Europos Sąjunga prisidės prie investicijų į akvakultūros įmones

Europos Sąjunga prisidės prie investicijų į akvakultūros įmones
Jau daugiau nei dvejus metus įmonės turi galimybę pasinaudoti Lietuvos žuvininkystės sektoriui teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą. Nors žuvininkystės sektorius nėra didelis, Lietuvos ekonomikai jis – labai svarbus.

Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra laukia paraiškų pagal minėtosios programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“. Užsiimančiųjų ar siekiančiųjų užsiimti versline akvakultūra paraiškos priimamos iki šių metų gruodžio 31 d.
Žemės ūkio ministerijos duomenimis, dėl paramos pagal šios priemonės veiklos sritį kreipėsi penkios versline akvakultūra užsiimančios įmonės. Keturioms jų jau patvirtinta parama, kurios bendra suma – 2,3 mln. litų.
Parama – akvakultūros įmonėms modernizuoti
Parama pagal priemonės veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ siekiama padėti modernizuoti akvakultūros įmones, taip pagerinant darbo, higienos, žmonių ar gyvūnų sveikatos sąlygas ir produktų kokybę, sumažinant neigiamą ar padidinant teigiamą poveikį aplinkai.
Pagal šią veiklos sritį remiamas gamybinių ir pagalbinių pastatų, žuvininkystės produktų laikymo įrangos ir patalpų įrengimas ar modernizavimas, žuvų veisimui ir auginimui skirtų uždarų vandens apykaitos sistemų, vandens padavimo ir numetimo sistemų įrengimas. Gautą paramą galima panaudoti ir žuvininkystės tvenkiniams atnaujinti ar rekonstruoti.
Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamas naujos įrangos, technikos, mechanizmų įsigijimas ir montavimas, taip pat – specialaus transporto priemonių įsigijimas. Be abejo, finansuojami ir įmonės darbuotojų mokymai, projekto bendrosios ir viešinti skirtos išlaidos.
Kaip minėta, paramos paraiškas gali teikti mikroįmonės, mažos ir vidutinės įmonės, taip pat didelės įmonės, kuriose dirba nuo 250 iki 749 darbuotojų.
Finansuojama iki 60 proc. išlaidų
Pagal šią veiklos sritį, kai pareiškėjas yra mikroįmonė, maža ar vidutinė įmonė, gali būti finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ši parama yra investicinio pobūdžio, taigi likusias projekto išlaidas, tai yra 40 proc., turi užtikrinti paramos gavėjas. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, finansuojama iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Vėlgi likusias projekto išlaidas, tai yra 70 proc., turi užtikrinti įmonė.
Verta žinoti, kad didžiausia galima paramos projektui suma yra 5 mln. litų. Beje, paramos paraiškos su partneriais neteikiamos. Projektas, kuriam vykdyti prašoma parama, turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 2 metus nuo paramos sutarties pasirašymo.
Paramos siekiančios įmonės turi atitikti reikalavimus
Į paramą pretenduojančios įmonės turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Visų pirma projektas, kuriam prašoma parama, turi nepažeisti ES ir Lietuvos keliamų aplinkosaugos reikalavimų. Pagal naujas, šių metų liepos 10 d. žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus patvirtintas priemonės veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo taisykles, turi būti pateikta Aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamento išvada, kad numatoma įgyvendinti projekto veikla leistina pareiškėjo pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma.
Įmonė, teikianti projektą, turi įsipareigoti tvarkyti atskirą paramos lėšų ir remiamos projekto veiklos rezultatų buhalterinę apskaitą. Taip pat verslo plane ji privalo įrodyti, kad ne tik šiuo metu atitinka, bet ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.
Dar vienas reikalavimas – apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui. Žinotina, kad įmonė jokiu būdu negali keisti savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio.
Ruošiamos supaprastintos įgyvendinimo taisyklės
Norėdama pareiškėjams palengvinti administracinę naštą ir paramos gavimą, Žemės ūkio ministerija šiuo metu rengia supaprastintas projekto įgyvendinimo taisykles, pagal kurias bus galima teikti paramos paraiškas paramai iki 174 tūkst. litų gauti. Pareiškėjams bus pateiktos ne tik paprastesnės įgyvendinimo taisyklės, bet ir paraiškos forma, į kurią bus integruotas minimalus verslo planas. Supaprastintą paraiškos formą bus nesunku užpildyti pačiam pareiškėjui, nes ketinama prašyti nurodyti tik svarbiausią, pačiam pareiškėjui žinomą informaciją.
Supaprastinus projektų įgyvendinimo taisykles, sutrumpės ir paraiškų vertinimo terminas. Planuojama, kad paraiškos vertinimas tetruks iki 30 darbo dienų. Labai svarbu tai, kad šiuo nelengvu metu nebebus prašoma skolintas lėšas pagrįsti, pateikiant tik kredito įstaigos sprendimą, įrodantį paskolos suteikimo galimybę (t. y. pareiškėjas skolintis galės ne tik iš kredito įstaigų). Iki šiol daugelyje įgyvendinimo taisyklių buvo numatytas tik išlaidų kompensavimo būdas, dabar pradedamas taikyti ir sąskaitų apmokėjimo būdas – tai bus didelis palengvinimas projektų įgyvendintojams.

Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69