Jaunimo poreikių tyrimas

Jaunimo poreikių tyrimas

Šių metų pradžioje Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų taryba (ESJRT) sudarė ir patvirtino 2023 metų veiklos planą, kuris orientuotas į jaunimo politikos įgyvendinimą. ESJRT, atsižvelgdama į nacionaliniu mastu išskirtas prioritetines veiklos sritis, taip pat išsikėlė vieną iš prioritetų – stiprinti jaunimo politiką vietos lygmeniu. Šiam tikslui pasiekti ESJRT numatė užduotis ir veiklas. Siekdama įgyvendinti numatytas užduotis ir planus, ESJRT įvykdė keturių etapų tyrimo procesą: anketinę apklausą, focus grupę, pristatymą su diskusija ir rezoliuciją.
2023 m. vasario–kovo mėnesiais įvykdyta internetinė apklausa dėl jaunimo poreikių Elektrėnų savi­valdybėje. Apklausti 186 jauni asmenys (14–29 m.) iš visos savivaldybės. Anketos klausimai sudaryti bendradarbiaujant su Elektrėnų jaunimo centru, Elektrėnų kultūros centru, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Elektrėnų sa­vivaldybės švietimo paslaugų cent­ro specialistėmis. Tyrimas buvo pratęstas focus grupėje, sudarytoje iš 14 jaunų žmonių. Balandžio 26 dieną tyrimo rezultatai buvo pristatyti Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje. Vyko aktyvi diskusija apie integraciją į darbo rinką, psichologų vaidmenį Elektrėnų sa­vivaldybėje, jaunimo aktyvumą ren­ginių metu, švietimo įstaigas ir ne­formalųjį ugdymą, viešąjį trans­portą, aktyvų poilsį. Diskusijoje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės jaunuoliai, su jaunimu dirbantys specialistai, Elektrėnų savivaldybės meras, Administracijos direktorė ir Savivaldybės administracijos specialistai. Buvo išsakyti visų lūkesčiai, gilinamasi į problemas, taip pat buvo priimti bendri sprendimai.
Vykdyto tyrimo metu pagrindinė respondentų grupė 14–19 amžiaus mokiniai. Jaunimui aktua­lios temos: depresija bei savižudybė, sveika mityba, fizinis aktyvumas, lytinė sveikata, motyvacijos skatinimas, streso mažinimas, emocijų valdymas, pasitikėjimo savimi stiprinimas, savikontrolė, priklausomybių prevencija. Tyrimo metu atskleis­ta, kad jaunuoliai žino, kokio­mis galimybėmis gali pasinaudoti Elektrėnų savivaldybėje, tačiau nemaža dalis atsakiusiųjų nesinaudoja galimybėmis, jų nedomina jokie kultūriniai renginiai. Tam pritarė ir diskusijoje dalyvaujantys su jaunimu dirbantys specialistai. Išryškėja gili problema dėl jaunuolių aktyvumo ir jų pritraukimo, tačiau jaunuoliai atsakymuose išreiškė poreikį didinti pavėžėjimo galimybes, aktyvių ir laisvalaikio zonų tvarkymą bei plėtimą, puoselėti esamas jaunimo erdves, kurti VR erdves, įrengti kino teatrą, šokių studijas, organizuoti pramogines ir sportines veiklas Vievio jaunimui. Nustatyta, kad jaunuo­liams trūksta psichologinę ir fizinę pagalbą teikiančių specialistų, „taip“ atsakė net 74,2 % jaunuolių, iš jų 38,2 % atsakė, kad emocinį stresą jaučia „dažnai“ ir 16,1 % „nuolat“.
Respondentai išskyrė motyvacijos skatinimo, pasitikėjimo stiprinimo, streso mažinimo ir emocijų valdymo užsiėmimų poreikį. Kur kreiptis prireikus psichologinės pagalbos, žino 58,6 % jaunuolių, tačiau pažymima, kad jaunuoliai vengia įstaigų psichologų dėl viešumo, dėl informacijos teikimo šeimos na­riams, sukurtos aplinkos, prieinamumo ir to nedaro. Daugumai apklaustų jaunuolių būtų reikalinga jaunimo sveikatos koordinatoriaus konsultacija, nes trūksta informacijos sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, lytinės sveikatos, alkoholio vartojimo, emocinės sveikatos temomis.
ESJRT, remdamasi savo atliktu tyrimu apie jaunimo poreikius Elektrėnų savivaldybėje, teiks rezoliuciją merui ir Tarybai, kurią pristatys gegužės 24 d. Tarybos posėdyje. ESJRT sieks išspręsti su jaunimo politika ir jaunimo poreikiais susijusias problemas.
Dėkojame visiems, kurie dalyvavo tyrime, bendradarbiaujančioms įstaigoms, dalyviams už puikias diskusijas ir prisidėjimą prie Elektrėnų savivaldybės jaunimo poreikių gerinimo.

Jaunimo reikalų taryba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69