Gyvensime kaip rojuje

Gyvensime kaip rojuje

Savivaldybės tarybos posėdis, vykęs rugsėjo 28 dieną, prasidėjo mero Kęstučio Vaitukaičio ir eksmero Arvydo Vyšniausko ginču, ar tarybos daugumos veiklos programa yra sprendimo projektas, ar pareiškimas, ir kada jį reikia svarstyti. Keliasdešimt minučių pasiginčijus, balsavimu buvo nutarta posėdžio tvarkos nekeisti ir pirmiausia meras perskaitė veiklos programą, kurią įvykdžius elektrėniečiai gyventų kaip rojuje.

Julija KIRKILIENĖ

Gyvensime gerai

Veiklos programą skaitykite penktame „Elektrėnų kronikos“ puslapyje. Perskaitęs valdančiosios daugumos veiklos programą, kurią pasirašė 15 tarybos narių, meras perskaitė ir opozicijos pareiškimą, kad opozicija savo lyderį rinks rotacijos būdu kas 6 mėnesius. Pirmąjį pusmetį lyderiu išrinktas Arvydas Vyšniauskas. Opozicijos lyderio paprašiau pakomentuoti valdančiųjų veiklos programą:

„Vienareikšmiškai, tai mažai ką sakantys priešrinkiminiai pažadai likus 3,5 metų iki rinkimų. Kodėl? Dokumentas mirga žodžiais „sieksime“, „stengsimės“, „inicijuosime“, „skatinsime“, „imsimės priemonių“ ir pan., kurie niekuo juos parašiusių neįpareigoja.

Kita programos dalis – abstraktūs pažadai padaryti darbus, kuriuos daryti privalo bet kuri savivaldoje esanti valdžia, pavyzdžiui, skatinti vaikų užimtumą, gerinti savivaldybės kultūros ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą, gerinti sveikatos įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, gyventojus informuoti apie taršos lygį ir panašiai. Šių ir panašių darbų nedarant, paprasčiausiai nebus atliekamos teisės aktais numatytos funkcijos.

Atskira kalba apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pertvarkas. „Buvusiuosius“ kritikavę dėl šių įstaigų darbuotojams sėjamo išankstinio nerimo, „dabartiniai“ daro tą patį. Valdančioji savivaldybės dauguma (LiCs, NS, TS-KD, KP, LVLS, CP) pasirengusi reorganizuoti daugybę savivaldybės įstaigų, optimizuoti, galima sakyti, visą įstaigų tinklą. Dar ne taip seniai kai kurias įstaigas palaikydami asmenys galimai vykdė priešrinkiminę viešųjų ryšių akciją.  Kaip jaustis  žadamų reorganizuoti ar optimizuoti įstaigų darbuotojams, kai be menkiausio pokalbio su jais, valdantieji priima sprendimą dėl jų likimo?

Tai tik pirmieji pastebėjimai. Gilesnei analizei ir programos vertinimui reikia laiko.

Būdamas opozicijos lyderiu jaučiu atsakomybę siekti, kad valdančiosios daugumos veiksmai nekenktų savivaldybės gyventojų interesams.“

Meras taip pat pristatė pulką visuomenės patarėjų, tarp kurių dauguma į tarybą nepatekę arba negalintys tarybos nariais būti politikai: mokytoja  Daiva Vileikienė iš  Liberalų ir centro sąjungos, gydytojas Kristijonas Kameneckas, Centro partijos pirmininkas,  Beižionių globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas, iš Krikščionių partijos, verslininkas Bronius Pargaliauskas, iš Tėvynės sąjungos–Lietuvos konservatorių partijos, advokatas Andrejus Paberalis,  buvęs Naujosios sąjungos-socialliberalų partijos narys, į rinkimus ėjęs su nepartine koalicija „Elektrėnų kraštas“, Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius, liberalcentristas Ričardas Leckas ir Vievio seniūnas, liberalcentristas Zenonas Pukėnas. Toks gražus būrelis visuomenės veikėjų visuomeniniais pagrindais konsultuos gerai savivaldybei vadovauti besistengiančią valdančiąją daugumą.

Bedantis kontrolierius

Savivaldybės kontrolierius Juozas Zaveckas pristatė kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitas.

Pagal ją, visos savivaldybės įstaigos ir administracija dirbo gerai, kai kam buvo rekomenduota darbą pagerinti. Kartu su administracijos direktoriumi Henriku Petrausku opozicijai kontrolierius atsakinėjo, kad  kai kuriose įstaigose blogai dirbo finansininkės, todėl tose įstaigose buvo rasta nepatenkinama finansinė būklė. Finansininkės pakeistos ir padėtis pagerėjusi. Statybininkų darbo kokybei užtikrinti priimti nauji statybos priežiūros specialistai. Paaiškino,  kodėl reikia sutvarkyti savivaldybės turimų įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą buhalterinės apskaitos registrą. Nuo kadencijos pradžios dirbantis kontrolierius per visus 11  savivaldybės veiklos metų didelių trūkumų čia niekada nerado. Nežinia, ar todėl, kad savivaldybės administracija visada gerai dirbo, ar savas kontrolierius saviems nekanda.

Kam, kas ir už ką mokės

Nebūna tarybos posėdžio, kuriame nebūtų aptariami finansiniai savivaldybės reikalai.

Ne išimtis buvo ir šis posėdis. Patikslintas buvo 2011-2013 metų biudžeto ir strateginės veiklos planai. Iš vienų pinigėlių buvo atimta, kitiems – pridėta. Į opozicijos klausimą, ar šiais metais užteks planuose numatytų pinigų, Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Regina Žemaitienė atsakė, kad pinigų pritrūkti gali tik Elektrėnų socialinės globos namams.

Paskirstyti buvo atlyginimai ir priedai mokytojams ir mokyklų direktoriams. Direktoriams paskirti maksimalūs priedai. Tarybos narys Audrius Jurgelevičius siūlė valdantiesiems mokytojų priedus suvienodinti su direktorių, o Vievio gimnazijos, kuri turi finansinių sunkumų, direktoriui priedą sumažinti. Opozicija išgirsta nebuvo.

Kalbant apie pinigus buvo užsiminta ir apie Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro bei Elektrėnų komunalinio ūkio transporto skyriaus skolas. Skolas paprastai kiekvienais metais savivaldybė dengia iš biudžeto. Tai reiškia, kad mes visi mokame už tuos, kurie važinėja EKŪ autobusais.

Vieni klausė, kiti atsakinėjo

Šios savivaldybės kadencijoje  svarbūs klausimai, tokie kaip dėl detaliųjų planų ir teritorijų planavimo  rengimo ir tvirtinimo, paraiškų taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimų,  svarstomas ne tarybos, bet kolegijos posėdžiuose, kuriuose posėdžiauja ne 25, bet 9 tarybos nariai.

Tad vos trejetą  valandų vykęs tarybos posėdis, baigėsi klausimų – atsakymų valandėle. Meras informavo, kad pasirašytas ketinimo protokolas dėl „Jaunimo kranto“ ateities, paaiškino, kaip tarybos nariams bus apmokėta už darbą ir kanceliarines prekes, administracijos direktorius H. Petrauskas atsakė į Vaido Ratkevičiaus klausimus apie komisijos darbą, tiriant skundą dėl Beižionių seniūno organizuotų darbų, atidirbinėjantiems už pašalpas, apie medžių genėjimą ir medienos panaudojimą. Tarybos narys Nikolaj Melnikov perskaitė Abromiškių gyventojų prašymą dėl nekokybiškai, jų manymu,  atlikto vandentvarkos projekto.

Į posėdį užsukę buvo ir netikėti svečiai iš skirtingų organizacijų, bet dėl tos pačios – Kazokškių sąvartyno – problemos. Vilniaus apskrities atliekų centro direktorius Juozas Šiaudinis ir jo pavaduotojas Osvaldas Markevičius su savivaldybės vadovais kalbėjo apie tą TIPK leidimą, o laikraščio „Respublika“ žurnalistai kalbino merą K. Vaitukaitį bei Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų savivaldybės agentūros vedėją Virgilijų Pruską ir klausinėjo apie tą patį  TIPK ir jų veiksmus, kad sąvartynas nekenktų žmonių sveikatai ir gyvenimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69