Jauniausia savivaldybės tarybos narė: nuo optimizmo iki abejonių

Jauniausia savivaldybės tarybos narė: nuo optimizmo iki abejonių

Kaip teigia Taikomosios politikos instituto ekspertas Šarūnas Gustainis, be jauno žmogaus politikoje tiek mūsų politinė sistema, tiek ir visa mūsų valstybė bus nevisavertė, pasmerkta nuolat vytis pasaulį kažkur užnugaryje. Juk progresas yra pažanga tik tada, kai sena keičia nauja.

Dabartinėje Elektrėnų savivaldybės taryboje arti pusės narių – dvylika – politikos naujokai.  Jau pirmojo posėdžio, vykusio balandžio mėnesį, metu į save dėmesį atkreipė jauniausia tarybos narė Laura Andrijauskaitė. Ką apie Elektrėnų krašto problemas galvoja jaunoji politikė, kokius tikslus sau kelia ir kaip įsivaizduoja Elektrėnų savivaldybės ateitį – apie tai skaitykite Lauros Andrijauskaitės interviu „Elektrėnų kronikai“.

Gražina RADZVILAVIČIŪTĖ

„Elektrėnų kronikos“ ir Lietuvos žurnalistų sąjungos vasarį organizuotuose politiniuose debatuose kandidatai į savivaldybės tarybą save turėjo apibūdinti keliais žodžiais. Kaip keliais žodžiais save apibūdintumėte Jūs?

Esu Lietuvos centro partijos narė, po savivaldos rinkimų man buvo suteikta teisė atstovauti Elektrėnų savivaldybės gyventojų interesams taryboje. Apibūdindama save pacituosiu vieną posakį: ,,reikia būti optimistu darbo pradžioje ir smarkiai abejoti pabaigoje“. Šį principą taikau sau nuolatos, t.y. pradėdama bet kurį darbą tikiuosi maksimalaus rezultato, o atlikusi jį labai kritiškai įvertinu.

Kas paskatino Jus eiti į politiką?

Politika domiuosi seniai, tiesa, iki šiol buvau daugiau politinio gyvenimo stebėtoja ir kritikė, o tai visuomet yra paprasčiau, nei veikti. Palaipsniui ėmė bręsti mintis, kad reikia nebekritikuoti, o dalyvauti savivaldybės gyvenime, inicijuoti aktualių gyventojams klausimų sprendimą, nelaukiant, kad problemos išsispręs savaime.

Taigi politika man nebuvo tikslas, tai veikiau priemonė prisidėti prie realios veiklos gerinant savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę ir užtikrinant jų interesų atstovavimą.

Esate vienintelė Centro partijos narė Elektrėnų savivaldybės taryboje. Kaip manote, kaip seksis įgyvendinti šios partijos programines nuostatas?

Tikiu ir tikiuosi, kad dauguma Lietuvos centro partijos programinių nuostatų bus įgyvendintos, mūsų tikslas yra ištesėti pažadus rinkėjams. Lietuvos centro partija yra valdančiosios koalicijos, kuri sudaryta programiniu pagrindu, narė. Jungiantis į koaliciją buvo aptartos visų partijų programinės nuostatos, jos iš esmės daugeliu aspektų sutapo, Lietuvos centro partijos balsą koalicijos partneriai girdi ir į jį įsiklauso, todėl, manau, sunkumų įgyvendinant programines nuostatas neturėtų kilti.

Kokį įspūdį Jums paliko pirmieji savivaldybės tarybos posėdžiai, tarybos nario darbas?

Posėdžiuose daug dirbome, nemažai diskutavome, ir tai natūralu, nes buvo sprendžiama nemažai svarbių klausimų: renkamas meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, svarstomi tarybos veiklos organizaciniai klausimai, kreipimosi dėl Kazokiškių sąvartyno II-ojo sektoriaus statybų paslaugų pirkimo svarstymas ir kt. Aktyvios diskusijos rodo, kad taryba yra rimtai nusiteikusi dirbti, mums visiems linkėčiau, kad darbas būtų konstruktyvus.

Darbas Taryboje reikalauja didelės kompetencijos ir asmeninės atsakomybės už priimamus sprendimus, aukštų moralės principų laikymosi. Tai sudėtinga sritis, tačiau rinkdamasi šį kelią, to ir tikėjausi.

Pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje buvusio mero klausėte, kaip jis kovos su stagnacija. Ką turėjote omenyje, kas Elektrėnų savivaldybėje patiria stagnaciją?

Ne visai taip, aš konstatavau, kad ilgalaikis stabilumas turi tendencija virsti stagnacija, juo labiau, kad tokios apraiškos savivaldybėje yra matomos, ir paklausiau mero, kokių veiksmų jis imtųsi, jei būtų išrinktas antrai kadencijai, kad taip nenutiktų.

Stagnacija, kaip žinia, yra sustingimas, sustojimas, neveiklumas. Stagnacijos apraiškas aš matau keliose srityse: šilumos ūkio ir komunalinių paslaugų problematikoje (ypač Vievio mieste), Elektrėnų savivaldybės, ypač atitolusių seniūnijų, infrastruktūros plėtros nebuvime ir pan. Man norėtųsi, kad Elektrėnų savivaldybė pasižymėtų veržlumu, užimtų lyderio pozicijas tarp savivaldybių ne tik ES paramos lėšų įsisavinime, bet ir kitose srityse, kad ši savivaldybė būtų žinoma Lietuvos mastu ne tik dėl AB „Lietuvos elektrinė“ buvimo, bet ir dėl kultūros, sporto pasiekimų ir aukštos gyvenimo kokybės.

Kadangi esate jauniausia Elektrėnų savivaldybės tarybos narė, tikimasi, kad skirsite daugiau dėmesio jaunimo interesams. Kokie Jūsų planai šioje srityje?

Be abejonės, jaunimo politika yra viena prioritetinių veiklos sričių, apimanti daug probleminių klausimų: pilietiškumo ugdymas, jaunų žmonių emigracijos stabdymas, jaunimo užimtumo plėtra, jaunimo įsidarbinimo klausimai ir pan.

Šios problemos yra aktualios visoje Lietuvoje bei nesvetimos ir Elektrėnų savivaldybei.  Pirminiai mūsų  tikslai šioje srityje yra suburti aktyvų jaunimą, skatinti bendruomeniškumą bei iniciatyvumą sprendžiant su šia sritimi susijusias problemas, siekti, kad jaunimas grįžtų gyventi, kurti ir dirbti į Elektrėnų savivaldybę. Be abejonės, skyriuje svarstysime jaunimo politikos plėtros priemonių plano parengimą bei ieškosime galimybių jo realizavimui.

Kokius tikslus sau keliate?

Sau keliu kelis reikalavimus:pateisinti gyventojų lūkesčius bei garbingai atstovauti jiems ir Lietuvos centro partijai Taryboje, o darbo tikslų yra nemažai, t.y. ir šios partijos programinių nuostatų įgyvendinimas, ir bendruomenių aktyvumo skatinimas, ir socialinių paslaugų plėtros skatinimas ir pan.

Kokios Elektrėnų savivaldybės gyventojus kamuojančios problemos Jums atrodo svarbiausios?

Aktualiausia problema, be abejonės, yra gyventojų gyvenimo kokybės klausimas, kuris turi kelias dedamąsias: socialinė gerovė, fizinė ir emocinė sveikata. Gyvenimo kokybei daro įtaką sudėtinga materialinė padėtis, kuri priklauso nuo įsidarbinimo galimybių, šilumos ūkio ir komunalinių paslaugų įkainių, socialinių paslaugų ir pan., taip pat aplinkos kokybės klausimai, turiu mintyje Kazokiškių sąvartyno keliamas problemas, sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas, laisvalaikio  praleidimo galimybių stoka atitolusiose seniūnijose ir pan.

Kokie galėtų būti jų sprendimai, Jūsų nuomone?

Šių problemų sprendimo būdai yra sudėtingi ir reikalaujantys sisteminių veiksmų. Aprašyti, kaip mes ketiname spręsti šiuos klausimus, nepakaktų viso leidinio numerio, trumpai galiu pasakyti, kad yra numatyta daug kompleksinių priemonių, kurios galėtų padėti spręsti šiuos klausimus.

Kaip įsivaizduojate Elektrėnų savivaldybės ateitį?

Elektrėnų savivaldybė – lyderiaujanti savivaldybė, kuri yra investicijų, kultūros, sporto bei pramogų traukos  centras. Savivaldybė, kurioje mums visiems gera gyventi.

Dėkojame už atsakymus.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69