Europos paveldo dienos Abromiškių svirne

Europos paveldo dienos Abromiškių svirne

Europos paveldo dienas bend­rai organizuoja Europos Sąjunga ir Europos Taryba, kurios šią veiklą pradėjo 1985 m. Šios dienos yra vienos labiausiai minimų kultūros renginių Europoje. „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ – Europos paveldo dienų tema 2023 metais – kvietė pažinti paveldo kūrėjus ir visą meistriškumo laboratoriją, veikiančią kultūros paveldo objektų kūrimo ir išsaugojimo procese. Europos paveldo dienos visoje Lietuvoje vyko rugsėjo 8–17 dienomis.
Mūsų laikus pasiekę kultūros turtai – materiali žmogaus žinojimo ir įgūdžių išraiška – mus ne tik įpareigoja, bet gali tapti įkvėpimo ir idėjų šaltiniu, dar daugiau – tapatybės pagrindu ir tęstinumo jausmu. Ne tik mums reikia praeitį liudijančių ženklų, bet ir jiems reikia mūsų. Reikia ne tik mūsų žinių, bet ir supratimo bei pagarbos senosioms medžiagoms ir jų naudojimo technikoms. Tam, kad vakarykštis paveldas, tapęs šiandienos, galėtų tapti rytojaus paveldu.
Europos paveldo dienos (EPD) – tai kultūros paveldo pažinimo ir aktualizavimo projektas, kuriuo siekiama supažindinti visuomenę su kultūros paveldu bei didinti jos sąmoningumą kultūros paveldo ob­jektų vertės suvokimo ir jų išsaugojimo atžvilgiu. Europos paveldo dienų metu vyksta pažintiniai pasivaikščiojimai, paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, atvirų durų dienos, parodos ir kt.

Rišti šiaudų sodus dalyvius mokė Vida Juknelienė

Kiekvieno kultūros paveldo objekto kūrimas ir išsaugojimas – tai mikropasaulis, kuriame skirtingų sričių specialistai rasdavo ir vis dar randa savo vietą.
ABROMIŠKIŲ SVIRNAS – dvaro sodybos teritorijoje XIX a. I pusėje pastatytas pastatas grūdams, miltams, kitiems maisto produktams, ūkio padargams, namų apyvokos daiktams laikyti.
2019 m. svirnas buvo renovuotas, sutvarkytas ir pritaikytas kultūrinėms, edukacinėms ir kitoms reikmėms, tačiau dalis pastato vidaus patalpų dar nėra pritaikytos muziejinei veiklai. Šiemet Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus keliasi į svirną. Siekiant didinti muziejaus ekspozicinio padalinio – svirno, mūsų krašto vieno iš kultūros paveldo objekto, – žinomumą ir lankomumą, jungiantis prie Europos paveldo dienų, rugsėjo 15 dieną organizuotas renginys „Senieji amatai svirnan suėjo“, atidaryta heraldikos paroda, skirta Žirgo metams, išklausyta paskaita „Žirgas Lietuvos heraldikoje“ (V. Poviliūnas). Dalyviai mokėsi rišti šiaudų sodus (V. Juknelienė), austi staklėmis (O. Patronaitienė), lipdyti molio papuo­šalus (V. Tamošiūnienė). Renginio pabaigoje Vilniaus mokytojų namų ansamblis „Juodoji rožė“ ir skaitovas Juozas Šalkauskas atliko muzikinę literatūrinę kompoziciją. Atminimui apie renginį dalyviai išsinešė pasigamintus ženkliukus su Europos paveldo dienų logotipu (R. Simanavičienė). Renginio organizatoriai dėkoja visiems dalyvavusiems paveldo kūrėjams už pasidalintą patirtį ir žinias bei apsilankiusiems renginyje.

Audimo amato moko muziejininkė Justina Rikterė

Irena Senulienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų