Investicijos į ūkių modernizavimą – visada apsimoka

Investicijos į ūkių modernizavimą – visada apsimoka
Savo valdų konkurencingumą bei pajamas iš žemės ūkio veiklos didinti siekiantys ūkininkai ir juridiniai asmenys nuo sausio 4 d. iki metų pabaigos vėl gali teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013m. programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“.

Dokumentų reikia mažiau
Paraiškos priimamos pagal visas tris priemonės veiklos sritis. Pirmoji remiama veiklos sritis – „Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“. Pagal antrąją veiklos sritį į paramą galima pretenduoti projektams, kurių prašomos paramos suma iki 150 000 Lt bei projektams, kurių prašomos paramos suma didesnė nei 150 000 Lt. Trečioji remiama veiklos sritis – „Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“.
Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Investicinių ir kompensacinių kaimo plėtros priemonių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Jusienė, palengvinus paramos teikimo tvarką, dabar teikiant paraišką reikia mažiau dokumentų. Pvz., jei dalis projekto bus įgyvendinama skolintomis lėšomis, tai su paraiška, kaip ir anksčiau, reikia pateikti paskolos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus, tačiau paskolos sutartį reikia pristatyti ne iki paramos sutarties pasirašymo, o su pirmu mokėjimo prašymu.
Kaip ir anksčiau, kartu su paraiška reikia pateikti atskirą verslo planą. Tačiau jį parengti dabar paprasčiau – tereikia užpildyti patvirtintą verslo plano tipinę formą.
Investicijos sugrįžta
ES parama žemės ūkio valdoms modernizuoti pasinaudojo ir Šakių rajonoVoniškių bendrovė. Henriko Braškio vadovaujama bendrovė valdo apie 1300 ha žemės naudmenų, augina rapsus, miežius, avižas, kviečius, laiko 600 galvijų, iš jų 300 melžiamų karvių.
Vykdant modernizavimo programas ir investicijas bendrovėje pastatytas bokštinis grūdų sandėlis, įgyvendintas gyvulininkystės bazės modernizavimo projektas, įrengta pieno ferma su naujausia įranga ir melžimo aikštele, du gelžbetoniniai skystojo mėšlo rezervuarai, įsigyta modernios žemės dirbimo ir pašarų ruošimo technikos.
„Viso to nebūtume padarę be Europos sąjungos paramos“,- pripažino direktorius ir pridūrė, kad dabar ruošiamas naujas projektas kitos fermos rekonstrukcijai.
„Iš tiesų ją praktiškai reikės nugriauti ir tada plėsti, kad talpintų 317 galvijų“,- artimiausius ateities planus, kuriems įgyvendinti taip pat bus prašoma ES lėšų, atskleidė H.Braškys.
Kai kalbėjomės, direktorius kaip tik rengėsi kelionei į Prancūziją. „Aplankysim vieną gamyklą, nes norime įsigyti savaeigių purkštuvų, o ateityje – ir savaeigį pašarų skaldytuvą “,- sakė direktorius. Jis tvirtino, kad daugiau plėstis bendrovė neketina, bet modernizaciją nuolat tęs, nes tokios investicijos visada sugrįžta, o konkurencingas gali būti tik modernus ūkis.
„Be to, dabar paramą gauti daug lengviau. Ypač mažieji projektai finansuojami labai operatyviai, o ir pasiruošiame juos patys, specialistų nebereikia samdyti“,- geromis permainomis džiaugėsi H.Braškys.
Turi apdrausti turtą
Minėtos priemonės antrosios veiklos srities pareiškėjų gerai sutiktas ir dar vienas palengvinimas – jiems nebereikia privalomai drausti savo pasėlių. Draudimu jie gali pasinaudoti, tik jei patys to nori.
Šios veiklos srities lėšomis yra finansuojami projektai, susiję su žemės ūkio produktų gamyba, paslaugų žemės ūkiui teikimu ar prekinių žemės ūkio produktų apdorojimu ir pateikimu rinkai. Remiama ir biodujų iš ūkiuose susidarančių atliekų gamyba, tačiau pagamintos biodujos gali būti naudojamos tik savo reikmėms.
Pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu turtas draudžiamas nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę). Įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į turto naudojimo laiką ir nusidėvėjimą.
Teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį gali žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys ir paslaugas žemės ūkiui teikiantys ūkininkai bei juridiniai asmenys. Tokia parama taip pat gali būti skiriama žemės ūkio kooperatyvams bei mokymo institucijoms, turinčioms eksperimentinius ar mokomuosius ūkius, kuriuose yra gaminama žemės ūkio produkcija.
Pagal antrąją ir trečiąją veiklos sritį didžiausia paramos suma 2007–2013 m. laikotarpiui vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 381 120 Lt. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 690 560 Lt.
Finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 50 proc. Jauniesiems ūkininkams finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu jaunasis ūkininkas dirba mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc. Daugiau informacijis galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69