Gerai, kad buvo

Gerai, kad buvo
Kaip į Velykų atlaidus į paskutines kunigo Mariaus Talučio aukojamas šv. Mišias susirinkę elektrėniečiai gailėjo, kad toks geras ganytojas palieka parapiją, bet kartu ir džiaugėsi, kad jis bent buvo, dėkojo už vaikų auklėjimą, už aktyvų dalyvavimą visuose renginiuose, už iki jo atėjimo supriešintų žmonių sutaikymą.

Pats kunigas padėkos šv. Mišiose Elektrėnus vadino savo kraštu, nors jis kilęs iš Molėtų, sakė čia sutikęs puikių žmonių bei įgijęs daug gyvenimiškos patirties ir ragino savo bažnyčią vadinti himnu meilei, kaip kad paminklas Elektrėnų žiedinėje sankryžoje yra pavadintas himnu darbui.
O po pamaldų prie kunigo išsirikiavo eilės žmonių, organizacijų, norinčių padėkoti už jo darbą Elektrėnų parapijoje ir palinkėti sėkmės darbe kitoje parapijoje.
O štai, kaip su kunigu Mariu Talučiu atsisveikina mūsų svetainės www.kronika.lt komentatoriai:
***
Kun. Marius spėdavo visur. Jį matydavome įvairiuose miesto renginiuose, susitikimuose, visuose valstybinių švenčių minėjimuose.
***
Gerb. M. Talutis nuostabus, tikras, toks, koks privalo būti kunigas. Tik gaila, ne visiems tai duota. Jis tikras pavyzdys visiems Lietuvos kunigams. Pažiūrėkite, kaip atsigavo Elektrėnų tikintieji su Jo atėjimu į mūsų parapiją. Pasijutome suprasti, išklausyti visais gyvenimo atvejais. Ačiū Jums, Mariau Taluti, už tarnystės metus, ir tegul taip pat pasijunta širvintiškiai.
***
Parapijiečiams patinka šio kunigo sakralumas, darbštumas, nuoširdumas, juos žavi jo pašaukimas ir meilė Jėzui Kristui. Žmonės giria turiningus ir pamokančius M. Talučio pamokslus. Vikaras aukodavo šv. Mišias ne tik mūsų Elektrėnų švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje, tačiau ir kiekvieną ketvirtadienį meldėsi Abromiškių reabilitacinės ligoninės koplytėlėje.
***
Vikaro nuopelnų apstu visur. Prie jų galime priskirti ir atgaivintą gražią mūsų parapijoje tradiciją – per Vėlines kunigas su patarnautojais lanko visas kapines. Taip pat parapijiečiai pastebėjo, kad prieš kurį laiką atsirado ir mūsų parapijos internetinė svetainė, kurioje galima sužinoti šv. Mišių laiką, parapijos naujienas… Šią svetainę sukūrė ir administruoja taip pat vikaras. Kunigas Marius parapijiečiams nuolat organizuodavo keliones į vienuolynus, kviesdavo į piligriminius žygius.
***
Esu nepraktikuojanti krikščionė, bet atsiradus gerb. M. Talučiui mūsų parapijoje, retsykiais su šeima pradėjome lankytis bažnyčioje. Šis kunigėlis ne tik puikus dvasininkas, bet ir žmogus bei mokytojas, kuriuo galima pasitikėti. Gerb. M. Talutis gerbia ir myli žmones, moka bendrauti su jaunimu bei vyresniais žmonėmis.<…> Tik tokie kunigai kaip gerb. M. Talutis tikrai tarnauja Dievui bei Žmonėms. Ačiū gerb. M. Talučiui. Labai liūdžiu, kad daugiau jo nebebus mūsų parapijoje… Sėkmes Jums, Mariau.
***
Man labai gaila kunigo Mariaus. Pagaliau jau normalus visa šio žodžio prasme kunigas buvo atsiradęs, su kuriuo buvo galima gražiai ir atvirai, nuoširdžiai bendrauti… Ir še tau – išvyksta. Liko tuštuma…
***
Žiema. Prieidavau prie lango septintame aukšte, matydavau Tave, Mariau, grįžtantį iš „Versmės“ gimnazijos tikybos pamokų. Sujaudintas esu Tavo pastabumo, parodyto dėmesio, kad pasisveikindavai su manimi, nors aš buvau patalpoje.
Lankydavau bažnyčią. Pasakyti pamokslai, susieti su kasdieninio gyvenimo realijomis tampa labai įsimenami Per savo nugyventą amželį sutikau daug kunigų, Tu buvai Dievo dovana be bažnyčios užaugusiai Elektrėnų bendruomenei. Mes nepamiršime Tavo balso. Vyskupas nusprendė gelbėti sulenkėjusias Širvintas. Kiek aš žinau, kunigas Dobrovolskis buvo Širvintų kunigas labai ilgą laiką ir sutvarkęs bažnyčios reikalus  jis buvo gerai. Bet kai viskas jau buvo padaryta, jį iš ten iškėlė į Šešuolius, mano gimtąją parapiją. Linkiu, Mariau, dvasinės stiprybės, tautinės savimonės. Te lydi Tave Viešpats.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų