ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „INTERAKTYVIŲ EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SUDARANT SĄLYGAS GYVENTOJŲ NUOMONEI PAREIKŠTI (ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE)“

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „INTERAKTYVIŲ EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SUDARANT SĄLYGAS GYVENTOJŲ NUOMONEI PAREIKŠTI (ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE)“

017sdgdgdfghfdh

2009 m. gruodžio 24 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Interaktyvių el. demokratijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sudarant sąlygas gyventojų nuomonei pareikšti (elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje)“, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-01-002, finansavimo ir administravimo.


Tikslas
– sukurti ir įdiegti elektroninės demokratijos priemones.
Uždavinys – sukurti ir įdiegti IRT sprendimus, didinančius veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinančius bendruomeniškumą.
Veikla – projekto metu turi būti parengtas Elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimo informacinės sistemos projektavimo ir procedūrinis aprašas bei įdiegti 4 IRT moduliai, įrengta techninė bazė, skirta interaktyvioms el. demokratijos paslaugoms Elektrėnų savivaldybės gyventojams įdiegti ir funkcionuoti.
Tikslinės grupės – Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Projekto rezultatas bus pasiektas laiku ir kokybiškai.
Projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtus biudžeto asignavimus, prisidės prie Ekonomikos augimo veiksmų programos.
Projekto metu siekiama sukurti ir įdiegti informacinėmis ir ryšių technologijomis grįstas elektronines priemones, skirtas elektroninės demokratijos plėtrai. Buvo atliktas šiuo metu teikiamų el. demokratijos priemonių įvertinimas ir parengta elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimo ir teikimo Elektrėnų savivaldybėje informacinės sistemos projektavimo ataskaita ir procedūrinis aprašas. Projekto metu bus įdiegtos šios elektroninės paslaugos: savivaldybės teisėkūros modulis (įskaitant elektroninio balsavimo sistemą), elektroninių apklausų modulis, viešosios komunikacijos modulis ir teritorijų planavimo dokumentacijos elektroninio publikavimo visuomenei modulis. Projekto metu buvo įsigyta ir instaliuota techninė įranga, reikalinga el. demokratijos priemonėms įgyvendinti. Įdiegus priemones, teisės aktų projektai ir teisės aktai pristatomi visuomenei, užtikrinant viešumą ir skaidrumą. Diegiamas savivaldybės teisėkūros modulis, apimantis teisės aktų ir jų projektų viešinimo visuomenei sistemą ir elektroninio balsavimo sistemą, taip pat diegiamas elektroninių apklausų modulis, skirtas savivaldybės bendruomenės narių nuomonės apklausoms vykdyti (el. priemonėmis) savivaldybei aktualiais socialiniais, ekonominiais, švietimo, kultūriniais ir kt. klausimais. Siekiant, kad vietos valdžia taptų atviresnė bei prieinamesnė ir dar geriau reaguotų į bendruomenės ir atskirų jos narių poreikius, diegiamas viešosios komunikacijos modulis (tarybos posėdžių vaizdo įrašai internete), taip pat projekto metu diegiamas teritorijų planavimo dokumentacijos elektroninio publikavimo visuomenei modulis.
Elektrėnų savivaldybės administracija visais galimais būdais siekia, kad projektas būtų įgyvendintas kokybiškai ir laiku.

Alina Kulbokienė
Projekto vadovė
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų