimiero Stasiulionio verdama žuvienė, kurios visi nori paragauti. Čia gal kai kam pravertė ir naujai sumeistrautas šaukštas. Kultūros klubo salėje veikė Kietaviškių senų fotografijų paroda, ją parengė biblio­tekos vedėja Janina Černiauskienė.

Aplankius parodą, galima buvo pa­žvelgti į Kietaviškes ir kietaviškiečius, kokie jie buvo seniau. Kadangi grupės „Kitava” koncertas, vakaro įgarsinimas bei apšvietimas, diskotekos vedimas didžiąja dalimi finansuo­jami iš Kietaviškių bendruomenės veiklų projekto „Kietaviškėms – 515: bendruomenė tęsia ir kuria tradicijas“ lėšų, pakvietėme atėjusius į šventę pasirašyti specialiuose projekto renginių dalyvių sąrašuose.
Džiugino gausus ir aktyvus vietos gyventojų ir svečių dalyvavimas šventėje. Bernardo Brazdžio­nio eilėmis pradėjome iškilmingąją šventės dalį. Pirmiausia jubiliejinės 515 metų dainų ir sporto šventės proga kietaviškiečius pasveikino­ seniūnė Dovilija Cibulskienė. Ji trumpai pristatė jubiliejui išleistą knygelę „Kietaviškės“, pasidžiaugė Kietaviškių istorija, iš jos kilusiais garsiais žmonėmis ir visais kietaviškiečiais, puoselėjančiais šį kraštą.
Sveikinimo žodį tarė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Ramutė Strebeikienė. Vė­liau į sceną pakvietėme Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinius bei direktorės pavaduotoją Ramunę Matonienę ir mokytoją Gražiną ­Žalienę, jie pasveikino kietaviškiečius skambia muzikine-literatūrine kompozicija ir įteikė seniūnei paveikslą – keramikos mozaiką.
Kietaviškiečių pasveikinti­ atvy­ko Seimo nariai Jonas Liesys ir Lai­mutė Matkevičienė, Seimo narės padėjėjas Vytautas Vėželis. Jie svei­kino nusipelniusius šiam kraštui kietaviškiečius. Atsidėkodamas ben­druomenės pirmininkas Z. Mažeika įteikė svečiams po jo paties išdrožtą didelį medinį šaukštą.
Susirinkusius dainomis pasvei­kino Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“. Po koncerto seniūnė apdovanojo kapelos „Volungė“ dalyvius ir kultūros renginių organizatorę Rū­tą Vaičekonytę-Chveduk. Pasveikino kietaviškiečius ir Gilučių seniūnė Kristina Vitartė bei Kazokiškių seniūnė Vladislava Valantavičienė, taip­ pat buvusi kultūros klubo dar­buo­toja Ada Petrauskienė su vyru, savo išpuoselėtoje sodyboje patys surengiantys bendruomenines šventes.
Seniūnė padėkojo Merui Kęstučiui Vaitukaičiui, Kietaviškių pagr. mokyklos direktorei Elenai Janavičienei, direktorės pavaduotojai R. Matonienei, mokiniams, mokytojams G. Žalienei, D. Gudelienei, R. Stočkūnienei, Seimo nariams J. Liesiui ir L. Matkevičienei, kolegėms seniūnėms, Kietaviškių bibliotekos vedėjai J. Černiauskienei, apdovanojo juos naujomis knygelėmis apie Kietaviškes.
D. Cibulskienė nuoširdžiai pa­dėkojo rėmėjams: Elektrėnų savivaldybei, UAB „Bauwerk Boen“, Valerijaus Usenko personalinei įmonei „Usva“, UAB „Toga FMG“, Viktoro Kartenio firmai „Elektrė­­nų mėsa“, UAB „Giris“, ūkininkams Linui ir Sauliui Kazakevičiams, UAB „Kietaviškių gausa“.
Šventėje dalyvavo klebonas Aurymas Tarasevičius, kuris taip pat apdovanotas knygele atminimui. Seniū­nė padėkojo bendruomenės pirmininkui Z. Mažeikai, seniū­naičiams D. Pranckiečiui, Raimondui Kučins­kui, Irenai Petkevičienei, seniūnijos darbuotojams. Daug gerų žodžių seniūnė pasakė apie Julių Stasiulio­nį, kuris talkino, rengiant knygą – pateikė daug puikių nuotraukų, apie K. Stasiulionį, kurio dėka šventės svečiai gali paragauti skanios žuvienės. Norintys galėjo pasivaišinti šventės rėmėjų „Kietaviškių gausos“, Viktoro Kartenio fir­mos „Elektrėnų mė­sa“, UAB „Giris“ vai­šėmis.
Vėliau vyko grupių „Kitava“ ir „Pelenai“ gyvo garso koncertai, diskoteka, kurios metu atminimo dovanėlėmis ir proginiais medaliais „Kietaviškėms 515“ buvo apdovanoti sporto rungčių nugalėtojai. Dėkojame savanoriavusiam jaunimui!
Dėkojame renginio edukacinių veiklų mokytojams R. Stočkūnie­nei, D. Gudelienei, Z. Mažei­kai. Dėkojame už surengtą senų fo­tografijų parodą bibliotekos vedėjai J. Černiauskienei.
Vakaro pabaigoje laukė puikus šventinis fejerverkas. Bet tai nebuvo šventės pabaiga. Sekmadienį Šv. Trejybės atlaidų mišiose giedojo operos solistas Liudas Mikalauskas, kuris po mišių bažnyčio­je surengė savo koncertą, dovanojo susirinkusiems šiltą bendravimą ir nuostabų balso skambėjimą. Atlikėjo koncertas taip pat finansuojamas iš bendruomenės projekto „Kietaviškėms – 515: bendruomenė tęsia ir kuria tradicijas“ lėšų.
Nušurmuliavo tradicinė dainų ir sporto šventė. Daugelis iš jūsų klausėtės gražių gyvos muzikos koncertų, pašokote šviesų ir muzikos supami šventinėje diskotekoje, ragavote žuvienės, kai kas nusilipdėte po šventinį medalį, kai kas pasimokinote pinti juostą, vaikai žaidė, jaunimas sportavo, visi pasidžiaugėte fejerverkų žvaigždynais, galbūt girdėjote puikų atlikėjo dainavimą savo parapijos bažnyčio­je. Ši šventė buvo Jums, ši šventė buvo Jūsų. Dėkojame visiems, kurie dalyvavote, rūpinotės, organizavote, skyrėte savo laiko ir širdies gerumo.

Irena Petkevičienė,
Kietaviškių seniūnaitė

Autorės ir Rūtos Vaičekonytės -Chveduk nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69