Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kartu su partneriu Elektrėnų savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti naują projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Elektrėnų rajone savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0008 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2017 m. lapkričio 27 d. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.923.600,00 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos – 961.800,00 Eur, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ lėšos – 480.900,00 Eur ir Elektrėnų savivaldybės administracijos lėšos –480.900,00 Eur.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Elektrėnų savivaldybėje. Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės projekto veiklos:

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Elektrėnuose: numatoma suprojektuoti ir rekonstruoti apie 1,79 km vandens tiekimo tinklų (Elektrinės, Draugystės, Taikos, Šviesos ir Rungos gatvėse) bei apie 1,88 km nuotekų surinkimo tinklų (Sodų, Rungos ir Draugystės gatvėse). Veiklai įgyvendinti rangos sutartis planuojama pasirašyti 2018 m. II ketvirtį.

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba bei rekonstrukcija Vievio mieste. 2017 m. gegužės 23 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. VP-16-18, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2018 m. sausio 2 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta suprojektuoti ir nutiesti apie 3,83 km naujų vandens tiekimo tinklų (Ateities, Jaunystės, Gėlių, Semeliškių, Semeliškių-J. Milančiaus gatvėse) bei apie 4,4 km naujų nuotekų surinkimo tinklų (Ateities, Jaunystės, Gėlių, Semeliškių, Semeliškių-J. Milančiaus gatvėse) ir rekonstruoti (Semeliškių gatvėje) apie 120 m slėginių nuotekų surinkimo tinklo. Nutiesus šiuos vandens tiekimo tinklus, bus suteikta galimybė prisijungti ne mažiau kaip 97 būstams (213 gyventojams), o nutiesus nuotekų surinkimo tinklus – ne mažiau kaip 117 būstų (257 gyventojams).

  • Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Vievio mieste. 2017 m. gruodžio 7 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. VP-17-1, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2018 m. sausio 2 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius (1 vnt.), kuriuose pagerintos kokybės geriamasis vanduo bus tiekiamas visiems esamiems ir naujai prisijungusiems Vievio miesto (prijungtų prie bendros vandens tiekimo sistemos) gyventojams (t.y., 2.291 būstų/5.040 gyventojų).

  • Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Kareivonių gyvenvietėje. 2017 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. VP-17-9, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2018 m. sausio 2 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius (1 vnt.), kuriuose pagerintos kokybės geriamasis vanduo bus tiekiamas Kareivonių ir Naujųjų Kietaviškių gyvenviečių (prijungtų prie bendros vandens tiekimo sistemos) gyventojams (t.y., 260 būstų/572 gyventojų).

  • Nuotekų valymo įrenginių statyba Pakalniškių gyvenvietėje. 2017 m. rugsėjo 6 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017VP-8, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2018 m. sausio 2 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta pastatyti nuotekų valymo įrenginius (1 vnt.), kuriuose surinktos nuotekos bus išvalomos iki keliamų aplinkosauginių reikalavimų. Nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais nuotekų valymo įrenginiais bus tiekiamos Pakalniškių gyvenvietės (prijungtų prie bendros nuotekų surinkimo sistemos) gyventojams (t.y. 82 būstų/180 gyventojų).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta ne vėliau kaip 2020 m. birželio 22 d.

Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintas didesnis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas bei prieinamumas Elektrėnų savivaldybėje.

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą, vykdomus darbus ir jų eigą, prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovę.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovė

Giedrė Pakėnienė

Tel.: +370 686 35149

El.p.: giedre.pakeniene@eku.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69