Kaltųjų dėl sodų bendrijų neremontuojamų kelių paieškos: ar savivaldybė tikrai negalėjo teikti paraiškos, ar ne tuos kriterijus taikė?

Kaltųjų dėl sodų bendrijų neremontuojamų kelių paieškos: ar savivaldybė tikrai negalėjo teikti paraiškos, ar ne tuos kriterijus taikė?

Julija Kirkilienė

Paskelbusi informaciją, kad savivaldybė nepasinaudojo proga iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gauti lėšų so­dų bendrijų keliams tvarkyti, redakcija gavo savivaldybės raštą, kuriuo prašoma informaciją paneigti arba patikslinti. Pasirodo, Elektrėnų sa­vivaldybė parama pasinaudoti negalėjo, nes savivaldybei priklauso tik vienas sodų bendrijos kelias. Kiti Elektrėnų ir Vievio sodų bendrijų keliai savivaldybės tarybos sprendimu nebuvo įtraukti į savivaldybei priklausančių kelių sąrašą.

Milijonų ne visiems reikia

Sodų bendrijų kelius sodininkai remontuoja savo lėšomis
Sodų bendrijų kelius sodininkai remontuoja savo lėšomis

Gavę informacijos iš Susisiekimo ministerijos apie tai, kad Elektrėnų savivaldybė, kaip ir dauguma savivaldybių, nepateikė prašymo Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl sodininkų bendrijų kelių finansavimo savivaldybėje, trumpą informaciją paskelbėme skiltyje „Marga savaitė“. Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Perednienė, redakcijai tikrinant informaciją, dar kartą patvirtino, kad Elektrėnų savivaldybė nebuvo pateikusi paraiškos finansavimui.
„Lėšų sodininkų bendrijų keliams gavo visos paraiškas pateiku­sios savivaldybės, kurios atitiko nustatytus kriterijus (nurodyti keliai tikrai priklauso mėgėjų sodų teritorijoms; jie yra savivaldybės valdomi vietinės reikšmės keliai; pačios savivaldybės šiems keliams finansuoti skiria nuo 30 iki 50 proc. nuosavų lėšų)“- informavo D. Perednienė. Pranešime spaudai rašoma, kad Lietuvos savivaldybėms, su­skubusioms pasinaudoti pirmą kartą Susisiekimo ministerijos suteikta galimybe gauti lėšų sodininkų bendrijų keliams ir gatvėms, numatyta paskirstyti 3,76 mln. eurų. Tai rezervinės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, skiriamos tokiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti ir rekonstruoti.
Dėl savivaldybių pasyvumo apie milijonas eurų liko nepaskirstytas. Iš didžiųjų miestų, kuriems susisiekimo sąlygos sodi­ninkų bendrijose paprastai kelia daugiausia problemų, finansavimo paraiškas pateikė tik Vilniaus ir Šiaulių miestų savivaldybės.
„Lietuvos Nepriklausomybės lai­kotarpiu nemažai mėgėjų sodų teritorijų tapo gyvenamųjų namų kvartalais, kuriems svarbus geras susisiekimas, kokybiškos gatvės. Numatydami rezervines lėšas sodinin­kų bendrijų keliams ir gatvėms siekė­me padėti savivaldybėms spręsti sodininkų bendrijų susisiekimo problemas. Gaila, kad savivaldybės gana vangiai teikė paraiškas ir finansavimo galimybe šiemet panoro pasinaudoti tik 27 iš 60 šalies savivaldybių. Dar apie milijonas eurų šiam tikslui numatytų lėšų liko nepaskirstytas“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
Rezervinės lėšos teko 27-ioms prašymus pateikusioms sa­vivaldybėms, ketinančioms inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti savo valdomus vietinės reikšmės kelius mėgėjų sodų teritorijose. Šiam tikslui lėšų gauna savivaldybės, pačios skiriančios nuo 30 iki 50 proc. nuosavų lėšų.

Savivaldybė paramos prašyti negalėjusi

Elektrėnų savivaldybė parama pasinaudoti negalėjo, nes nurodyti keliai nėra savivaldybės valdomi vietinės reikšmės keliai. Laikinai savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjęs Jonas Grybauskas redakcijai atsiuntė raštą, kuriame teisinasi, kodėl savivaldybė negalėjusi teikti paraiškos lėšoms kelių remontams gauti. Rašte pateikta informacija, kad sodų bendrijų teritorijose esantys keliai neatitinka savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo „Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašymo patvirtinimo“ reikalavimų: 1. Susisiekimo ir inžinierinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypai nėra perduoti Elektrėnų savivaldybei; 2. Kelio juostos yra mažesnės kaip 8 m (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str. 2d.); 3. Keliai nėra jungiamieji (nejungia kitų kelių ar gyvenviečių); 4. Nėra rengta arba nėra galimybės įrengti apsisukimo aikšteles (str. 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui); 5. Keliai neveda iki visuomenės paskirties objektų; 6. Keliai neveda prie kitos paskirties žemės (viešbučių ir daugiabučių pastatų, komercijos ir pramonės teritorijų).
Pasak J. Grybausko, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ skiriamos mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija prisideda nuo 30 iki 50 proc., ir šie keliai savivaldybės tarybos sprendimu įtraukti į Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą.
Elektrėnų savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 8 d. sprendimu „Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ į vietinės reikšmės kelių sąrašą įtraukė tik vieną kelią Nr. E005 Šaltinių g. Geibonių k. su asfalto danga, einantį per sodų bendrijos teritoriją, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris, todėl Elektrėnų savivaldybė neteikė paraiškos gauti lėšų.

Susisiekimo ministerijos atsakymas: savivaldybės pačios turi teisę nusistatyti kriterijus

Kas, vis dėlto, kaltas, kad savivaldybė nepasinaudojo galimybe sodų bendrijoms padėti sutvarkyti kelius, vėl klausėme Susisiekimo ministerijos. Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Perednienė atsakė, kad Kelių įstatymas nustato, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Visus viešuosius vietinius kelius pagal Kelių įstatymo 5 straipsnio 4 dalį („vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar) valdytojai“) privalo prižiūrėti savivaldybės. Suprantama, ne visi sodininkų bendrijų teritorijose esantys vidiniai keliai atitinka viešiesiems vietiniams keliams taikomus reikalavimus, tačiau savivaldybės, įgyvendindamos 6 straipsnio 32 punkte nustatytą savarankiškąją funkciją, turi teisę pačios nustatyti kriterijus, kuriais vadovaudamosi perims sodininkų kelius ir juos įtrauks į savo tvirtinamus vietinės reikšmės kelių sąrašus.
Elektrėnų savivaldybės administracija, 2019 m. kovo 27 d. patvirtinusi Kelių ir gatvių įtraukimo į Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašymą, priėmė spendimą perimti tik tuos sodininkų bendrijų teritorijose esančius kelius, kurie atitinka vietiniams keliams taikomus reikalavimus. Kadangi sodininkų keliai, kurie neatitiko vietiniams keliams taikomų reikalavimų, nebuvo perimti ir įrašyti į Elektrėnų savivaldybės valdomų vietinės reikšmės kelių sąrašą, šių kelių tvarkymui savivaldybė negalėjo prašyti Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo lėšų rezervo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69