Greitosios pagalbos greitai gali nebelikti

Greitosios pagalbos  greitai gali nebelikti

Ne. Politikai gyventi be skandalų negali. Šį kartą savivaldybės taryba, nepasitarusi nei su pacientų, nei su medikų bendruomenėmis, bandys prastumti sprendimo projektą panaikinti Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stotį.  Bandant apgauti partijų vadovams paklusnius tarybos narius ir visuomenę, sprendimo projektas pavadintas „Dėl Greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS)  pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“.

Julija KIRKILIENĖ

Iš tiesų, taryba, balsuodama už šį sprendimo projektą, pritartų naujos įstaigos „Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras“ įkūrimui.

Toks savivaldybės įstaigos pavadinimas net nenumatytas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme. Įstatyme, Asmens sveikatos priežiūros  įstaigų nomenklatūroje, išvardinta 11 asmens sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimų, bet tarp jų nėra tos, kuri atsirastų vietoj GMPS, – Asmens sveikatos priežiūros centro. Žinant, kad pagal šiuo metu vykdomą Respublikos sveikatos sistemos reformą, įstaigas planuojama jungti, o ne kurti naujas, net ir ne politikui aišku, kad savivaldybės taryboje bandoma kažką kombinuoti.

Saviems – savi įstatymai

Lietuva teoriškai yra teisinė valstybė, kurioje visiems turėtų būti taikomi vienodi įstatymai.  Įstatymai negaliotų tik Elektrėnų savivaldybės tarybai ir vadovams, jei jie tarybos posėdyje priimtų sprendimą Greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimą pakeisti į „Asmens sveikatos priežiūros centrą“. Pagal Lietuvos Respublikos  sveikatos  priežiūros įstaigų įstatymą, savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų  įstaigų nomenklatūroje yra išvardinta 11 įstaigų pavadinimų, bet tarp jų nėra tokio centro, kokią ruošiasi kurti Elektrėnų savivaldybė.

Minimame įstatyme reglamentuojama, kad savivaldybių tarybų motyvuotu sprendimu visos 11 įstaigų gali veikti kaip atskiri juridiniai vienetai arba gali būti reorganizuotos, sujungiant į pirminės sveikatos priežiūros centrus. Pagal tą įstatymą, greitosios medicinos pagalbos stotys ar skyriai gali būti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų padaliniai. Elektrėnuose – atvirkščiai – ciniškai  ieškoma būdų, kaip, pakeitus  greitosios medicinos pagalbos centro pavadinimą, pasak centro direktoriaus Kristijono Kamenecko, įstaigoje būtų galima vykdyti ir kitas sveikatos įstaigų veiklas. Planuojamam naujajam dariniui jau sukurpti ne tik įstatai, bet ir vadovo konkurso sąlygos, kurias taip pat tvirtins arba atmes savivaldybės taryba. Tokią įstaigą kurti, redakcijos žiniomis, buvo sumanyta spalio 29 d.  per savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio gimtadienį.

Įstatai sau

Naujai pavadintos įstaigos nuostatus, kuriuos turi tvirtinti taryba, sukūrė Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Kristijonas Kameneckas. Pats direktorius sako perrašęs senuosius įstatus, tik ten pridėjęs papildomų veiklų. O tų veiklų direktorius nepasikuklino prirašyti. Tarp 23 veiklų, įstaiga žada užsiimti ir greitosios pagalbos veikla. Be greitosios pagalbos veiklos toje įstaigoje galima bus vykdyti visų lygių ligoninių veiklą, odontologų, protezų gamybos, medicinos laboratorijų, stacionarinę protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos, pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, maitinimo paslaugų teikimo, nekilnojamo turto nuomos ir eksploatavimo bei kitomis veiklomis.

Žodžiu, pakeitus  greitosios pagalbos pavadinimą, kitų sveikatos priežiūros įstaigų Elektrėnuose ir nebereikėtų. Reikėtų tik toms veikloms vykdyti gauti licencijas, o kad gautų licencijas, reikia turėti patalpas ir specialistus.

Kadangi Elektrėnuose visos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos yra jau su gydytojais, licencijomis, įranga ir patalpomis, tai vieną gražią dieną savivaldybės taryba galėtų priimti sprendimą visą paminėtą turtą perduoti naujajam centrui. Kad taip gali atsitikti, prielaidų yra. Kaip redakcijai gyrėsi  dvi medikės,  K. Kameneckas joms jau  siūlęs ir naujas pareigas.

Konkurso nuostatai – irgi saviems

Elektrėnuose taip įprasta, kad dar nelaimėjus konkurso, būsimieji direktoriai jau ieško darbuotojų ar matuojasi kabinetus. Taip jau atsitiko su konkursu į Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus pareigas, kai viena „būsimoji“ direktorė darbuotojams nurodinėjo, kur bus jos kabinetas. Deja, „būsimoji“ direktorė neišlaikė vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos egzamino ir nebegalėjo dalyvauti konkurse.

Šį kartą postus jau dalina būsimosios įstaigos „Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras“ vadovas K. Kameneckas.

Naujos įstaigos vadovas bus, matyt, skiriamas konkurso tvarka, nes šiame tarybos posėdyje numatoma svarstyti ir konkurso į įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarką.

Toje tvarkoje numatoma, kad pretendentui į direktoriaus postą tektų išspręsti 50 klausimų testą. Neparašė tik, kas tuos klausimus sudarys ir kaip užtikrins, kad tų klausimų kurie nors pretendentai nežinos.

Tokia konkurso tvarka nustatyta savivaldybės įstaigų vadovams, išskyrus švietimo įstaigas. O be švietimo įstaigų, savivaldybei dar priklauso tik komunalines ir medicinos paslaugas teikiančios įstaigos.

Nuomonės

Apie žadamą pertvarką nuomonės klausinėjau tų, su  kuriais tarybos nariai prieš balsuodami turėtų pasitarti. Elektrėnų bendruomenės „Elektrėnų kraštas“   valdybos narė, buvusi bendruomenės pirmininkė Zita Miguliova sako apie numatomą Greitosios pagalbos stoties pertvarką nieko negirdėjusi ir nežinanti, ar tai gerai, ar blogai. Ji tik stebisi, kodėl partijos, kurios savo programose rašo, kad prieš priimdamos sprendimus tarsis su bendruomene, po rinkimų tai pamiršta. Pasak Z. Miguliovos, sveikatos įstaigų pertvarka pacientams naudinga niekada nebuvo.

„Valdžios sugalvoja įvairius ligoninių lygius, vietoj poliklinikų sudėtingiausius pavadinimus, o žmonėms svarbu viena – susirgus sulaukti pagalbos. Deja, kaip patirtis rodo – kuo pertvarkų daugiau, tuo ligoniams pagalbos mažiau. Manau, kad GMPS dingimas iš medicinines paslaugas teikiančių įstaigų sąrašo vėl sukeltų sumaištį tarp gyventojų,“ – kalbėjo bendruomenės atstovė.

Elektrėnų ligoninės vadovai apie numatomą pertvarką kalbėti atsisakė, mat nenori būti ne taip suprasti.

Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Zenonas Belickas planuojamą sprendimo projektą lygina su rašymu šakėmis ant vandens. Numatomoms veikloms vykdyti higienos pasų išdavimai užtrunka pusmečiais, tad nuo pavadinimo pakeitimo praktiškai niekas nepasikeistų. Bet teoriškai, savivaldybės taryba gali nubalsuoti, kad  sveikatos priežiūros įstaigų yra per daug ir nuspręsti visas jas  prijungti prie naujojo centro. Direktorius viliasi, kad šitaip nenutiks, nors gali… Tarybai patvirtinus įstaigų jungimą į naująjį centrą,  nebereikės jokių higienos pasų, nes visi juridiniai veiksmai galėtų būti vykdomi ir be veiklos pakeitimų.

Ieško pelno

Kad kažkas su tais sprendimo projektais nėra gerai, aiškėja, pakalbėjus su savivaldybės vadovais ir projekto iniciatoriais, nes kiekvienas kitaip apie tą patį kalba.

Pats K. Kameneckas dievagojasi, kad kol kas jie be greitosios pagalbos veiklos  planuoja pradėti teikti tik logopedo ir  psichoterapeuto  paslaugas, apie tai jau kalbėjęs su reikalingais žmonėmis. Šiuo metu logopedas į Elektrėnus važinėja iš Vilniaus, o Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrui, kaip sakė direktorius Alfredas Arlauskas, ligonių kasos psichoterapeuto paslaugų nefinansuoja. A. Arlauskas numatomų reformų, sakė, negalintis komentuoti.

Bet į klausimą, kodėl reikia keisti greitosios pagalbos stoties pavadinimą, K. Kameneckas sako, kad tik dėl veiklos sričių išplėtimo. Pagal sveikatos sistemos reformą, jau nuo kitų metų greitosios medicinos pagalbos automobiliuose bus įvestas skaitmeninis radijo ryšys, todėl greitosios pagalbos įstaigoms sumažės darbo. Tiesioginis sveikatos priežiūros įstaigų viršininkas, savivaldybės administracijos direktorius Henrikas Petrauskas kalbėjo, kad savivaldybėje nėra pakankamo žmonių skaičiaus, kad liktų  greitoji medicinos pagalbos stotis. Į klausimą, ar savivaldybės ligoninės išsilaiko pačios, ar reikia pridėti biudžeto lėšų, kaip pridedama savivaldybės vaistinei, H. Petrauskas sakė, kad nereikia, bet ligoninės savivaldybei ir pelno neneša.

Mero pavaduotojas Viktoras Valiušis neslėpė, kad savivaldybėje kažką reikia daryti, kad pagerėtų ligonių aptarnavimas, nes dabar savivaldybė gauna daug ligonių  skundų ir dėl ligoninės, ir dėl Pirminės sveikatos priežiūros centro darbo. Ar tą „kažką“ reikia tikrai daryti taip, kaip numatoma sprendimo projektuose, pavaduotojas sakė nėra tikras.

Tas sakinys, kad ligoninės turi nešti pelną, gal ir netyčia išsprūdo iš direktoriaus H. Petrausko lūpų, bet… kaip rašo vienuolis Tomas Kempietis, kiekvienas išsprūdęs žodis tiria aplinkinių širdis.

Todėl savivaldybės tarybos nariai, prieš balsuodami už du lapkričio 30 d. tarybos posėdyje pateikiamus sprendimų projektus – „Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ – turėtų gerai pasvarstyti, kam ir kodėl pertvarkos medicinos įstaigoje gali nešti pelną,  kam nuostolius ir kodėl sprendimo projektą bandoma prastumti nepasitarus nei su visuomene, nei su medikais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69