Ilga pasaka apie sklypus prie marių

Ilga pasaka apie sklypus prie marių

Julija Kirkilienė

Nuo Mažiklės pusiasalio palei Elektrėnų marias, einant link Geibonių, tenka pereiti kaip toje pasakoje – tris upelius ir keturis tiltus. O tada jau prieiti Geibonių g. 3 C ir 3 D adresu pažymėtus sklypus, kuriuose planuojama pastatyti 40 poilsio paskirties namų. Praėjusiais metais sklypuose aktyviai vykdyti darbai sustojo. Priežastis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nepatvirtino sklypų savininko UAB „Nexteko“ detaliojo plano.

Veiklą tęsti sutrukdė pažeidimai

Minimi sklypai žemės paveldė­tojams Švažams grąžinti nebuvo. Buvę savininkai redakcijai sakė, kad už sklypą prie marių jie gavo kompensaciją, o sklypas paliktas sa­vivaldybės reikmėms. Apie tai ra­šėme keletą kartų. 2022 m. savivaldybei inicijavus, Nacionalinė žemės tarnyba sklypus pardavė UAB „Nexteko“. Netrukus naujasis žemės savininkas sklype energingai skubėjo vykdyti darbus: kirto medžius, asfaltavo kelius, kasė griovius, tvėrė tvoras. O šiuo metu sklype ramu, tik dirbtiniais upeliais į marias teka vanduo, nusausindamas sklypus. Per tuos upelius padaryti tilteliai – praėjimas žmonėms laisvas. Išasfaltuotais sklype keliukais galima pasivaikščioti, pasigrožėti gamta. Gamta toje vietoje tikrai graži: kur ne kur dar likę neiškirstų pušelių ir net septynkamienė liepa. Teritorijoje jau pastatyti teniso kortai, išvedžiotos kai kurios komunikacijos. Kad būtų planuojamas keliukas pagal marias, kol kas žymių jokių nesimato. Nesimato ir valstybinio miško, kurį naujieji sklypo savininkai iškirto ir, kaip informavo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas spaudai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos miškų įstatymą. O Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos informavo, kad dėl tų pažeidimų ir dar kitų trūkumų detaliojo plano patikrinimas sustabdytas. O be plano verslininkas negali tęsti darbų, negali net pardavinėti tų 40 sklypų, kuriuose planuojama statyti namus.

 

This slideshow requires JavaScript.

Detaliojo plano vingiai

Primename, kad 2014 metais patvirtintą detalųjį planą ilgu pavadinimu UAB „Nexteko“ nori pakeisti. Plano pakeitimo koncepciją administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius tvirtinimui planavo teikti savivaldybės tarybai. Taryba kelis mėnesius diskutavo, ginčijosi, bet dauguma tarybos narių koncepcijai būtų nepritarę. Tai įvertinęs direktorius pagal galiojantį įstatymą detaliojo plano dokumentą pasirašė pats, sklypų savininkas pasisamdęs projektavimo įmonę sukūrė nau­ją sklypų detalųjį planą, t.y. pakeitė buvusį planą į naują. Detaliojo plano pavadinimas labai ilgas: „Rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliojo plano, teritorijos tarp Draugystės gatvės ir Elektrėnų marių ir Rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliojo plano, teritorijos tarp Geibonių gatvės ir Elektrėnų marių keitimas“. Toliau tai bus vadinama sutrumpintai – DP. Detalusis planas, kaip priklauso, buvo pristatytas svarstyti visuomenei. Administracijos direktorius naująjį planą pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai patikrinimui, ar viskas gerai suplanuota. Minėto DP patikrinimą atlikę VTPSI Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento planavi­mo skyriaus specialistai surado trūkumų ir Elektrėnų savivaldybės administraciją bei UAB „Projektavimas“, kurie tą detalųjį planą rengė, įpareigojo trūkumus pašalinti.

 

Tokie trūkumai

Detaliajame plane pareigūnai nustatė 5 trūkumus, iš kurių vieno pašalinti, atrodo, nėra galimybių. Tas trūkumas toks: dar iki naujo DP paruošimo, t. y. kol galiojo ir tebegalioja 2014 metų detalusis planas, teritorijoje buvo iškirsta 0,26 ha valstybinio miško, o miško paskirties žemė paversta „kitomis naud­menomis“. Tose kitų naudmenų teritorijose buvo išasfaltuoti keliai. Minėtos Inspekcijos išaiškinimuose parašyta, kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis būtų galima, jei tai būtų numatyta Bendrajame savivaldybės plane. Bėda ta, kad būsimajame savivaldybės Bendraja­me plane, ku­rį savivaldybės taryba turėtų pa­tvirtinti šiais metais, tokios sąlygos yra numatytos, bet sklypo detalusis planas patvirtintas pagal senąjį, vis dar galiojantį bendrąjį Elektrėnų savivaldybės planą. Nau­jąjį Bendrąjį planą patvirtinti buvo planuota iki 2023 metų, bet nepa­tvirtino. Savivaldybei nepasisekė su­rinkti visų reikiamų dokumentų ir parašų ir, kaip buvo planuota, nespėta pateikti tarybai patvirtinti. Dėl specialistų išaiškinimo, kad žemės paskirtis pakeista ne pagal galiojančius įstatymus, bėdos turi ir sklypo savininkas, ir savivaldybė. Kaip trūkumus bus galima ištaisyti, klausėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus.

Administracijos direktorius G. Ratkevičius:
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu patvirtintu detaliuoju planu yra numatyta miško naudmenas pakeisti kitomis. Viešame aukcione sklypą įsigijęs savininkas 2022 m. inicijavo detaliojo plano pakeitimą. Kadangi savininkas paprašė didesnio nei leidžia bendrasis planas užstatymo intensyvumo, prašymą tenkinti atsisakyta. Kuomet savininkas naujame prašyme sumažino numatomo užstatymo intensyvumą iki bendruoju planu leidžiamos ribos, nebuvo pagrindo nepradėti detaliojo plano keitimo procedūrų. Savininko inicijuotame ir jo parengtame detaliojo plano pakeitimo projekte siūloma padalinti teritoriją, tačiau sprendinių dėl miško naudmenų pa­keitimo kitomis nesiūloma keisti. Taigi, miško naudmenų keitimo klausimas nėra detaliojo plano keitimo objektas. Statybos inspekcija (teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija) turės įvertinti šias ir kitas aplinkybes tikrindama detaliojo plano pakeitimo projektą ir teikdama patikrinimo aktą, kurio iki šiol dar nėra. Savivaldybė laikosi savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų pri­imamų sprendimų teisėtumo principo, todėl, ar bus patvirtintas detalio­jo plano pakeitimas, priklausys nuo Statybos inspekcijos patikrinimo akto. Kadangi savivaldybė neinicijavo detaliojo plano keitimo, jo nepatvirtinimas savivaldybei nebūtų labai reikšmingas.

 

Ilga pasaka

Kaip bebūtų galima trūkumus ištaisyti, detaliojo plano patvirtinimas užsitęs. Inspekcija informavo, kad DP patikrinimas nutraukiamas, o pradėti patikrinimą iš nau­jo bus galima tik pašalinus surastus trūkumus, pateikus atitinkamus dokumentus, panaikinančius patikrinimo nutraukimo priežastis, o tada detalųjį planą pateikti iš nau­jo. Tokios tos pasakos apie sklypus prie marių. Gyventojai gali tik pasidžiaugti tuo, kad nuo Mažiklės pusiasalio pagal marias šią vasarą dar galės vaikščioti netrukdomai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69