Griežtinama tvarka

Siekdamas išvengti įvairaus pobūdžio neaiškumų ir nesusipratimų atliekant visuomenei naudingus darbus, administracijos direktorius Henrikas Petrauskas įsakymu „Dėl visuomenei naudingų darbų atlikėjų ir atliktų darbų apskaitos žurnalo pildymo“ pavedė Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijoms pildant visuomenei naudingų darbų atlikėjų ir atliktų darbų apskaitos žurnalus grafoje „Visuomenei naudingo darbo pradžia ir pabaiga“ nurodyti tikslią visuomenei naudingo darbo pradžios ir pabaigos datą ir tikslų  visuomenei naudingo darbo pradžios ir pabaigos laiką bei grafoje „Atliekamų darbų pobūdis“ nurodyti konkrečią darbo vietą bei aiškiai įvardyti atliekamą darbą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų