Kaimo gyventojai naudojasi parama asbesto stogams pakeisti

Kaimo gyventojai naudojasi parama asbesto stogams pakeisti

Vis daugiau kaimo gyven­to­jų naudojasi parama sveikatai pavojingai asbestinei stogo dangai pakeisti.

Pretenduoti galėjo ir daugiabučių gyventojai
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Pareiškėjams keliami kai kurie reikalavimai. Vienas jų – pareiškėjas savo gyvenamąją vietą turėjo būti deklaravęs kaimo vietovėje, galima keisti tik to namo stogo dangą, kuriame deklaruota besikreipiančio žmogaus gyvenamoji vieta.

Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti. Dariaus Šypalio nuotr.
Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti. Dariaus Šypalio nuotr.

Gyventojas įsipareigojo nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo dangą keičia, ir / arba jo dalies nuosavybės teisių. Namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių, Nacio­nalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) priėmus sprendimą skirti paramą.
Paramos galėjo kreiptis ir dvibučio arba daugiabučio namo gyventojai, norintys pakeisti viso gyvenamojo namo asbestinę stogo dangą. Sodininkų bendrijų ar savivaldybių centrų gyventojams ši parama neteikiama.
Įsigijęs vieną populiariausių stogo dangos tipų, pavyzdžiui, beasbesčio šiferio, plieninių čer­pių imitacijos arba plieninių pro­filiuotų lakštų, gyventojas NMA šiemet neprivaloma pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų, bet juos turės išsaugoti, kad, vykdant patikrą, galėtų juos pateikti NMA.

Apie kitus reikalavimus
Buvo ir kitų reikalavimų: tei­kiant paraišką stogo dangai pakeisti, NMA reikėjo pristatyti ir asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją pagal Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą.
Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos finansuojamos, jei nuo 1 kv. m stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų, jei jų yra, o NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduo­tas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.
Kretingos r. savivaldybės Statybų skyriaus duomenimis, pernai dėl asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo pažymos išdavimo į savivaldybę kreipėsi 39 rajono gyventojai, šiemet – 44. NMA duomenimis, respublikos mastu šiemet nuo balandžio 1-osios iki gegužės 31-osios dėl paramos kreipėsi 2 tūkst. 141 pareiškėjas.
Pakeitus asbestinę stogo dangą, reikalaujama likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, – ardoma senoji danga lūžta, trupa, skleidžia dulkes, kurias pavojinga įkvėpti. Visas atliekas būtina surinkti ir išvežti į sąvartyną. Jei pareiškėjas jas gabena į atliekų šalinimo vietą savo transportu, už sunaudotus degalus galės gauti kompensaciją.
Drausti turto projekto įgyven­dinimo ir jo kontrolės laikotarpiui projekto vykdytojas neprivalo, tačiau išlieka pareiškėjo įsipareigojimas, jei­gu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, savo lėšomis ją atstatyti.

Apie paramos sumas ir įkainius
Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 tūkst. Eur su PVM paramą, bus kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramos lėšomis kompensuoja­mos išlaidos stogo dangai ir staty­binėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti. Šiais metais prie­monės įgyvendinimo taisyklėse nurodyti 3 fiksuotieji įkainiai populiariausiai tarp pareiškėjų pasirenkamų stogų dangai ir (ar) stogų dangai ir statybinėms medžiagoms, taip pat įkainis transportavimo paslaugai (kuro sąnaudoms) iki šalinimo vietos.
Kitiems stogų dangos tipams, kuriems netaikomi fiksuotieji įkainiai, yra nustatytos NMA 1 kv. m stogo ploto su persidengimu kainos. Kai­nos nurodytos NMA svetainėje, priemonės „Parama asbestinių stogų dan­gos kei­timas (2019)“ kainų lentelėje.
Šiemet nauja tai, kad dėl fiksuotų įkainių nebereikės pateikti išlaidų apmokėjimo dokumentų.
Jei paramos gavėjas numatė stogą dengti danga, kurios priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir NMA nustatytuose įkainiuose nėra, teikdamas paraišką, turi pateikti tris komercinius pasiūlymus dėl kitos stogo dangos kainos.

Apie atrankos kriterijus
Projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos kei­timui“ vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą nuo pusės metų iki 1 metų, suteikiama 10 balų; nuo 1 iki 2 metų, – 20 balų; ilgiau kaip 2 metus, – 30 balų.
Jei investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame: gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis); yra nedarbingas (pripažintas ­0–55 proc. darbingumas); yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją, suteikiama 10 balų.
Jei pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena kartu), suteikiama 20 balų.
Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje: nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų; nuo 2 iki 3 metų, – 20 balų; ilgiau kaip 3 metus, – 30 balų.
Jei pareiškėjas turi vieną ar daugiau mažamečių vaikų arba iki 12 metų gyvenančių kartu su pareiškėju, suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmestos. Paramos negaus ir tie pareiškėjai, kurie skolingi Valstybinei mokes­čių inspekcijai ar „Sodrai“.

Užs. 1821

 

Komentarai:

  1. Labai gera paskata pasikeisti kenksmingu medziagu stogo danga i draugiskesne aplinka. Tikrai nemaza dalis pasinaudoja sia parama ir tai yra sveikintina

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69