Futbolas savivaldybėje: pinigai į vienus vartus?

Futbolas savivaldybėje: pinigai į vienus vartus?

Virginija Jacinavičiūtė

Vasario mėnesio savivaldybės tarybos posėdyje svarstant biudžeto projektą įsiplieskė diskusija dėl numatyto finansavimo Elektrėnų savivaldybės futbolo akademijai (ESFA). Keli opozicijai priklausantys tarybos nariai pastebėjo, kad ESFA trenerių ­valandinis įkainis yra dvigubai ­didesnis nei kitose švietimo sektoriaus įstaigose. Po ilgos diskusijos taryba patvirtino biudžeto projektą, bet žadėjo dar sugrįžti prie ESFA finansavimo klausimo, o tolesnės diskusijos persikėlė į viešąją erdvę.

Klausimai ir abejonės
Skaitytojams primename, kad ESFA buvo įsteigta 2020 metų birželio mėnesį. Futbolo akademijos steigėjai – Elektrėnų savivaldybė (atstovaujama Elektrėnų sav. administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus), VšĮ Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštynas (atstovaujama direktoriaus Vytauto Apanavičiaus) ir Romas Ščiuka.
Vasario 24 d. vykusiame savi­valdybės tarybos posėdyje Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko, pristatydama 2021-ųjų metų Elektrėnų savivaldybės biudžeto projektą, informavo, kad ESFA numatytas 32 tūkst. eurų finansavimas.

Atidarius Elektrėnų savivaldybės futbolo akademiją rankomis sukirto administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius bei Akademijos vadovai Vytautas Apanavičius ir Romas Ščiuka

Į šią informaciją pirmasis surea­gavo Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Audrius Valaiša. Jis akcentavo, kad pagal Elektrėnų savivaldybės sutartį su ESFA atly­ginimas skaičiuojamas pagal biudžetinių įstaigų ir Švietimo ir ugdymo, kultūros ir sporto projektų vertinimo komisijos atlyginimo skaičiavimo metodiką. Elektrėnų savivaldybė vienam ESFA treneriui finansuoja 9 valandas per savaitę. A. Valaišos pastebėjimu, pagal skiriamą biudžetą trenerio atlyginimas turėtų siekti 20 Eur už valandą. O Elektrėnų savivaldybėje nėra nė vienos viešosios įstaigos, kurioje būtų mokami tokio dydžio atlyginimai. Tarybos narys taip pat suabejojo, ar ESFA iš tiesų ugdoma 116 vaikų, kaip teigė Švietimo ir ugdymo, kultūros ir sporto projektų vertinimo komisijos pirmininkė Inga Kartenienė. Abejonė kilo tuomet, kai A. Valaiša patikrino COMET sistemos duomenis, kurioje esą būtina registruoti vaikus, kad jie galėtų dalyvauti futbolo varžybose.
Tarybos narė Jūratė Balčiūnaitė suskaičiavo, kad tokiu įkainiu pilną darbo dieną penkias dienas per savaitę dirbantis treneris į rankas gautų 1900 Eur/mėn. atlyginimą.
Kitas tarybos narys Algimantas­ Adomaitis sakė, kad finansavimas ESFA jam kelia įtarimų ir siūlė finansavimo lėšas nukelti į rezervą, kol bus atsakyti visi klausimai.

Politiniai žaidimai
Susisiekus su ESFA vadovu Vytautu Apanavičiumi, jis informavo, kad artimiausiu metu išsklaidys abejones dėl Futbolo akademijos veiklos – Elektrėnų savivaldybės administracijai dar kartą pateiks ugdytinių sąrašą bei sutartis su vaikų tėvais. Taip pat V. Apanavičius paprašė Lietuvos futbolo federacijos atsiųsti raštą, kuriame paaiškinta, kad COMET sistemoje registruojami tik tie vaikai, kurie dalyvauja Lietuvos futbolo čempionate. Šis skaičius nieko nepasako apie ESFA treniruojamų vaikų skaičių.
Pasak akademijos vadovo, po posėdžio diskusijos dėl trenerių atlyginimo dar nebuvo, todėl negali komentuoti šio klausimo. V. Apanavičius plačiau papasakojo apie Akademijos veiklą bei įvertino susiklosčiusią situaciją.
ESFA dirba 3 treneriai, kurie pagal sutartį kiekvienas ugdo ne mažesnes nei 35 vaikų grupes. Akademija, vadovaudamasi veiklos strategija, savo lėšomis išlaiko du trenerių asistentus, kurie padeda treneriams.
„Kaip futbolo vadovams mums labai nesmagu, kad šiandien vyksta politiniai žaidimai. Niekas iš opozicijos narių, kurie kėlė rankas ir klausimus dėl Akademijos veiklos, su mumis nesusisiekė. Nepaklausė, kiek mes turime vaikų, kokią veiklą vykdome, ką per trumpą laiką esame nuveikę. Kuomet mes steigėme Akademiją, buvo sudaryta darbo grupė, kuri vyko į kelias savivaldybes, kuriose jau buvo įkurtos Futbolo akademijos, o savivaldybės administracijos kaip ir Elektrėnuose, buvo dalininkės. Tuose susitikimuose mes iš karto pabrėžėme, kad norėsime, jog mūsų treneriai gautų 460 eurų į rankas atlyginimą. Nenoriu minėti pavardžių, bet žmonės, kurie buvo darbo grupėje, o dabar pila purvą, kuriant Akademiją sakė, kad niekas pas jus neis dirbti už tokį mažą atlyginimą. Šiandien jie jau kalba kitaip – mūsų treneriai uždirba labai didelius pinigus. Svarbu paminėti, kad už 460 eurų pas mus dirba Donatas Gražulis, kuris yra mokslų daktaras, treniruoja Lietuvos rinktines. Prisidėdami savo lėšomis mes pri­traukiame žymų žmogų, kuris mūsų savivaldybės vaikams suteikia daug žinių“, – komentavo V. Apanavičius.

Nė cento – be sąskaitos faktūros
V. Apanavičius sako nesuprantąs, kodėl ESFA tapo pagrindiniu diskusijų objektu tarybos posėdyje.
„Kaip vadovai esame pakraupę, kad mūsų Akademija tapo diskusijų objektu Nr. 1. Savivaldybės tarybos posėdyje valandų valandas diskutuojama apie tai, kad mes gauname didelius pinigus. Informuoju, kad mes nė vieno euro negauname iš savivaldybės, nepateikę sąskaitos faktūros. Pirmiausia užpildome prašymus, pristatome savivaldybei, jie perveda pinigus, mes išmokame algas. Infrastruktūra ar kitos išlaidos – vėl tas pats. Sale pasinaudojam, gale mėnesio pateikiam sąskaitas faktūras, savivaldybė pirmiausia viską išanalizuoja, paskui perveda pinigus ir mes atsiskaitome su mokyklomis. Iki šios dienos opozicijai, matyt, atrodo, kad mes atėjome apvogti ar pralobti“, – teigė V. Apanavičius.
Pasak Akademijos vadovo, per nepilnus metus ESFA iš rėmėjų gavo per 10 tūkst. eurų, už kuriuos įsigijo kokybišką inventorių treniruotėms, aprangas vaikams. Futbolo akademijos esą kuriamos tam, kad būtų užtikrintos kokybiškos treniruotės, kad su vaikais galėtų dirbti ir patirtimi dalintis profesionalūs treneriai. „Šiandien Elektrėnų futbolas žengia koja kojon su didžiaisiais miestais, bet pagal savivaldybės tarybos opoziciją atrodo, kad šitoj savivaldybėj geriau nieko nedaryti“, – apmaudo neslėpė V. Apanavičius ir pridūrė, kad Akademijos treneriai negaili savo laiko, su vaikais dirba ne tik darbo dienomis, savaitgaliais vyksta į turnyrus. Bet papildomos darbo valandos į sutartį su Elektrėnų savivaldybės administracija nėra įtrauktos.

Kaip skirstomos lėšos
Savivaldybės tarybos posėdyje daugiausiai diskusijų kilo dėl trene­rių atlyginimo finansavimo. Išklausius Švietimo ir ugdymo, kultūros ir sporto projektų vertinimo komisijos pirmininkės Ingos Kartenienės komentarą, dalis tarybos narių liko nesu­pratę, kuo vadovaujantis skirstomos lėšos. Todėl I. Kartenienės paprašėme dar kartą pakomentuoti, kokia tvarka buvo skirtos lėšos ESFA.
„VšĮ Elektrėnų savivaldybės futbolo akademijos paraišką vertino Švietimo ir ugdymo, kultūros ir sporto projektų vertinimo komisija. Futbolo akademijos finansinis poreikis buvo vertinamas atsižvelgiant į Stei­gimo sutartyje numatytas sąlygas. Futbolo akademijos trenerių atlyginimas planuojamas (kaip ir numatyta Steigimo sutartyje) vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 priedu ir 7 str. 8 dalimi. Paraiškoje pateikta informacija, kad visi trys treneriai turi aukštuosius išsilavinimus (vienas iš jų turintis edukologijos mokslo daktaro laipsnį), taip pat turi daugiau kaip 10 metų profesinės darbo patirties. Trenerio pareiginės algos pastovioji dalis didinama, atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją nuo 40 iki 100 procentų. Planuojant mokos fondą buvo pritaikytas 40 procentų pa­stoviosios dalies didinimas. Taikant 36 val. apmokėjimo sistemą, planinis trenerio bruto darbo užmokestis siektų 718,62 Eur. Planuojant metinį 3 trenerių darbo užmokesčio fondą gaunama suma 26 330 Eur su darbdavio socialinio draudimo įmokomis. Išlaidų kompensavimas bus vykdomas pagal darbo užmokestį sąnaudas pagrindžiančius dokumentus“, – paaiškino I. Kartenienė.
I. Kartenienės taip pat pasiteiravome, kaip ji vertina opozicijos pastabas dėl ESFA finansavimo.
„Opozicijos pastabos būtų vertingos, jei būtų konstruktyvios. Dar kartą įsigilinus į klausimo esmę buvo įsitikinta, kad opozicijos pastabos nėra pagrįstos“, – sakė I. Kartenienė.
Diskusijai iš posėdžio persikėlus į socialinius tinklus, žmonės do­mėjosi, ar futbolas Elektrėnų sa­vivaldybėje yra prioritetinė šaka. I. Kartenienė atsakė, kad pagal šiuo metu patvirtintas prioritetines sporto šakas futbolas nėra prioritetinė sporto šaka. Elektrėnų savivaldybės prioritetinių sporto šakų nustatymo komisija 2021 m. sausio mėnesį vertino pateiktus sporto šakų rodiklius ir vienbalsiai patvirtino 4 prioritetines 2021 m. Elektrėnų savivaldybės sporto šakas: ledo ritulį, vandensvy­dį, buriavimą ir dziudo.

Futbolas liks ir ESSC
Savivaldybėje didžiausia sporto įstaiga yra Elektrėnų savivaldybės sporto centras, kuriai vadovauja ­Alfredas Vainauskas. Centre iki Akademijos įsteigimo visada buvo kultivuojamas futbolas. Kaip ir minėjo A. Valaiša, ESSC valandinis trenerių atlyginimas siekia nuo 7 iki 10 Eur už valandą, atsižvelgiant į turimą trenerio kategoriją. A. Vainausko pasiteiravome, ką jis mano apie iškilusią diskusiją? Ar opozicijos pastabos teisingos? Ar sporto šakoms savivaldybėje sudaromos vienodos sąlygos?
„Sunku atsakyti į klausimus, nes dėl prioritetinių sporto šakų finansavimo yra sudaryta projektų vertinimo komisija, kuri sprendžia prioritetinių sporto šakų finansavimą. Komisijos posėdyje dalyvavo ir ESSC atstovai. Dabar vyksta diskusijos, kiek yra teisybės vienoje ar kitoje pusėje. Sunku atsakyti į klausimą, nes reikia gilintis į teisės aktus ir kaip pasirašyta pati sutartis tarp Akademijos ir savivaldybės administracijos. Pagal aprašą ir pagal visus kriterijus ESSC treneris uždirba nuo 7 iki 10 Eur per valandą. Taip yra pas mus, o kaip yra Akademijoje, čia jau jų reikalas. Jie yra viešoji įstaiga, o mes biudžetinė. Buvome susirinkę, kalbėjome ta tema, dabar šis klausimas yra atviras, aiškinamasi, kaip viską reikia spręsti. Futbolas visada buvo viena iš ESSC sporto šakų, norėtume, kad ir išliktų. Prieš pat koronavirusą dėl to vedėme derybas, nes ne visi tėveliai nori pereiti į Futbolo akademiją. Norime, kad vaikai, kurie nenori ar neturi sąlygų pereiti į Futbolo akademiją, turėtų galimybę sportuoti pas mus. Sunkiausia yra rasti trenerį, kuris sutiktų dirbti už mažą atlyginimą. Todėl džiaugiamės dėl to, ką turime. Prieš karantiną turėjome gana sėkmingą susitarimą su vienu futbolo treneriu, bet koronavirusas sutrukdė iki galo išspręsti šį klausimą. Bet kai tik leis sąlygos, mes priimsime trenerį dirbti, jei susidarys vaikų grupė, futbolas iš Sporto centro nedings“, – teigė A. Vainauskas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69