Išrinko geriausią

Išrinko geriausią
Geriausia 2019 metų bendruomenės pirmininkė Rita Buividavičienė
Geriausia 2019 metų bendruomenės pirmininkė Rita Buividavičienė

Laikas, apsukęs ratą, pasikartoja dar syk,- rašo poetas Aidas Marčėnas. Atrodo, nieko naujo nepasakė, bet priminė Naujųjų metų, kurie už nugaros palieka praėjusiuosius, prasmę. Praėję metai jau liko tik gražiuose prisiminimuo­se. Prisiminimais li­­ko ir mūsų žaidimas „Ren­­kame geriausią bendruomenės pirmininką“. Į mūsų pirmą kartą organizuotą, bet tikime, tapsiantį tradiciniu, žaidimą aktyviai įsitraukė 10 bendruomenių. Jau seniai redakcijos pašto dėžutė nebuvo mačiusi tiek daug mūsų skaitytojų laiškų, o redakcijos duris žmonės varstė ne su savo problemomis ar įvairiomis žiniomis, o su iškirptais kuponais. Kiekvienas, atnešęs kuponą, dar ir gražių žodžių apie savo bendruomenės pirmininką nepagailėjo. Štai Alesninkų bendruomenė savo pirmininkui Antanui Česoniui dėkoja už naujus bendruomenės namus. Bendruomenės narė Juzė Bricienė laiške rašo:

Nauji bendruomenės namai
Gruodžio 7 dienos popietę Ales­ninkų kaimo bendruomenės nariai rinkosi į bendruomenės ataskaitinį susirinkimą. Rinkosi ne bet kur, bet į nau­jus, dar medžiu ir dažais kvepiančius, bendruomenės namus. Tiesa, namelis nedidelis, bet mielas ir jaukus. Už pastangas jam atsirasti dėkojame bendruomenės pirmininkui Antanui Česoniui, valdybos narei Onutei Paškevičienei ir visiems bendruomenės nariams, kurie prisidėjo prie jo dažymo ir tvarkymo.
Po išsamios valdybos ir pirmininko ataskaitos buvo aptarti einami bendruomenės reikalai ir kitų metų planai. Po susirinkimo likome pabendrauti ir pavakaroti. Namo grįžome su gera nuotaika ir džiaugsmu širdyje. Taip ir norisi prisiminti mūsų senolių išmintį – prieš šv. Kalėdas skolą grąžink ir susipykęs susitaikyk, gyvenimas bus šviesus ir geras.
Prasmingų ir linksmų šv. Kalėdų.

Bendruomenės narė Juzė Bricienė

Gražiai apie savo bendruo­menės pirmininkę kalba gilutiškiai. Gilu­čių bendruomenė bene jauniausia savivaldybėje, o kiek daug darbų jau nuveikė. Bendruomenės pirmininkė Vida Vičkačkienė žmones sujungė bendriems renginiams, edukacijos projektams ir kt. Girdami bendruomenės pirmininkę, gilutiškiai nepamiršta pagirti ir savo seniūnės Kristinos Vitartės, kuri savo jaunatviška energija jau spėjo uždegti ir seniūnijos gyventojus.
Pilypiškių gyventojai savo bendruomenės pirmininkę Agotą Veršilienę giria už nepailstamą bendravimą su savivaldybės vadovais dėl savo bendruomenės ge­rovės. Gyvenvietė per 12 bend­ruomenės gyvavimo metų pasikeitė neatpažįstamai ir dabar daug jau­nų žmonių gyventi nori kaime, Pilypiškėse.
Žaidime dalyvavo Seme­liškių, Gilučių, Alesninkų, Pily­piškių, Kietaviškių, Lazdėnų bend­ruomenė „Liepa“, Kazokiškių, Pa­strėvio, Abromiškių ir Elektrėnų bendruo­menės. Gausiausiai balsavo Seme­liškių bendruomenės nariai, už savo bendruomenės pirmininkę Ritą Buividavičienę atsiuntę net 83 kuponus. Už Gilučių bendruomenės pirmininkę Vidą Vičkačkienę atsiųstas buvo 51 kuponas. Alesninkų bend­ruo­menės pirmininkui Antanui Če­so­niui atiteko 22 kuponai. Šiek tiek mažiau kuponų atsiųsta buvo už Abromiškių bendruomenės pirmininkę Daivą Šareikienę, Pastrėvio bend­­ruomenės pir­mininkę Vikto­riją Juknevičienę, Pi­lypiškių – Ago­tą Veršilienę, Lazdėnų – Aliciją But­kevičienę, Kazokiškių – Stasį Virga­navičių, Kietaviškių – Zigmą Ma­žeiką, Elektrėnų – Vladimirą Fedotovą.
Sveikiname aktyviausias bendruomenes ir jų pirmininkus. Trims daugiausiai kuponų surinkusiems pirmininkams – Ritai Bui­vidavičienei, Vidai Vičkačkienei ir Antanui Česoniui – do­vanojame po 2 kvieti­mus į sau­sio 4 dieną Elektrėnų kul­­tūros centre vyksiančią operetę „Išsi­pildžiusios svajonės istorija“. Dėl bilietų paskambinkite į redakciją. O pa­grindinį Geriausio bendruomenės pirmininko prizą įteiksime Semeliškių bendruo­menės susirinkime.
Žaidimas baigėsi, prasideda ­nau­­j­i metai, nauji darbai, nau­ji rū­pes­­čiai. Netruks tie metai prabėgti. Juk kai gera gyventi, dienos visada bėga greičiau. O gyventi veiklio­je bendruomenėje, sutikite, ir gera, ir smagu.

Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69